Nieuwsbrieven en themareeksen

We brengen periodiek een nieuwsbrief uit met compacte inhoudelijke artikelen van eigen hand en berichten over onze werkzaamheden. Alle nieuwsbrieven zijn raadpleegbaar door te klikken op het linkerblok. Daarnaast treft u twee thema’s aan waar we op dit moment in het bijzonder aandacht aan besteden. Het middelste blok leidt naar een overzicht van onze corona-analyses en rapportages. Het rechterblok verwijst naar onze themareeks ‘hoe houden we niet-stedelijk Nederland vitaal?’, met daarin een onderscheid naar 11 verschillende typen middelgrote gemeenten.

2020-07-30T10:37:15+02:00

Nieuwsbrieven

Op periodieke basis versturen wij een nieuwsbrief naar onze contacten. Op deze pagina treft u een overzicht van al onze - recente - nieuwsbrieven aan.

2020-07-30T10:31:41+02:00

Corona

Vanaf het begin van de lockdown hebben we ons nadrukkelijk bezig gehouden met de impact van de coronacrisis op de samenleving en de de economie. Voor een aantal regio's hebben we een verdiepende studie uitgevoerd naar de effecten op korte en lange termijn. Hieronder treft u een overzicht van onze artikelen en werkzaamheden in het kader van de coronacrisis.


Nieuwsberichten

Indringend gesprek over huiselijk geweld

mei 19th, 2021|

Bekijk hier de livestream van de opening van de tentoonstelling "Wij Doorbreken de Cirkel van Geweld" van 12 mei. Een buitenexpositie met portretten van 29 slachtoffers en voormalig plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Met Jeroen in de rol als gespreksleider.

Mooi staaltje toegepaste sociologie: isotypen

mei 19th, 2021|

In dit bericht treft u alle informatie over 'onze' tentoonstelling over isotypen aan. gepresenteerd in het ACEC gebouw te Apeldoorn. Met een link naar de vrij toegankelijke online tentoonstelling, een compacte video met betoog en een fraai vormgegeven boekje.

Leergang Toekomstperspectief Niet-stedelijke Regio’s

mei 19th, 2021|

We presenteren een interactief kennisprogramma van vier dagen met analyse, cijfers, vergelijking en duiding.  Voor iedereen die bezig is met Omgevingsvisies, regionale strategieën en gebiedsontwikkeling buiten de steden. U kunt zich nu aanmelden.

Leergang Leidenkunde

mei 18th, 2021|

Last call voor de Leergang Leidenkunde. Op 3 juni starten we met de zevende editie, er zijn binnen de veiligheidsmarges nog enkele plekken te verdelen. U kunt zich nu aanmelden.

Opening iostype tentoonstelling

april 13th, 2021|

Met veel plezier attenderen we u op een online opening van de tentoonstelling ‘ISOTYPE. De Moderne Mensch Ontstaat’ op donderdag 15 april 20121 om 16.00 uur. Met presentatie van unieke beeldstatistiek uit de privécollectie van Aart van Bochove. De opening vindt plaats in het ACEC-gebouw in Apeldoorn, waar de tentoonstelling tot 5 mei te bezichtigen is.

Succesvolle terugkomdag Leidenkunde op een bijzondere locatie

maart 2nd, 2021|

Donderdag 24 september 2020 organiseerden we een terugkomdag voor de alumni van de zes voorgaande edities van de Leergang Leidenkunde. Vanwege de corona-maatregelen werd het een sessie op een speciale locatie: het vlakke vloer theater van Ins Blau. Bekijk hier de filmische compilatie van deze inhoudsvolle dag.

Analyse: hoe veerkrachtig is uw regio?

maart 2nd, 2021|

We hebben in eerdere nieuwsberichten stil gestaan bij de crisisimpact per regio. Ditmaal kijken we naar de toekomst. In hoeverre zijn regio's in staat om na tegenspoed zich te herpakken? Hoe groot is het regionale herstelvermogen? We presenteren een regionale veerkrachtindex om de verschillen tussen regio’s in kaart te brengen.

Gemeentelijke samenwerking: casus ABG

juni 9th, 2020|

Samen met I&O Research staat Blaauwberg de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen (ABG-gemeenten) bij in keuzes rondom bestuurlijke samenwerking. Relevant en uitdagend werk, maar niet altijd even eenvoudig.

Waar gaat de coronaklap ruimtelijk vallen? De ‘suburbs’ en ‘new towns’ als risicogebied

juni 9th, 2020|

Het is bijna een refrein in de coronanieuwsbrieven van Blaauwberg: een crisis versnelt reeds aanwezig trends, of maakt latente trends zichtbaar. Een van die trends is de komende impasse voor de ‘new towns’ en de ‘suburbs’, grofweg alle stadsuitleg met een bouwmassa van 1960 tot 1995. Waar komt die vrees vandaan?

Gebruik NOW hoogste in Randstad en zuiden

juni 9th, 2020|

Het gebruik van de belangrijke steunmaatregel NOW is het hoogste in de Randstad en het zuiden van het land. In het noorden van het land is het beroep op de NOW opvallend lager.  We komen tot deze conclusies aan de hand van een eigen cijferanalyse waarbij we UWV data koppelen aan de CBS statistiek.

Ondernemersfondsen in crisistijd

mei 29th, 2020|

Ondernemersfondsen op woz-basis hebben zich bewezen als stabiele basis voor de gezamenlijke belangen van ondernemers. Maar daarmee is het in deze crisistijd geen ‘business as usual’. De fondsen moeten nu laten zien dat ze er zijn en dat ze kunnen bijdragen aan perspectief voor de lokale ondernemers.

Economische visie Midden-Holland

april 27th, 2020|

Voor de regio Midden-Holland hebben we een economische visie opgesteld. Inclusief speerpunten, een handelingsagenda en programmalijnen. De coronacrisis stelt de nieuwe agenda in een ander daglicht dan bij de start van het traject in 2019 beoogd was. En toch ook weer niet. Regio's die zich goed organiseren en goed samenwerken zullen sterker staan in de crisis.

Het mkb: twee jaar crisisdynamiek voor de boeg

april 27th, 2020|

De initiële reactie van de overheid op de crisis in de economie is sterk ingegeven door: stabiliseren met behulp van generiek beleid. Met de overgang van de hamerfase naar de dansfase gaat het beleid veranderen. Van stabiliseren naar selecteren, van generiek naar specifiek.

Regionale verschillen impact crisis

april 27th, 2020|

De pandemische uitbraak van covid-19 laat diepe sporen na in de economie. Alle economische sectoren en regio’s bemerken linksom of rechtsom de effecten van de crisis. Tegelijkertijd is de ‘pijn’ niet helemaal gelijk verdeeld in termen van hevigheid en snelheid. We bekijken de verschillen per regio aan de hand van sectorale gegevens.

Webinar impact coronacrisis

april 15th, 2020|

Het is alweer de vijfde week van de in ons land afgekondigde 'intelligente lockdown'. Intussen is er steeds meer over het virus, de verspreiding en de gevolgen voor economie en maatschappij bekend. In een bijzonder 'webinar' koppelen we de meest actuele, internationale inzichten aan onze regio- en sectorkennis. De video is voor iedereen raadpleegbaar.

De hamer en de dans – economie ondanks virologie

april 15th, 2020|

Een van de nauwkeurigste analyses over het coronavirus is afkomstig van Tomas Pueyo, een Californische statisticus en ingenieur. Zijn artikel: “Coronavirus: The Hammer and the Dance” wordt veel gelezen, sinds het op internet circuleert. Een metafoor die ook in de Nederlandse situatie handelingsperspectief verschaft: hoe komen we aan een koers, in deze tijd vol mist?

Regionaal netwerk Straf en Zorg

april 15th, 2020|

Collega Jeroen Bos is sinds begin dit jaar actief als tijdelijk projectleider voor het Netwerk Straf en Zorg in Limburg. Doel van het netwerk is beter samen te werken in het voorkomen van en vroeg ingrijpen bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

Index071: een nul-meting in crisistijd

maart 25th, 2020|

De Index071 is de economische monitor van de Leidse regio. Jaarlijks brengen we de monitor uit namens het regionale netwerk Economie071. Onbedoeld is de huidige editie een nul-meting in crisistijd geworden. De Index geeft een goed beeld van de economie tot eind 2019. Met Economie071 werken we inmiddels aan een Quickscan. Een inventarisatie die zich gaat bieden op de impact van de crisis.

Corona: wat komt hierna?

maart 25th, 2020|

Pandemieën kunnen de wereld veranderen. Het zijn geen tijdelijke verstoringen van het dagelijks leven. Het zijn ‘gamechangers’. Al is dat niet goed zichtbaar wanneer je er middenin zit. Kunnen we nu toch al iets leren over de maatschappelijke en economische gevolgen van eerdere pandemieën?

Onderwijskansen in een snel veranderende stad

maart 20th, 2020|

In 2019 hebben we onderzoek gedaan naar de samenstelling van de populatie van de ‘voorschool’ in Leiden. Aanleiding voor het onderzoek waren signalen dat de stad en zijn bevolking sterk in beweging zijn, met alle mogelijke gevolgen voor de allerjongste generatie Leidenaren.

Leergang Leidse wijken

maart 5th, 2020|

Laatste editie Leergang Leidse wijken Aangemoedigd door de enthousiaste reacties van onze 'alumni' werken wij samen met Libertas Leiden toe naar een tweede - en voorlopig laatste - editie van de Leergang [...]

De opmerkelijke opmars van vrouwen

december 3rd, 2019|

Jonge vrouwen trekken vaker dan mannen naar de Nederlandse kennissteden - en dragen zo meer bij aan de welvaart van die steden. Wat in Oost-Europa, V.S., China en India al langer een belangrijke trend is - een demografisch overschot van met name lager opgeleide mannen op het platteland - gaat langzaam maar zeker ook in Nederland zichtbaar worden.

De Retail in de Leidse regio

december 2nd, 2019|

Sinds 2017 werkt de Leidse regio met een regionale Retailvisie. Een gemeenschappelijk beleidskader ten aanzien van winkelgebieden. De visie is geïnitieerd door Economie071 en actief in zes gemeenten: Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Blaauwberg evalueert de inzet en resultaten van deze visie. Gelijktijdig wordt gewerkt aan het ontwerp van een periodieke Retailmonitor.

Leergang Arbeidsmarkt van de Toekomst

december 2nd, 2019|

In het voorjaar van 2020 verzorgt Blaauwberg voor de tweede maal een Leergang Arbeidsmarkt van de Toekomst. Een driedaags, interactief kennisprogramma gericht op de uitdagingen van de regionale en lokale arbeidsmarkt. Met veel vergelijkingen, cijfers en analyses. U kunt zich nu inschrijven voor de leergang.

Economische visie Zuidplas

december 2nd, 2019|

De gemeente Zuidplas heeft Blaauwberg gevraagd een economische visie op te stellen. Zuidplas maakt deel uit van de regio Midden-Holland. Na het opstellen van regionale visie, heeft Zuidplas gevraagd naar een lokale visie. Een visie die enerzijds aansluit bij het regionale perspectief, maar anderzijds de specifieke lokale omstandigheden en ambities duidelijk maakt.

Onderzoek regiokeuze

december 2nd, 2019|

Sinds 1 januari 2016 is er één ambtelijke samenwerkingsorganisatie voor de Noord-Brabantse gemeenten Alphen-Chaam, Baarle Nassau en Gilze en Rijen. De drie werken nu nog in verschillende regio's. Samen met I&O Research verkent Blaauwberg tot welke regio de drie zich het beste kunnen wenden. Aan de hand van 'daily urban system' data, financiële consequenties en bestuurlijke relaties.

Een Ondernemersfonds voor onbepaalde tijd

november 27th, 2019|

Het Ondernemersfonds in Alblasserdam is voor onbepaalde tijd gecontinueerd. Het OFA is een klein maar zeer succesvol fonds. Zo oordeelde ook de gemeenteraad op basis van een door Blaauwberg uitgevoerde evaluatie. Met een besluit tot een ondernemersfonds voor onbepaalde tijd heeft Alblasserdam het voorbeeld gevolgd van onder meer de fondsen in Assen, Utrecht, Delft, Culemborg en Leiden.

Ondernemersfonds in Nieuwkoop

november 15th, 2019|

De ondernemers in Nieuwkoop beschikken per 1 januari 2020 over een Ondernemersfonds. Dat besluit heeft de gemeenteraad op 14 november genomen. Blaauwberg is betrokken geweest als adviseur van het College van B&W, die een initiatief van ondernemers had ontvangen.

Leonardo Da Vinci College

november 7th, 2019|

Op 5 november 2019 hebben we een ‘kennisfestival’ plaats laten vinden op het Leonardo Da Vinci College. Een vrolijke en leerzame middag voor ongeveer 300 docenten en medewerkers waar zij meer kennis konden opdoen over de stad Leiden. Blaauwberg heeft samen met een groep docenten de programmering en organisatie van deze dag ter hand genomen.

Evaluatie Ondernemersfonds Westerveld

november 2nd, 2019|

Het Drentse Westerveld beschikt sinds 1 januari 2017 over een Ondernemersfonds. Gemeente en fondsbestuur hebben Blaauwberg gevraagd het fonds te evalueren. Inmiddels ligt er een voorstel om het fonds voor een periode van 5 jaar te continueren. Ook is een aanzet gegeven tot een doorontwikkeling van de agenda van het Ondernemersfonds.

New Towns

oktober 29th, 2019|

Het vijfde type van onze typologie middelgrote gemeenten: de new town. Op rijafstand van de 'oude steden' bevinden zich een aantal geplande steden met aandacht voor wooncomfort, ruimte, groen, zichtlijnen en voorzieningen onder handbereik. Deze 'new towns' zijn nu aan het vergrijzen en het werk verplaatst zich naar de steden. Zijn er opvolgers voor de vergrijzende populatie?

Economische visie Midden-Holland

oktober 22nd, 2019|

Voor de regio Midden-Holland ontwerpt Blaauwberg een economische visie. Met de visie wil de regio een update geven van haar economisch DNA en de strategische positionering van de regio herijken. Midden-Holland bestaat uit de gemeenten Gouda, Waddinxveen, Krimpenerwaard, Zuidplas en Bodegraven-Reeuwijk.

Waarom blijft de criminaliteit maar dalen?

mei 8th, 2019|

Eén van de raadsels van onze tijd is de daling van de criminaliteit. Die daling is sinds het midden van de jaren negentig in de hele westerse wereld gaande, en niet voorspeld. Wat is er aan de hand?

Economische satelliet

april 15th, 2019|

Het vierde type van onze typologie middelgrote gemeenten. In onze ruimtelijke planning is het concept van de functiescheiding zeer sterk verwerkt. Wonen doet men in woonwijken. En werken op de bedrijventerreinen en kantoorparken. Zo zijn in de periferie van de steden een serie 'economische satellieten' gepland en ontwikkeld. Een kleine gemeenschap met daaromheen een fors werkterrein.

Voorstad

april 3rd, 2019|

Het derde type van onze typologie middelgrote gemeenten. De voorsteden zijn groot geworden tijdens de 'stedelijke crisis', met de instroom van middenklasse gezinnen. Nu is de situatie anders. De motorische kracht van de steden druppelt slechts gedeeltelijk door over de stadsgrenzen. De voorsteden zullen op zoek moeten naar nieuwe en extra's functies binnen het stedelijk systeem.

Vijfde editie Index071

maart 14th, 2019|

Voor het vijfde opeenvolgende jaar presenteert Economie071 samen met Blaauwberg de Index071. Het economische monitoringsinstrument voor de Leidse regio. In haar vijfde jaargang noteert de Index071 wederom mooie groeicijfers.

Groen Dorpencluster

februari 19th, 2019|

Het derde type van onze typologie middelgrote gemeenten. Door hechte samenwerking hebben diverse dorpen rondom de steden de heftigste effecten van vergrijzing en krimp weten te voorkomen. Maar de toegang tot de dorpen voor nieuwe generaties bewoners is beperkt. Kunnen de dorpen zichzelf van het slot halen, met behoud van haar groene waarden?

Leergang Apeldoorn

februari 6th, 2019|

Voor het Centrummanagement Apeldoorn heeft Blaauwberg een Leergang Apeldoornse binnenstad ontworpen. In twee avondsessies nemen we een geselecteerde groep van centrumondernemers en ambtenaren mee in een plaatsbepaling van Apeldoorn en haar binnenstad.

Vijfde editie Index071

februari 3rd, 2019|

Voor het vijfde opeenvolgende jaar presenteert Economie071 samen met Blaauwberg de Index071. Het economische monitoringsinstrument voor de Leidse regio. 

Jeroen Bos terug bij Blaauwberg

januari 28th, 2019|

Jeroen Bos terug bij Blaauwberg Per 1 januari heeft Jeroen Bos zich weer aangesloten bij Blaauwberg. Na omzwervingen als directeur bij de Kamer van Koophandel en de HAS Hogeschool keert Jeroen daarmee [...]

Frozen Towns

januari 15th, 2019|

Het eerste type van onze typologie van middelgrote gemeenten: frozen towns. Het begrip 'frozen town' komt uit Groot-Brittanië, daarmee worden villages en hamlets bedoeld die lijken te bevriezen in de tijd. In Nederland zien we ze ook. Dorpen waar het op zich nog goed gaat, maar waar de dynamiek langzaam wegsijpelt. Het surplus aan stedelijke dynamiek op gecontroleerde wijze naar binnen halen is één van de opgaven voor frozen towns.

Perspectief voor middelgrote gemeenten

december 12th, 2018|

Jongeren en banen trekken naar de steden. Hoe houden we niet-stedelijk Nederland vitaal? We verkennen die vraag in een periodiek themanummer aan de hand van een typologie van middelgrote gemeenten.

Waar verdient Leiden haar geld mee?

november 27th, 2018|

Waar verdient Leiden haar geld mee? Van een laagopgeleide industriestad heeft Leiden zich in enkele decennia weten op te richten tot een moderne kennisstad. Voorheen verdiende de stad haar geld vooral met [...]

Leidse Sportzomer

september 10th, 2018|

We zijn als bureau al enige tijd kennis-sponsor van de Leidse voetbalvereniging Roodenburg. Een paar jaar geleden schreven we een beleidsplan voor ze. Afgelopen zomer kwam daar een onverwacht vervolg uit voort.

Vakantiegame

september 1st, 2018|

Het nieuwe seizoen is weer van start. We blikken met u nog eenmaal terug op de vakantieperiode.  Zes populaire vakantielanden op een rij, gescoord op een aantal belangrijke economische en sociale parameters. Haalt u uw vakantiebestemming eruit? 

  • Blaauwberg sociologisch adviesbureau

De arbeidsmarkt: 33 ‘evidence-based’ interventies

juli 10th, 2018|

Onder de vlag van Economie071 heeft Blaauwberg vier masterclasses 'Arbeidsmarkt van de Toekomst' geleid, voor ruim dertig deelnemers. Een belangrijke. terugkomende vraag; wat zijn succesvolle arbeidsmarkt-interventies? Wat werkt en waarom? We zijn gekomen tot een overzicht van 33 maatregelen.

Studiemiddag in Drenthe

juli 10th, 2018|

Hoe houden we het dorp vitaal? Op welke wijze organiseren we burgerparticipatie? En welke mogelijkheden biedt de Omgevingswet? Deze en andere vragen stonden centraal op een studie-conferentie in het Drentse Aalden. We maakten er een korte video van.

…of er iemand een rookworst kan brengen?

mei 8th, 2018|

...of er iemand een rookworst kan brengen? Mijn echtgenote heeft een thuiszorgonderneming. Zij zorgt, samen met een paar collega’s in loondienst en een aantal zelfstandigen, voor omstreeks twintig meestal oudere cliënten. Dat [...]

De kwetsbare populatie

maart 5th, 2018|

Met alle economische groei die diverse regio’s doormaken, moet er ook oog zijn voor de meer kwetsbare populatie; de onderkant van de arbeidsmarkt. In de Arbeidsmarkt Quickscan van de Leidse regio besteden we aandacht aan deze regionale opgave.

Werk trekt naar overvolle steden. Hoe kan dat?

februari 26th, 2018|

De crisis is voorbij. Een crisis met onverwachte effecten. Zoals een trek van het werk uit het ommeland naar de toch al overvolle steden. Eerst keerden de inwoners terug naar de stad. En nu ook de banen. Maar de stad zit vol. Hoe kan dat?

Participeren kun je leren

december 16th, 2017|

De vraag naar burgerparticipatie is overal aan de orde. Maar er is veel begripsverwarring en hypevorming rondom het thema. In een korte reflectie komen we tot vier leereffecten.

Een Texels fonds

december 16th, 2017|

De ondernemers in het Texelse Den Burg krijgen per 1 januari 2018 een Ondernemersfonds op basis van de reclamebelasting. Blaauwberg heeft de ondernemersvereniging en gemeente bijgestaan in de planvorming.

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens. Wij komen spoedig met een reactie.