Project omschrijving

Toeristisch Platform Apeldoorn

Van een informele denktank wordt het Toeristisch Platform Apeldoorn een professionele werkorganisatie met een eigen budget. Blaauwberg ondersteunt de ondernemers in dit proces.

Het nieuwe budget van het TPA is afkomstig van de toeristenbelasting. De Apeldoornse accomodatiehouders gaan medebepalen waar de opbrengst van de toeristenbelasting naartoe moet gaan.

Het Toeristisch Platform is op dit moment een informele alliantie van circa 60 partijen. Twintig daarvan zijn Veluwse accommodatiehouders, nog eens twintig zijn attracties en de laatste twintig zijn stichtingen, verenigingen, onderwijsinstellingen en sectororganisaties. De nieuwe mogelijkheid om zelf te investeren is prettig, maar stelt ook nieuwe eisen aan de werkorganisatie.

Een aantal vragen zullen beantwoord moeten worden:

  • Wordt het TPA een stichting of vereniging?
  • Op welke wijze veranker je het principe ‘voor en door ondernemers’?
  • Hoe betrek je de recreatieve bedrijven en organisaties die geen toeristenbelasting afdragen?
  • Wat is de juiste balans tussen representativiteit en innovatiekracht?
  • Hoe moeten de statuten eruit gaan zien?

En meest belangrijk:

  • Hoe moet de inhoudelijke agenda van het nieuwe TPA er op korte en (middellange) termijn uit komen zien?

We raadplegen een serie aan toeristische ondernemers binnen de gemeente Apeldoorn om deze en andere vragen te beantwoorden. Na afronding van onze werkzaamheden beschikt het TPA over een inhoudsrijke werkagenda die vanuit een nieuwe organisatiepraktijk kan worden opgepakt.

Gerelateerde projecten

2023-09-25T15:36:20+02:00

Dorpsprofiel Voorschoten

Een cijfermatig en analytisch gebiedsprofiel voor het dorp Voorschoten en de sociaalmaatschappelijke uitdagingen daar.

2023-09-25T15:34:39+02:00

Index071, versie 2022-2023

Ieder jaar maken we voor de triple-helix Economie071 een index, een monitor van de regionale economie. Ook dit jaar is de index score er weer op vooruit gegaan, dit is vooral te danken aan groei in de parameters die te maken hebben met de kenniseconomie.

2023-09-25T15:39:19+02:00

Leergang Apeldoornse binnenstad

Voor het Centrummanagement Apeldoorn heeft Blaauwberg een Leergang Apeldoornse binnenstad ontworpen. In twee avondsessies nemen we een geselecteerde groep van centrumondernemers en ambtenaren mee in een plaatsbepaling van Apeldoorn en haar binnenstad.

2023-09-25T15:39:40+02:00

Apeldoorn Marketing

We staan Apeldoorn Marketing bij in de visievorming over het takenpakket van 'citymarketeers' en de politiek-bestuurlijke positionering van de organisatie.

2018-09-10T10:40:05+02:00

Index071

De Index071 is de economische monitor van de Leidse regio. We meten de economische prestaties van de regio op verschillende thema's. De 'harde' indexcijfers gaan gepaard met overzichtelijke, heldere analyses.

2018-09-10T10:41:07+02:00

Evaluatie Pijnacker-Nootdorp

Blaauwberg heeft het bestuur van Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp bijgestaan in de evaluatie van het fonds. Het fonds is inmiddels met vijf jaar verlengd.

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens, of vul het formulier in. Wij komen spoedig met een reactie!


Contactgegevens

  • 071-524 7500
  • info@

  • 06- 1217 2126 (Rob)

  • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden