Project omschrijving

Waarom geen VVE?

In opdracht van JES Rijnland en de Gemeente Leiden heeft Blaauwberg onderzocht in hoeverre kinderen met een taal- en/of onderwijsachterstand gebruik maken van voor- en vroegschoolse educatie (vve) voorzieningen.

Veel kinderen lopen het risico op jonge leeftijd (van 2.5 tot 4 jaar) al een zwakke context te treffen als het gaat om verwerving van de Nederlandse taal. Het kan gaan om kinderen van laagopgeleide ouders, kinderen uit migrantengezinnen, kinderen van expats en kinderen uit probleemgezinnen.Tegen de tijd dat ze op hun vierde in het basisonderwijs beginnen, staan ze al op achterstand.

Er zijn enkele methodes in omloop die vanuit een speelsituatie bijdragen aan taalverwerving door deze kinderen. Hoewel het laatste wetenschappelijke woord over de effectiviteit van de afzonderlijke methodes nog gesproken moet worden, zijn er weinig twijfels over dat een investering in voorschoolse educatie zeer zinvol is. Uit alle voor handen zijnde materiaal blijkt dat vve een beperkte investering is met een groot maatschappelijk rendement.

Daarom is het jammer dat een mogelijk substantieel deel van de doelgroepkinderen geen gebruik maakt van een vve-voorziening. JES Rijnland en de Gemeente Leiden willen nagaan in hoeverre dit vermoeden klopt en wat de motieven van ouders zijn om hun kinderen niet deel te laten nemen aan een vve-programma.

Lees de resultaten van het onderzoek in bijgaande rapportage.

Contact

Onderwijs-onderzoek in uw stad / regio?

Voor een aantrekkelijk tarief helpen wij u op weg. Neem vrijblijvend contact op.

  • 071-524 7500
  • info@

  • 06- 1217 2126 (Rob)

  • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden

Downloads

Download rapport

Gerelateerde projecten

2023-09-25T15:37:58+02:00

CID en het sociaal domein

Het Haagse Central Innovation District en de ‘roltrapfunctie’ van de stad: gebiedsbeschrijving, leereffecten en aanbevelingen.

2018-09-10T10:36:13+02:00

Buurthuis Vlietwijk – businesscase

Voor Elkaar Voorschoten neemt het beheer van buurthuis Vlietwijk over. Wij staan hen bij in de gespreksvoering over intensiever gebruik van het pand door buurtbewoners.

2018-09-10T10:49:31+02:00

Buurtprofielen

Voor een lokale welzijnsorganisatie heeft Blaauwberg een reeks van negen buurtprofielen opgesteld. Sociale gebiedsanalyses die in samenspraak met diverse buurtprofessionals en bewoners zijn opgesteld. Een combinatie van cijfers met levende 'straatinformatie' in een handzaam document.

2023-09-25T10:11:26+02:00

Welkom, aan het werk

Onderzoek naar de blijfkans van internationale studenten in Nederland, en de binding aan de - regionale en lokale - arbeidsmarkt.

2018-09-10T10:52:13+02:00

Waarom geen VVE?

Voor de stad Leiden hebben we onderzocht in hoeverre kinderen met een taal- en/of onderwijsachterstand gebruik maken van voor- en vroegschoolse educatie (vve) voorzieningen.

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens, of vul het formulier in. Wij komen spoedig met een reactie!


Contactgegevens

  • 071-524 7500
  • info@

  • 06- 1217 2126 (Rob)

  • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden