Project omschrijving

Projectoverzicht

We krijgen vaker vragen naar rapporten van vele jaren geleden. We hebben daarom een selectie van projecten en rapporten van de afgelopen 10 jaar hieronder weergegeven. Soms zijn de cijfers inmiddels verouderd, maar veel van de duidingen en analyses zijn nog steeds relevant. Als u op zoek bent naar een specifiek rapport, maar het hier niet kunt vinden, laat het ons dan vooral weten, dan zoeken we het voor u op.

2023-09-25T10:00:22+02:00

Typisch Mokum

Wat is er typisch aan de Amsterdamse arbeidsmarkt? We namen de staf van WSP University mee op arbeidsmarktsafari om deze vraag te beantwoorden.

2023-10-17T16:37:50+02:00

Projecten

We krijgen vaker vragen naar rapporten van vele jaren geleden. We hebben daarom een selectie van projecten en rapporten van de afgelopen 10 jaar hieronder weergegeven. Soms zijn de cijfers inmiddels verouderd, maar veel van de duidingen en analyses zijn nog steeds relevant. Als u op zoek bent naar een specifiek rapport, maar het hier niet kunt vinden, laat het ons dan vooral weten, dan zoeken we het voor u op.

2018-09-10T10:49:31+02:00

Buurtprofielen

Voor een lokale welzijnsorganisatie heeft Blaauwberg een reeks van negen buurtprofielen opgesteld. Sociale gebiedsanalyses die in samenspraak met diverse buurtprofessionals en bewoners zijn opgesteld. Een combinatie van cijfers met levende 'straatinformatie' in een handzaam document.

2018-09-10T10:52:13+02:00

Waarom geen VVE?

Voor de stad Leiden hebben we onderzocht in hoeverre kinderen met een taal- en/of onderwijsachterstand gebruik maken van voor- en vroegschoolse educatie (vve) voorzieningen.

2023-08-22T10:18:48+02:00

Quickscan Arbeidsmarkt 071

We maken een scan van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de Leidse regio. In deze Quickscan besteden we aandacht aan een reeks van onderwerpen die raken aan de arbeidsmarkt. Het rapport is in een kennisreeks van vier masterclasses.

2023-10-17T16:23:24+02:00

Rekenkameronderzoeken 2021

Rekenkameronderzoeken 2021 2021 We hebben dit jaar vier verschillende rekenkameronderzoeken uitgevoerd. Allen in samenwerking met I&O Research. Een onderzoek naar de realisatie van een nieuwe Multifunctionele Accommodatie de Borgh voor de Rekenkamercommissie A2 gemeenten (Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard). Een onderzoek naar de privatisering van het Zuiderpoort complex in opdracht van de Rekenkamercommissie Cranendonck. Een [...]

2018-09-10T10:40:05+02:00

Index071

De Index071 is de economische monitor van de Leidse regio. We meten de economische prestaties van de regio op verschillende thema's. De 'harde' indexcijfers gaan gepaard met overzichtelijke, heldere analyses.

2023-10-04T15:48:20+02:00

Doorwerking rekenkamerrapporten Ridderkerk

Doorwerking Rekenkamerrapporten Ridderkerk 2022 De gemeentelijke rekenkamers hebben de afgelopen jaren een vaste en gewaardeerde plek verworven in zowel de beleidsontwikkeling van de gemeente als in uiteraard het instrumentarium van de gemeenteraden. Kritische reflectie is dan op een gegeven moment op z’n plaats: doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? [...]

2023-09-25T15:34:39+02:00

Index071, versie 2022-2023

Ieder jaar maken we voor de triple-helix Economie071 een index, een monitor van de regionale economie. Ook dit jaar is de index score er weer op vooruit gegaan, dit is vooral te danken aan groei in de parameters die te maken hebben met de kenniseconomie.

2023-09-25T15:39:40+02:00

Apeldoorn Marketing

We staan Apeldoorn Marketing bij in de visievorming over het takenpakket van 'citymarketeers' en de politiek-bestuurlijke positionering van de organisatie.