Ondernemersfonds

Blaauwberg is het Ondernemersfonds kenniscentrum. Al sinds 2005 staan wij ondernemers en gemeenten bij in hun streven naar een Ondernemersfonds. Bekijk wat de mogelijkheden en belangrijkste voorwaarden zijn om een start te maken.

Een Ondernemersfonds is een gezamenlijke financiële positie voor en door ondernemers. Het is een krachtig middel om de slagkracht van georganiseerde ondernemers te versterken. Met een fonds worden ondernemers in staat gesteld gezamenlijk te investeren in hun lokale omgeving.

Aanleidingen om over een fonds te beginnen:

  • een lage organisatiegraad van ondernemers, weinig onderling contact, geen duidelijke woordvoerders
  • bestrijden van freeriders : ondernemers die niet meebetalen, maar wel meeprofiteren van collectieve investeringen
  • activiteiten en voorzieningen worden niet gerealiseerd of staan onder druk: sfeerverlichting in de winkelcentra, parkmanagement en beveiliging op de bedrijventerreinen, evenementen, en andere zaken
  • wens tot eigen agenda van ondernemers, eigen lobby organiseren, afhankelijkheid van overheid doorbreken

Met een ondernemersfonds beschikken ondernemers over een vrij besteedbaar, collectief budget waar iedereen aan meebetaalt via een verplichte belastingafdracht. Per gebied en/of sector kan geld worden aangewend voor zaken die ten goede komen aan het ondernemersklimaat.

Hoe werkt het?

De steun van georganiseerde ondernemers is van primair belang voor de komst van een Ondernemersfonds. Aan de oprichting van een fonds gaat vrijwel altijd een periode van grondig onderzoek vooraf. Onder regie van een initiatiefgroep van ondernemers vindt een uitgebreide raadpleging plaats. Het onderzoek geeft inzicht in de steun voor een fonds, de ambities en bestedingswensen van ondernemers, de gewenste organisatie en de verhouding tussen het fonds en de gemeente. De resultaten van het onderzoek worden in een volledige, goed leesbare rapportage overgedragen aan de gemeenteraad. In de raad vindt de definitieve besluitvorming plaats.

Het allereerste Ondernemersfonds

Blaauwberg staat aan de basis van het allereerste ondernemersfonds van Nederland. Aart van Bochove is bedenker, oprichter, en voorzitter van het Leidse Ondernemersfonds, gestart in 2005. De oprichting van het Leidse fonds bleek een ‘oerknal’. Van één naar ruim 40 gemeentebrede fondsen. Het Leidse initiatief maakte daarnaast de weg vrij voor de ruim 200 afgeleide gebiedsfondsen op basis van Reclamebelasting en de BIZ. Een meerderheid van de fondsen naar ‘Leids model’ zijn in de startfase door Blaauwberg ondersteund. Ieder jaar komen er weer een aantal bij. Daarnaast begeleiden we diverse initiatieven om te komen tot een gebiedsfonds.

De meerwaarde van professionele begeleiding

Het oprichten van een ondernemersfonds is een lokale aangelegenheid. Maar met de juiste professionele begeleiding vergroot u de kans op het welslagen van uw initiatief. Blaauwberg verleent op maat gesneden begeleiding aan ondernemers en gemeente bij de tot stand komst van een ondernemersfonds.

U kunt met al uw vragen over ondernemersfondsen bij ons terecht. Meer in detail bieden we u het volgende:

Oriënterend onderzoek: raadplegen primaire stakeholders, afweging tussen de drie modellen, houtskoolschets werkplan, ‘go – no go’ beslissing vervolgstap
Full-service onderzoek: volledige raadpleging lokale stakeholders, planontwikkeling onder regie van ondernemers, volledige rapportage inclusief voorstel inrichting werkorganisatie, presentaties, verzorging schriftelijk materiaal, begeleiding politieke besluitvorming, basisinrichting fonds (statuten, convenant, e.d.)
Inrichten werkorganisatie: technisch inregelen (bevoorschotting, btw-positie, etc.), organisatorisch werkplan, vaststellen trekkingsrechten, voorbereiding fondsmanagement
Interim-fondsmanagement: bij start of op tijdelijke basis, ‘jagen’ op plannen en investeringen, leggen verbindingen, inhoudelijke doorontwikkeling
Evaluatie en doorontwikkeling: doorlichting werkorganisatie, gespreksvoering stakeholders, rapportage, begeleiding bij politieke bespreking

Om de start van het proces te versoepelen kunt u ons vragen om vrijblijvend een mondelinge toelichting te geven over het Ondernemersfonds en de beschikbare modellen. We komen graag langs om u van de juiste informatie te voorzien alvorens u een start maakt. Plan nu een afspraak bij ons in, en vergroot de kans op de komst van een ondernemersfonds in uw gemeente.

Ondernemersfondsen in kaart

Op onderstaande kaart staan alle gemeenten die reeds beschikken over een gemeentebreed Ondernemersfonds naar ‘Leids model’. 

Meer informatie

Download het kennisdocument Ondernemersfondsen

Actueel

Verbeeldingskracht in Deurne

december 7th, 2023|0 Reacties

Verbeeldingskracht in Deurne Deurne start per 1 januari met een Ondernemersfonds. In een eerdere nieuwsbrief deelden we al de toegift die Rob op persoonlijke titel schreef over ‘zijn dorp’. Het ambitieniveau in Deurne [...]

Ondernemersfondsen in crisistijd

mei 29th, 2020|0 Reacties

Ondernemersfondsen op woz-basis hebben zich bewezen als stabiele basis voor de gezamenlijke belangen van ondernemers. Maar daarmee is het in deze crisistijd geen ‘business as usual’. De fondsen moeten nu laten zien dat ze er zijn en dat ze kunnen bijdragen aan perspectief voor de lokale ondernemers.

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens. Wij komen spoedig met een reactie.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief: