Project omschrijving

Sociografische buurtprofielen

In opdracht van Libertas Leiden heeft Blaauwberg een reeks van negen buurtprofielen opgesteld: omgevingsanalyses met een agenda-settend karakter. Een consortium aan partijen is betrokken geweest bij het opstellen van de sociografische buurtprofielen: politie, woningbouwcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen, bewoners, huisartsen, scholen, ondernemers en diverse anderen.

In de profielen leggen we de verbinding tussen de kale cijfers en feiten enerzijds en de ‘straatkennis’ van buurtprofessionals en bewoners anderzijds. We hebben de kennis over de buurten gespiegeld aan inzichten die we halen uit de ‘urban studies’ en de geschiedenis van de stad. Met deze duiding zijn de profielen veel meer geworden dan alleen een combinatie van bestaande kennis. Zij bieden nieuwe perspectieven om naar de stad en haar buurten te kijken, hebben hardnekkige mythes ontkracht  en hebben veel bijgedragen aan het zelfbeeld van de stad. Bovendien plaatsen de profielen de wijken en buurten in een groter geheel, en linken buurt- en wijkagenda’s aan stadsbrede opgaven. Professionals, politici, bewoners en ondernemers hebben zich ook aanspreekbaar getoond op de brede thematiek van de buurtprofielen en de analyse over het functioneren van de stad.

Onderstaande een overzicht:

 • Buurtprofiel Merenwijk: een voor de Haagse woningbehoefte gebouwde slaapwijk, inmiddels heftig vergrijsd en met uitdaging om meer opgenomen te worden in stedelijk geheel
 • Buurtprofiel Leiden Zuid: een naoorlogse uitbreidingswijk met onverwachte hoge omloopsnelheid, problemen zijn er als ‘strovuur’: het laait flink op en knettert aan alle kanten maar is evengoed snel weer verdwenen
 • Buurtprofiel Leiden-Noord: oude arbeiderswijk in kort bestek flink van kleur verschoten, snelle ‘gentrification’ van de wijk maar ook nog hardnekkige problematiek op andere plekken
 • Buurtprofiel Stevenshof: klassieke one-generation wijk, ooit een jonge gezinswijk, maar door lange woonduur de toekomstig meest vergrijsde wijk van de stad, nadenken over vormen van zelfregie is aan de orde
 • Buurtprofiel Slaaghwijk: jaren ’60 buurt met vooral hoge galerijflats, potentiële roltrapwijk van Leiden, laag instapniveau voor nieuwkomers – veel migranten – met kansen op sociale mobiliteit

Contact

Een profiel voor uw wijk / buurt / werkgebied?

Voor een aantrekkelijk tarief helpen wij u op weg. Neem vrijblijvend contact op.

 • 071-524 7500
 • info@

 • 06- 1217 2126 (Rob)

 • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden

Downloads

De individuele buurtprofielen kunt u hiernaast downloaden. Onderstaande treft u een essay aan over doel en functie van de buurtprofielen geschreven bij de start van het proces en gepubliceerd in vakblad Skipr.

Download artikel

Gerelateerde projecten

2023-09-25T15:37:58+02:00

CID en het sociaal domein

Het Haagse Central Innovation District en de ‘roltrapfunctie’ van de stad: gebiedsbeschrijving, leereffecten en aanbevelingen.

2018-09-10T10:36:13+02:00

Buurthuis Vlietwijk – businesscase

Voor Elkaar Voorschoten neemt het beheer van buurthuis Vlietwijk over. Wij staan hen bij in de gespreksvoering over intensiever gebruik van het pand door buurtbewoners.

2018-09-10T10:49:31+02:00

Buurtprofielen

Voor een lokale welzijnsorganisatie heeft Blaauwberg een reeks van negen buurtprofielen opgesteld. Sociale gebiedsanalyses die in samenspraak met diverse buurtprofessionals en bewoners zijn opgesteld. Een combinatie van cijfers met levende 'straatinformatie' in een handzaam document.

2018-09-10T10:52:13+02:00

Waarom geen VVE?

Voor de stad Leiden hebben we onderzocht in hoeverre kinderen met een taal- en/of onderwijsachterstand gebruik maken van voor- en vroegschoolse educatie (vve) voorzieningen.

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens, of vul het formulier in. Wij komen spoedig met een reactie!


Contactgegevens

 • 071-524 7500
 • info@

 • 06- 1217 2126 (Rob)

 • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden