Reflectie terugkomdag Leidenkunde

Door Ute Jansen

Voor de deelnemers van onze Leergangen Leidenkunde van de afgelopen jaren organiseren we geregeld een terugkomdag. Een gelegenheid voor een fresh-up, nieuwe inzichten en ontmoetingen met andere nieuwsgierige mensen.

Inmiddels is de Leidenkunde-familie uitgedijd met specifieke leergangen die we in opdracht van partijen als Leiden Educational Fieldlab, Leids Mediafonds, Portaal, het gemeentelijk Cluster Beheer, welzijnsorganisatie Buzz, e.a. hebben verricht. Op 11 april hebben we ze allemaal bij elkaar gehaald voor een vrolijke en informatierijke middag.

De bijeenkomst vond op een bijzondere plek plaats, namelijk in de ontvangstruimte van de Turkse moskee op de Curaçaostraat in Leiden. Blaauwberg beschikt al heel lang over een goede band met de Turkse moskee, mede in stand gehouden door de educatieve Stichting Gūney. De deelnemers mochten kennismaken met het gebouw en met de gastvrijheid van deze voor ons vertrouwde plek.

Als je voortdurend met stadskennis bezig bent, buitelen de onderwerpen over je heen. We zijn modules aan het maken over Leiden als sportstad, over de toekomst van het sciencepark, over Leiden als Nieuwe Hanzestad, Leiden als stad van vrouwen, de electorale ontwikkeling van de stad, over de generatiewisseling in de buitenwijken, stad zonder sociaal-maatschappelijke elite. Maar ja, we moesten kiezen. We begonnen de middag met een analyse van de meest actuele ‘rankings’ van Leiden – Alle leergangalumni weten: je kunt een stad niet bestuderen zonder te vergelijken. Dan zie je de trends en de plaats van de stad in het nationale en internationale kader.

Daarna hebben we uitvoerig gesproken over een enorm succesvolle IJslandse aanpak voor (probleem) jongeren. De vraag naar jeugdzorg is in 30 jaar verachtvoudigd. Gemeenten zakken er financieel van door hun hoeven. Hoe kan dat? Wat is er mis? Kunnen we nog wel opvoeden? IJsland heeft een effectief antwoord. Dat wil iedereen wel kopiëren. Maar het heeft consequenties: er moet echt iets veranderen. In Nederland zijn een aantal gemeentes met deze aanpak aan de slag gegaan onder de naam Planet Youth of OKO (Opgroeien in een kansrijke omgeving). Sleutelfactoren zijn aandacht en discipline. Hierin is ook een belangrijke rol voor de sport weggelegd.

Het derde thema was armoedebestrijding en onderwijs. Armoede staat hoog op de politieke agenda. En onderwijs is veruit de grootste post op de overheidsbegroting. Kun je die twee met elkaar verbinden? Wat moet je doen om met onderwijs de armoede te bestrijden? Wat kun je als stad zelf doen? We hebben samen gekeken naar het Leidse ecosysteem en de rol van de community in de stad. En het belang van blijven leren – een leven lang.

Ten slotte hebben we gerecapituleerd wat we in de Leidenkunde over de ‘15 minuten stad’ hebben gezegd. In adembenemend tempo is dit concept doorgedrongen in de hoofden van planologen. Welke keuzes heeft Leiden intussen gemaakt? Hoe moet je die uitwerken en wat betekenen ze voor de bedrijvigheid in de wijken? In de discussie hebben we de Slaaghwijk aangehaald en vergeleken met het overgangsgebied naar de Kopermolen, het wijkwinkelcentrum van de Merenwijk.

Vier uren waren zo voorbijgevlogen. We hebben een vrolijke en dynamische terugkommiddag beleefd, die we hebben afgesloten met een lekkere Turkse maaltijd in de kantine van de moskee.

Zin gekregen om eens bij een leergang mee te doen? Meer informatie kunt u vinden op www.blaauwberg.nl/leidenkunde

Gerelateerde artikelen

Reflectie terugkomdag Leidenkunde

Reflectie terugkomdag Leidenkunde Door Ute Jansen Voor de deelnemers van onze Leergangen Leidenkunde van de afgelopen jaren organiseren we geregeld een terugkomdag. Een gelegenheid voor een fresh-up, nieuwe inzichten en ontmoetingen met [...]

Terugblik: Leidenkunde voor Beheer en SO

Leidenkunde voor Clusters Beheer en Stedelijke Ontwikkeling Gemeente Leiden Door Ute Jansen In het voorjaar van 2023 hadden 65 medewerkers van de clusters Beheer en Stedelijke Ontwikkeling van de Gemeente Leiden de [...]

Waarom al die leergangen?

Column: Waarom al die leergangen? Door Fianne de Boer en Aart van Bochove U kunt zich weer inschrijven voor een nieuwe leergang Leidenkunde. Dit is inmiddels echt een begrip geworden in [...]

De Leidse Limes

Uitgelicht: De Leidse Limes Door Ute Jansen Op 17 mei hadden we bij Blaauwberg leuk bezoek: de klassen 4 en 5 van het Zuyderzee Lyceum in Emmeloord en hun begeleiders. Ze [...]

Leergang Toekomstperspectief Niet-stedelijke Regio’s

We presenteren een interactief kennisprogramma van vier dagen met analyse, cijfers, vergelijking en duiding.  Voor iedereen die bezig is met Omgevingsvisies, regionale strategieën en gebiedsontwikkeling buiten de steden. U kunt zich nu aanmelden.

Meer artikelen

Reflectie terugkomdag Leidenkunde

Reflectie terugkomdag Leidenkunde Door Ute Jansen Voor de deelnemers van onze Leergangen Leidenkunde van de afgelopen jaren organiseren we geregeld een terugkomdag. Een gelegenheid voor een fresh-up, nieuwe inzichten en ontmoetingen met [...]

Goodbye party Magdalena

Recap of Magdalena's goodbye party On March 13th we held a small goodbye party for our colleague Magdalena Palma, who returned to Chile - her home country - after spending four years in [...]

De stijfselbaan en Jane & Jane

De stijfselbaan en Jane & Jane Door Aart van Bochove Ik verzorg een inhoudelijk onderdeel in het introductieprogramma van een aantal nieuwe gemeente-ambtenaren. Ik laat twee foto’s zien van de Leidse Stationsweg [...]

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens. Wij komen spoedig met een reactie.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief: