Project omschrijving

Buurthuis Vlietwijk

Een nieuwe periode breekt aan voor het Buurthuis Vlietwijk te Voorschoten. Zorgverlener Topaz zwaait af als beheerder van het pand en zal vanaf 1 januari 2018 worden opgevolgd door welzijnsorganisatie Voor Elkaar. In de komende periode wil Voor Elkaar samen met de buurtbewoners nadenken over intensiever gebruik van het pand door ‘de buurt’. Blaauwberg ondersteunt de nieuwe beheerder in de planvorming en is penvoerder van de op te stellen ‘businesscase’.

We laten ons in dit proces inspireren door praktijkvoorbeelden elders in het land. De vanzelfsprekende ‘ontmoetingsfunctie’ van het buurthuis staat vrijwel overal onder druk. Op verschillende plekken wordt nagedacht over een nieuwe toekomst van het buurthuis. Om meer dynamiek en bezoek te genereren wordt daarbij steeds vaker gesproken over het toevoegen van commerciële functies. Een inpandige AH to Go of het inrichten van zzp werkplekken geeft een grote groep buurtbewoners reden om het buurthuis te bezoeken. Het past bovendien bij de beweging naar meer functiemenging in woonwijken.

In dit proces werken we onder regie van een divers samengestelde werkgroep. De rol van Blaauwberg is de van algemeen procesbegeleider en penvoerder: organiseren bijeenkomsten, stimuleren van ideevorming, aandragen ‘best practices’ en schriftelijke vastlegging van de resultaten.

Contact

  • 06- 1217 2126
  • 071-524 7500
  • info@

Gerelateerde projecten

2023-09-25T15:37:58+02:00

CID en het sociaal domein

Het Haagse Central Innovation District en de ‘roltrapfunctie’ van de stad: gebiedsbeschrijving, leereffecten en aanbevelingen.

2018-09-10T10:36:13+02:00

Buurthuis Vlietwijk – businesscase

Voor Elkaar Voorschoten neemt het beheer van buurthuis Vlietwijk over. Wij staan hen bij in de gespreksvoering over intensiever gebruik van het pand door buurtbewoners.

2018-09-10T10:49:31+02:00

Buurtprofielen

Voor een lokale welzijnsorganisatie heeft Blaauwberg een reeks van negen buurtprofielen opgesteld. Sociale gebiedsanalyses die in samenspraak met diverse buurtprofessionals en bewoners zijn opgesteld. Een combinatie van cijfers met levende 'straatinformatie' in een handzaam document.

2018-09-10T10:52:13+02:00

Waarom geen VVE?

Voor de stad Leiden hebben we onderzocht in hoeverre kinderen met een taal- en/of onderwijsachterstand gebruik maken van voor- en vroegschoolse educatie (vve) voorzieningen.

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens, of vul het formulier in. Wij komen spoedig met een reactie!


Contactgegevens

  • 071-524 7500
  • info@

  • 06- 1217 2126 (Rob)

  • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden