Leidenkunde voor Clusters Beheer en Stedelijke Ontwikkeling Gemeente Leiden

Door Ute Jansen

In het voorjaar van 2023 hadden 65 medewerkers van de clusters Beheer en Stedelijke Ontwikkeling van de Gemeente Leiden de gelegenheid om hun kennis over de stad te verdiepen. Ze namen deel aan de Leergang Leidenkunde, een cursusconcept dat Blaauwberg al een aantal jaren aanbiedt voor verschillende doelgroepen. In Leiden, Den Haag en op andere plaatsen. In vier dagdelen keken de deelnemers naar hun eigen praktijk en projecten vanuit het perspectief van de internationale ‘urban studies’.

Het Cluster Beheer – de onderhoudsploegen van hardware, ondergrond en groen in de stad, heeft de zaken mooi op orde. De stad ligt er netjes bij en de planningen voor groot onderhoud zijn al voor vele jaren gebudgetteerd. Nu is er ruimte om verder te kijken: wat wordt de toekomstige bewoningsstijl van Leiden? Hoe wonen, werken en leven de Leidenaren in 2030, 2040 en verder? Wat zijn de verschillen tussen wijken? Welke trends gaan er komen? En hoe kunnen we de openbare ruimte zo ontwerpen en onderhouden dat deze aansluit bij hun wensen en behoeften?

De leergang kreeg nog meer vaart door de casuïstiek die de deelnemers aandroegen. De technische kennis over projecten en fysieke plekken werd verrijkt met sociaalwetenschappelijke inzichten over hoe een stad werkt. De deelnemers vonden een gemeenschappelijke taal om over relevante thema’s voor de stad te praten, over de grenzen van hun disciplines heen. Een verbinding tussen de ontwerpers, de beheerders en de gebruikers van de openbare ruimte.

Op 5 september 2023 hebben we de reeks feestelijk afgesloten met een terugkomdag voor alle deelnemers. Aart van Bochove gaf een korte masterclass met nieuws over de internationalisering van de stad en hoe internationals zich verbinden met Leiden. Hij liet verder zien hoe het gebruik van de openbare ruimte verschilt voor verschillende generaties – van babyboomers tot gen z. En er was ruimte om terug te blikken op belangrijke thema’s die in de leergang aan bod kwamen, zoals participatie en het concept van de 15-minutenstad.

We werden geraakt door het slotcommentaar van een deelnemer: ‘Ik heb beseft dat mijn werk zo veel meer is dan een baan’.

Gerelateerde artikelen

Terugblik: Leidenkunde voor Beheer en SO

Leidenkunde voor Clusters Beheer en Stedelijke Ontwikkeling Gemeente Leiden Door Ute Jansen In het voorjaar van 2023 hadden 65 medewerkers van de clusters Beheer en Stedelijke Ontwikkeling van de Gemeente Leiden de [...]

Waarom al die leergangen?

Column: Waarom al die leergangen? Door Fianne de Boer en Aart van Bochove U kunt zich weer inschrijven voor een nieuwe leergang Leidenkunde. Dit is inmiddels echt een begrip geworden in [...]

De Leidse Limes

Uitgelicht: De Leidse Limes Door Ute Jansen Op 17 mei hadden we bij Blaauwberg leuk bezoek: de klassen 4 en 5 van het Zuyderzee Lyceum in Emmeloord en hun begeleiders. Ze [...]

Leergang Toekomstperspectief Niet-stedelijke Regio’s

We presenteren een interactief kennisprogramma van vier dagen met analyse, cijfers, vergelijking en duiding.  Voor iedereen die bezig is met Omgevingsvisies, regionale strategieën en gebiedsontwikkeling buiten de steden. U kunt zich nu aanmelden.

Succesvolle terugkomdag Leidenkunde op een bijzondere locatie

Donderdag 24 september 2020 organiseerden we een terugkomdag voor de alumni van de zes voorgaande edities van de Leergang Leidenkunde. Vanwege de corona-maatregelen werd het een sessie op een speciale locatie: het vlakke vloer theater van Ins Blau. Bekijk hier de filmische compilatie van deze inhoudsvolle dag.

Meer artikelen

Verbeeldingskracht in Deurne

Verbeeldingskracht in Deurne Deurne start per 1 januari met een Ondernemersfonds. In een eerdere nieuwsbrief deelden we al de toegift die Rob op persoonlijke titel schreef over ‘zijn dorp’. Het ambitieniveau in Deurne [...]

Leidse verkiezingsweetjes

Leidse verkiezingsweetjes Elders geven we een analytisch commentaar bij de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen, vanuit stedelijke perspectief. In dit korte artikel sommen we enkele bevindingen op over onze stad van vestiging, Leiden. [...]

De Republiek der Verdeelde Nederlanden

De Republiek der Verdeelde Nederlanden De verkiezingsuitslag vanuit de steden bekeken De analyses over wat er op 22 november 2023 bij de kamerverkiezingen gebeurd is buitelen over elkaar heen. We doen in [...]

Behind the numbers #3: hoogopgeleiden

Behind the numbers #3: hoogopgeleiden in de beroepsbevolking met 27,8% gestegen Door Fianne de Boer Veel media, bestuurders, beleidsmedewerkers en anderen zijn dol op cijfers. Bij Blaauwberg zijn we dat ook, [...]

Voorkom armoede, school arbeidsmigranten

Voorkom nieuwe armoede: scholing arbeidsmigranten Deze column verscheen eerder in "Regio in Beeld - Holland Rijnland" van UWV. Bijna kamerbreed hebben politieke partijen armoede op de politieke agenda gezet. Daar is veel [...]

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens. Wij komen spoedig met een reactie.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief: