Studiemiddag in Drenthe

Hoe houden we het dorp vitaal? Op welke wijze organiseren we burgerparticipatie? En welke mogelijkheden biedt de Omgevingswet? Deze en andere vragen stonden centraal op een studie-conferentie in het Drentse Aalden. 

Onder de vlag van bewonersvereniging Dorpsbelangen Aalden hebben we met ruim 30 bewoners en politici gesproken over de toekomst van het circa 1.500 bewoners tellende Drentse dorp. Aalden is een mooi brinkdorp dat veel in zich heeft om de huidige vitaliteit en leefbaarheid te behouden. Dat gaat echter niet vanzelf. De populatie vergrijst, het werk en de jongeren trekken massaal naar de stad.

Met de 30 deelnemers zijn we na gegaan wat voor strategieën er bestaan om een dorp als Aalden vitaal te houden. We kwamen tot twee algemene analyses:

  1. Verwacht ‘het’ niet van de overheid. De overheid kan voor verlichting van de problematiek zorgen door subsidie- en stimuleringsregelingen, maar die zijn altijd tijdelijk. Investeer vooral in ondernemerschap, van de eigen bewoners en van nieuwkomers. Neem daarin zelf de regie en vertel de overheid hoe ze het lokale ondernemerschap kan ondersteunen.
  2. Zet je niet af tegen het succesvolle stedelijke systeem – de clustersteden die jonge mensen en bedrijven aan zich weten te binden -, maar trek het juist naar je toe. Leg er verbindingen mee, probeer interessante aanvullingen te creëren op wat de steden zelf al doen. Zorg dat er een reden is voor de mensen en bedrijven in dat systeem om naar je toe te komen.

De bewoners van Aalden willen ‘de hand aan de ploeg slaan’, medeverantwoordelijkheid nemen en zelf de kaders schetsen voor de ontwikkelkansen van het dorp. De belangstelling gaat uit naar een Omgevingsplan voor Aalden, onder regie van bewoners. Er zijn nu al veel ideeën: investeren in tiny houses, zzp-plekken in publieke gebouwen, aardgasvrije bouw en renovatie, collectieve energieopwekking, zelfbeheer openbare ruimte, et cetera. Een mooie basis om een start te maken met een Omgevingsplan; een inspirerend en aanmoedigend document voor en door bewoners en ondernemers van het dorp.

Contact

  • 071-524 7500
  • info@

  • 06- 1217 2126 (Rob)

  • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden

Downloads

Download hier de ‘hand-out’ verspreid bij deze studie-conferentie.

Download Hand-out Aalden studie-conferentie