Verbeeldingskracht in Deurne

Deurne start per 1 januari met een Ondernemersfonds. In een eerdere nieuwsbrief deelden we al de toegift die Rob op persoonlijke titel schreef over ‘zijn dorp’. Het ambitieniveau in Deurne is hoog. Het fonds is er niet enkel voor ‘de basis’ (veiligheid, promotie). Het fonds wordt ook gezien als steun in de rug om grote transities en opgaven te begeleiden. De energietransitie, de aankomende transitie in het grote buitengebied, de vergrijzing en verandering van het winkelbestand, de arbeidsmarkt, behoud van talent voor de regio, enzovoorts.

De komst van een fonds vergt de nodige voorbereiding. Je hebt een goed plan nodig, organisatievermogen en lokale overtuigingskracht. En dan nog kan het een dubbeltje op zijn kant worden. De discussie over het fonds kan in populistisch vaarwater terecht komen. Zo dreigde in Deurne na een vlekkeloos voortraject de discussie op het laatste moment te ontsporen.

Uiteindelijk heeft een krappe meerderheid van de gemeenteraad stand gehouden. De inspraakreactie van de lokale initiatiefgroep heeft daar zeker aan bijgedragen. In plaats van alleen ‘in de verdediging’ te schieten roept dit verhaal verbeeldingskracht op. Een inspirerend verhaal voor iedereen in het land die ondernemersfondsen een warm hart toe draagt.

Bijgaande de inspraakreactie van Iwan Gijsbers, ondernemer in Deurne en lid van de Initiatiefgroep Ondernemersfonds.

————————————————————————————————————————————————————————————-

Geachte raadsleden,

Ik neem u graag mee naar de toekomst, naar 2028. Ik heb afgesproken met onze burgemeester om een rondje Deurne te doen omdat ik haar graag wil laten zien wat 5 jaar ondernemersfonds heeft opgeleverd.

We starten vanaf het huis van de samenleving waar de burgemeester direct de opmerking maakt dat we in Deurne blij kunnen zijn met een bruisend centrum. Klopt zeg ik, door collectief samen te werken als centrum in het ondernemersfonds dragen alle ondernemers in het centrum bij aan versiering, activiteiten, optredens, koopacties, groenvoorziening, enz. Het deel dat de centrumondernemers inleggen in het fonds, wordt besteedt aan het centrum en hiermee houden ze samen het centrum levendig en gezellig.

We rijden door en komen in het buitengebied. Wat is ons buitengebied toch in ontwikkeling zegt de burgemeester. Klopt zeg ik, in het buitengebied is de laatste jaren een behoorlijke transitieslag zichtbaar. Met behulp van het deel van het ondernemersfonds dat door de ondernemers in het buitengebied is bijgedragen, hebben we mooie projecten kunnen realiseren zoals het koppelen van de duurzame energie, die opgewekt wordt op agrarische bedrijven, aan de afname hiervan door ondernemers op industrieterreinen. 5 jaar geleden was het zover dat veel ondernemers zelfs moesten betalen voor de duurzame energie die ze terugleverden aan het net, nu is er een slim energieplatform dat ervoor zorgt dat producenten en de afnemers in Deurne beide van een stabiele prijs profiteren en niet meer zoals 5 jaar geleden met torenhoge energieprijzen geconfronteerd werden. Daarnaast zijn we met professionele begeleiding een goede dialoog aangegaan met de omgeving op het gebied van geur en de productie van groen gas met behulp van inzet van het ondernemersfonds. Hierdoor kunnen we nu groen gas gaan produceren waarmee de gemeente kan voldoen aan haar Regionale Energie Strategie opgave. Dat zal wel niet makkelijk geweest zijn om dit voor elkaar te krijgen vraagt de burgemeester? Nee, zeker niet, dit hebben we alleen maar kunnen realiseren met de middelen van het ondernemersfonds waar iedereen aan bijdraagt, waarmee we expertise konden inhuren en waarmee we zelfs voor deze projecten cofinanciering konden krijgen. Dit zou nooit gelukt zijn als ondernemers dit individueel moeten regelen. We gaan ook nog even zitten op een bankje dat aan onze route staat. Er staat een informatiebord met QR code bij waar informatie op staat over een mooi agrarisch bedrijf dat vlakbij staat. Goh, zegt de burgemeester, dat is goede pr voor ons buitengebied en voor de ondernemers. Jazeker zeg ik, ook mogelijk gemaakt door het ondernemersfonds!

We rijden door en komen op enkele industrieterreinen. Onder andere Willige Laagt en Kranenmortel. Goh, zegt de burgemeester, 5 jaar geleden stonden we aan de vooravond van het verduurzamen van de industrieterreinen. En was het een hele opgave om aan voldoende personeel te komen. En het gedoe met parkeren van personeel en buitenlandse vrachtwagens. Klopt zeg ik, een hele opgave. Als ondernemers kwamen we tot de conclusie dat de vraagstukken die er lagen niet meer met enkelen of individueel opgelost konden worden. Dit moesten we echt collectief, met z’n allen op gaan pakken. En met de middelen van het ondernemersfonds hebben we op de nieuwe industrieterreinen met behulp van de energiehub of het energieplatform waar ik al eerder over vertelde voor elkaar gekregen dat er elektra aansluitingen kwamen. Samen met het onderwijs, dat ook meedoet in het ondernemersfonds hebben we programma’s gemaakt waarin leerlingen bij de maakbedrijven, die we veel hebben in Deurne, een kijkje kunnen nemen en waarbij ondernemers zelf komen vertellen op de scholen hoe fantastisch het is om iets met je handen te maken! En wat het parkeren betreft; met de middelen van het ondernemersfonds konden we een PR-campagne opzetten op de industrieterreinen om gebruik te maken van de elektrische fiets in plaats van de auto waarbij zowel voordelen voor de werknemers als de werkgevers aan zitten. En nu zijn we samen met jullie als gemeente in een project aan het onderzoeken of en hoe we een oplossing hebben voor de buitenlandse chauffeurs die ’s nachts een plek moeten hebben waar ze terecht kunnen zonder overlast voor de omgeving. En doen jullie dit dan allemaal zelf vraagt de burgemeester? Nee, dit kunnen we als ondernemer/bestuurder niet zelf. Daarom is het ondernemersfonds ook zo belangrijk omdat we hiermee structureel ondersteuning en expertise in kunnen vliegen waarmee we dit allemaal kunnen doen. Heel slim zegt de burgemeester, dus alle middelen die jullie als ondernemers bij elkaar brengen blijft ook van jullie als ondernemers en jullie bepalen zelf hoe je dit gaat besteden? Precies zeg ik. Hiervoor hebben we tijdens de start van het fonds veel gesproken met ondernemers en gevraagd wie mee wil denken en mee wil praten over projecten en vraagstukken die we op willen pakken. Maar was iedereen het dan eens met de invoering van het fonds? Nee, zeg ik, zo makkelijk was het nu ook weer niet. Maar omdat we de kans hebben gekregen van de gemeenteraad om te beginnen en we in de afgelopen jaren hebben kunnen laten zien wat we kunnen doen en bereiken met dit fonds, zijn de ondernemers die toen het meest kritisch waren, nu ook enthousiast en denken mee met nieuwe projecten!

Via Helenaveen, Neerkant en Liessel rijden we verder. De burgemeester vraagt of ook de ondernemers in de kleine kernen aangesloten zijn bij het ondernemersfonds? Jazeker zeg ik. Het deel van de middelen die zij bij elkaar brengen zijn specifiek bestemd voor deze kernen. 5 jaar geleden dachten ze nog dat het geld toch allemaal naar het centrum zou gaan, maar dat was dus zeker niet het geval. Met de ondernemers uit de kleine kernen zijn projecten opgestart die specifiek bijdragen aan de leefbaarheid van deze kernen. Projecten die zij zelf hebben bedacht en uitgevoerd met hulp van professionele ondersteuning vanuit het ondernemersfonds. Een voorbeeld is dat de winkeliers in de kleine kernen nu ook meedoen aan het systeem van de digitale Deurne Cadeaucards die ook in het centrum gebruikt worden. Dat is een mooie vorm van samenwerking tussen het centrum en de kleine kernen zegt de burgemeester, iets wat je alleen kunt bereiken door dit samen te organiseren. Dat klopt helemaal burgemeester!

