Kennisoverdracht

We hebben veel ervaring met kennisoverdracht in een cursorische samenstelling. Van eenmalige masterclasses arbeidsmarkt tot aan een meerdaagse leergang gericht op de regio. U kunt ons vragen een passend aanbod te verzorgen.

Steeds vaker krijgen wij de vraag om thematische of regiospecifieke kennis op een toegankelijke en interactieve wijze aan te bieden aan groepen personen. We merken dat vooral de vraag naar ‘regio-kennis’ toeneemt. Recent zijn we gestart met een Leergang Leiden-kunde. Een vierdaags kennisprogramma gericht op iedereen betrokken bij de agenda-setting van de stad Leiden. Een interactieve rondgang langs het heden, verleden en (vooral) de toekomst van de stad bezien vanuit de ‘urban studies’. In oktober 2018 starten we alweer met de vierde editie van de Leergang. We krijgen inmiddels vragen uit Den Haag, Amsterdam, Apeldoorn en andere steden voor een soortgelijk programma. Deze meerdaagse programma’s lenen zich vooral goed voor kleinere groepen – tot circa 15 personen.

We worden daarnaast geregeld gevraagd om een eenmalige masterclass ‘regio-kunde’, lokale economie of arbeidsmarkt te organiseren. De groep laat zich dan wat eenvoudiger uitbreiden. We hebben ervaring met groepen tot 100 personen. Vanzelfsprekend wordt de toon van een dergelijk treffen daarmee wat didactischer, maar ook in dit geval zoeken we altijd naar een vorm van interactie.

In onze ervaring vergt iedere cursusvorm maatwerk. We hebben aardig wat ideeën bij de effectieve invulling van een sessie maar weten ook: je komt er niet met het kopiëren van een format. Het logische startpunt is de kennisvraag en het beoogde effect. Vanuit daar gaan we het programma opbouwen. In het geval van een eenmalige activiteit kan dat in een aantal korte klappen, een meerdaags programma vergt meer voorbereidingstijd. Hoe dan ook stemmen we inhoud en vorm in nauwe samenspraak met de opdrachtgever af.

Ter inspiratie treft u onderstaande de opzet en het programma van Leidenkunde.

Belangstelling voor een masterclass of leergang? Wij denken graag met u mee.

  • 071-524 7500
  • info@

  • 06- 1217 2126 (Rob)

Recente projecten

2019-05-08T10:52:09+02:00

Leergang Apeldoornse binnenstad

Voor het Centrummanagement Apeldoorn heeft Blaauwberg een Leergang Apeldoornse binnenstad ontworpen. In twee avondsessies nemen we een geselecteerde groep van centrumondernemers en ambtenaren mee in een plaatsbepaling van Apeldoorn en haar binnenstad.

2019-01-24T18:47:41+01:00

Bestuurlijke leergangen Wassenaar en Voorschoten

Blaauwberg ontwerpt leergangen/masterclasses over regio's en lokale uitdagingen. Voor de Colleges van B&W van Voorschoten en Wassenaar hebben we een specifiek bestuurlijke leergang ontworpen. Met veel ruimte voor interactie en het onderlinge gesprek.

2019-01-24T18:48:48+01:00

Leergang Leiden-kunde

Vanaf maart 2019 start de 5e editie van de Leergang Leiden-kunde. Een interactief, vierdaags kennisprogramma over het heden, verleden en (vooral) de toekomst van de stad Leiden.

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens. Wij komen spoedig met een reactie.