• ,,Toegevoegde waarde, arbeidsproductiviteit en concurrentievermogen worden voor een belangrijk deel bepaald door het opleidingsniveau.”

  • ,,De opgave voor steden is niet zozeer het koesteren van een identiteit, maar vooral het delen van die identiteit met een snel veranderende bevolking.''

  • ,,Elke regio moet een samenwerkingsvorm ontwikkelen die past bij het karakter en de opgaven van de streek."

 

Wij zijn Blaauwberg, het enige sociologische adviesbureau in Nederland. We doen onderzoek en leveren visies met een ziel. Voor opdrachtgevers in het publieke domein en daar net buiten. We werken vanuit de metafoor van de jonge hond en de oude wolf: we gaan graag voor onze opdrachtgevers het gevecht aan, met de nodige dosis ervaring en overzicht.

Klanten komen naar ons wanneer ze op zoek zijn naar nieuwe inzichten, de nodige energie en realisatiekracht. We plaatsen hun vraagstellingen altijd in de context. De motieven van spelers begrijpen, voldoende geschiedenis en economie erbij halen. Feiten en cijfers zijn belangrijk, maar nooit zonder een verhaal, duiding en/of visie.

Een rapport is vaak het eindproduct. Maar het gaat altijd hand in hand met actie: kennisoverdracht, keuzes, een organisatie inrichten, een werkend ontwerp achterlaten. Papier moet gaan ‘leven’. We zijn goed in ‘community building’: in losse onderdelen de samenhang zien en versterken. Op het niveau van een bedrijf, een wijk, een stad en een regio.

We weten veel over de lokale economie, zijn goed thuis in het sociaal domein en zijn gedreven bouwers aan de ‘civil society’. En aan samenwerking van de overheid met die civil society. Een vast symbool voor die gedrevenheid is het ondernemersfonds. Een concept dat aan onze tekentafel is ontstaan en intussen een beweging voor emancipatie van het lokale bedrijfsleven is geworden.


 

Index 2016 / 2017 verschenen

Meer informatie

Dorpsprofiel Voorschoten

Meer informatie

Ondernemersfonds - de Oerknal

Meer informatie
 

Meer Blaauwberg?

Meld u nu aan voor de (gratis) Blaauwberg nieuwsbrief. U ontvangt driemaal per jaar een afwisselend aanbod aan thematische diepgang, analyse en good-practice. Enkele onderwerpen; regionale economische structuurversterking, werken met het clustermodel, de Lissabon doelstelling en uw regio, bestuurlijke samenwerking in de praktijk, ondernemerschap als drager van het voorzieningenniveau en economische dynamiek als sleutelbegrip voor bestrijding jeugdwerkloosheid.