We rijden weer door en de burgemeester vraagt, ik zie ook sportverenigingen, zorginstellingen en net reden we langs het Rijtven, van ORO. Hebben zij ook profijt gehad van het ondernemersfonds? Jazeker zeg ik. Tijdens de start van het fonds was het voor hen ook niet helemaal duidelijk wat het fonds voor hen kon betekenen, maar omdat ze ook zitting hebben in het overleg met andere ondernemers, kwamen er ideeën en voorstellen waar ze in eerste instantie niet bij stilgestaan hadden. Ook voor de andere ondernemers was het heel interessant om met hen contact te hebben. Op basis hiervan konden we met het fonds
bijdragen aan het opzetten van gezondheids- en sportinitiatieven voor de bedrijven. En cliënten van ORO hebben nieuwe vormen van dagbesteding gevonden bij ondernemers die hier in eerste instantie nog nooit aan gedacht hadden. Daarnaast hebben we samen met Het Rijtven nog een project gedaan waarmee we de routes die de begeleiders met de cliënten gebruiken tussen de verschillende woningen van ORO in de wijken en het Rijtven nog veiliger hebben gemaakt. En volgens mij, zijn we nu samen met alle sportverenigingen aan het kijken hoe we collectief de sportaccommodaties op een voordelige manier kunnen voorzien van laadpalen.

We komen weer aan bij het huis van de samenleving, ons rondje Deurne zit erop. Ik heb veel gezien en geleerd zegt de burgemeester, jullie hebben veel kunnen doen en kunnen bereiken met behulp van het ondernemersfonds. Zeker zeg ik, en daarbij altijd in goed overleg met de gemeente, want vaak heb je elkaar toch nodig. En omdat de vraagstukken die op ons afkwamen en op ons af blijven komen steeds complexer worden, is het van belang dat we deze samen, collectief oppakken. Dan is het maar goed zegt de burgemeester dat jullie 5 jaar geleden de kans hebben gekregen om hiermee aan de slag te gaan en zal het waarschijnlijk
ook geen probleem zijn om dit nu weer met 5 jaar te verlengen. Ik hoop het van harte zeg ik!

Gerelateerde artikelen

Verbeeldingskracht in Deurne

Verbeeldingskracht in Deurne Deurne start per 1 januari met een Ondernemersfonds. In een eerdere nieuwsbrief deelden we al de toegift die Rob op persoonlijke titel schreef over ‘zijn dorp’. Het ambitieniveau in Deurne [...]

Ondernemersfondsen in crisistijd

Ondernemersfondsen op woz-basis hebben zich bewezen als stabiele basis voor de gezamenlijke belangen van ondernemers. Maar daarmee is het in deze crisistijd geen ‘business as usual’. De fondsen moeten nu laten zien dat ze er zijn en dat ze kunnen bijdragen aan perspectief voor de lokale ondernemers.

Een Ondernemersfonds voor onbepaalde tijd

Het Ondernemersfonds in Alblasserdam is voor onbepaalde tijd gecontinueerd. Het OFA is een klein maar zeer succesvol fonds. Zo oordeelde ook de gemeenteraad op basis van een door Blaauwberg uitgevoerde evaluatie. Met een besluit tot een ondernemersfonds voor onbepaalde tijd heeft Alblasserdam het voorbeeld gevolgd van onder meer de fondsen in Assen, Utrecht, Delft, Culemborg en Leiden.

Meer artikelen

Uitnodiging boekpresentatie

Uitnodiging boekpresentatie 'Green Glasses' We nodigen u graag uit voor de presentatie van ‘Green Glasses’, een boek over ‘internationals’ in de oude stad Leiden. Het boek is geschreven door Magdalena Palma, een Chileense journalist, [...]

Reflectie terugkomdag Leidenkunde

Reflectie terugkomdag Leidenkunde Door Ute Jansen Voor de deelnemers van onze Leergangen Leidenkunde van de afgelopen jaren organiseren we geregeld een terugkomdag. Een gelegenheid voor een fresh-up, nieuwe inzichten en ontmoetingen met [...]

Goodbye party Magdalena

Recap of Magdalena's goodbye party On March 13th we held a small goodbye party for our colleague Magdalena Palma, who returned to Chile - her home country - after spending four years in [...]

De stijfselbaan en Jane & Jane

De stijfselbaan en Jane & Jane Door Aart van Bochove Ik verzorg een inhoudelijk onderdeel in het introductieprogramma van een aantal nieuwe gemeente-ambtenaren. Ik laat twee foto’s zien van de Leidse Stationsweg [...]

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens. Wij komen spoedig met een reactie.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief: