Leidenkunde voor Clusters Beheer en Stedelijke Ontwikkeling Gemeente Leiden

Door Ute Jansen

In het voorjaar van 2023 hadden 65 medewerkers van de clusters Beheer en Stedelijke Ontwikkeling van de Gemeente Leiden de gelegenheid om hun kennis over de stad te verdiepen. Ze namen deel aan de Leergang Leidenkunde, een cursusconcept dat Blaauwberg al een aantal jaren aanbiedt voor verschillende doelgroepen. In Leiden, Den Haag en op andere plaatsen. In vier dagdelen keken de deelnemers naar hun eigen praktijk en projecten vanuit het perspectief van de internationale ‘urban studies’.

Het Cluster Beheer – de onderhoudsploegen van hardware, ondergrond en groen in de stad, heeft de zaken mooi op orde. De stad ligt er netjes bij en de planningen voor groot onderhoud zijn al voor vele jaren gebudgetteerd. Nu is er ruimte om verder te kijken: wat wordt de toekomstige bewoningsstijl van Leiden? Hoe wonen, werken en leven de Leidenaren in 2030, 2040 en verder? Wat zijn de verschillen tussen wijken? Welke trends gaan er komen? En hoe kunnen we de openbare ruimte zo ontwerpen en onderhouden dat deze aansluit bij hun wensen en behoeften?

De leergang kreeg nog meer vaart door de casuïstiek die de deelnemers aandroegen. De technische kennis over projecten en fysieke plekken werd verrijkt met sociaalwetenschappelijke inzichten over hoe een stad werkt. De deelnemers vonden een gemeenschappelijke taal om over relevante thema’s voor de stad te praten, over de grenzen van hun disciplines heen. Een verbinding tussen de ontwerpers, de beheerders en de gebruikers van de openbare ruimte.

Op 5 september 2023 hebben we de reeks feestelijk afgesloten met een terugkomdag voor alle deelnemers. Aart van Bochove gaf een korte masterclass met nieuws over de internationalisering van de stad en hoe internationals zich verbinden met Leiden. Hij liet verder zien hoe het gebruik van de openbare ruimte verschilt voor verschillende generaties – van babyboomers tot gen z. En er was ruimte om terug te blikken op belangrijke thema’s die in de leergang aan bod kwamen, zoals participatie en het concept van de 15-minutenstad.

We werden geraakt door het slotcommentaar van een deelnemer: ‘Ik heb beseft dat mijn werk zo veel meer is dan een baan’.

Gerelateerde artikelen

Reflectie terugkomdag Leidenkunde

Reflectie terugkomdag Leidenkunde Door Ute Jansen Voor de deelnemers van onze Leergangen Leidenkunde van de afgelopen jaren organiseren we geregeld een terugkomdag. Een gelegenheid voor een fresh-up, nieuwe inzichten en ontmoetingen met [...]

Terugblik: Leidenkunde voor Beheer en SO

Leidenkunde voor Clusters Beheer en Stedelijke Ontwikkeling Gemeente Leiden Door Ute Jansen In het voorjaar van 2023 hadden 65 medewerkers van de clusters Beheer en Stedelijke Ontwikkeling van de Gemeente Leiden de [...]

Waarom al die leergangen?

Column: Waarom al die leergangen? Door Fianne de Boer en Aart van Bochove U kunt zich weer inschrijven voor een nieuwe leergang Leidenkunde. Dit is inmiddels echt een begrip geworden in [...]

De Leidse Limes

Uitgelicht: De Leidse Limes Door Ute Jansen Op 17 mei hadden we bij Blaauwberg leuk bezoek: de klassen 4 en 5 van het Zuyderzee Lyceum in Emmeloord en hun begeleiders. Ze [...]

Leergang Toekomstperspectief Niet-stedelijke Regio’s

We presenteren een interactief kennisprogramma van vier dagen met analyse, cijfers, vergelijking en duiding.  Voor iedereen die bezig is met Omgevingsvisies, regionale strategieën en gebiedsontwikkeling buiten de steden. U kunt zich nu aanmelden.

Meer artikelen

Reflectie terugkomdag Leidenkunde

Reflectie terugkomdag Leidenkunde Door Ute Jansen Voor de deelnemers van onze Leergangen Leidenkunde van de afgelopen jaren organiseren we geregeld een terugkomdag. Een gelegenheid voor een fresh-up, nieuwe inzichten en ontmoetingen met [...]

Goodbye party Magdalena

Recap of Magdalena's goodbye party On March 13th we held a small goodbye party for our colleague Magdalena Palma, who returned to Chile - her home country - after spending four years in [...]

De stijfselbaan en Jane & Jane

De stijfselbaan en Jane & Jane Door Aart van Bochove Ik verzorg een inhoudelijk onderdeel in het introductieprogramma van een aantal nieuwe gemeente-ambtenaren. Ik laat twee foto’s zien van de Leidse Stationsweg [...]

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens. Wij komen spoedig met een reactie.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief: