Project omschrijving

De arbeidsmarkt van een kennisstad

2017

Wat is er typisch aan de Amsterdamse arbeidsmarkt? We namen de staf van WSP University mee op arbeidsmarktsafari om deze vraag te beantwoorden.

Het rapport ‘Typisch Mokum’ biedt een volledige arbeidsmarktanalyse van de stad Amsterdam. In de woorden van senior arbeidsmarktonderzoeker Myriam Mulder:

‘Een absolute aanrader, een rapport om van kaft tot kaft te lezen’

We pikken een aantal – ook voor niet Amsterdammers – relevante analyses uit het rapport.

  • Er vormt zich een kopgroep van kennissteden in ons land: Amsterdam, Utrecht, Leiden, Nijmegen en Groningen. De combinatie van een hoogopgeleide populatie en veel kennisgerelateerde bedrijvigheid maakt dat het economisch goed gaat met dit rijtje steden. ‘Second tier’ steden als Eindhoven, Amersfoort en Zwolle volgen op enige afstand.
  • Opvallend: het aantal laagopgeleiden in de kennissteden daalt, maar de traditionele stedelijke armoede is er nog steeds. De kloof tussen ‘kwetsbaar’ en de rest van de stad wordt groter.
  • Er zit vrijwel geen samenhang tussen de drie grote inkomensregelingen: de ww, de wao/wia/wajong en de bijstand. Bijvoorbeeld: Amsterdam heeft een grote bijstandspopulatie, een gemiddeld aantal ww’ers en een uitgesproken laag gebruik van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.
  • MBO niveau 2 geldt officieel nog als een startkwalificatie op de arbeidsmarkt maar in de kennissteden is dat een te laag scholingsniveau voor een duurzame loopbaan. Het begint met niveau 3, of zelfs 4. De beste baankansen voor de kwetsbare populatie liggen buiten de steden.
  • De wending van materie- en informatiegericht werk naar steeds meer mensgericht werk stelt hoge eisen aan taalvaardigheid en zogenaamde ‘soft skills’ van werkzoekenden

Contact

Een analyse van de arbeidsmarkt in uw stad / regio?

Voor een aantrekkelijk tarief helpen wij u op weg. Neem vrijblijvend contact op.

  • 071-524 7500
  • info@blaauwberg.nl

  • 06- 1217 2126 (Rob)

  • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden

Downloads

Download rapport

Gerelateerde projecten

2023-08-22T10:18:48+02:00

Quickscan Arbeidsmarkt 071

We maken een scan van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de Leidse regio. In deze Quickscan besteden we aandacht aan een reeks van onderwerpen die raken aan de arbeidsmarkt. Het rapport is in een kennisreeks van vier masterclasses.

2023-09-25T10:00:22+02:00

Typisch Mokum

Wat is er typisch aan de Amsterdamse arbeidsmarkt? We namen de staf van WSP University mee op arbeidsmarktsafari om deze vraag te beantwoorden.

2023-09-25T10:11:26+02:00

Welkom, aan het werk

Onderzoek naar de blijfkans van internationale studenten in Nederland, en de binding aan de - regionale en lokale - arbeidsmarkt.

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens. Wij komen spoedig met een reactie.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief: