Project omschrijving

Welkom – Aan het werk: de blijfkans van internationale studenten

2016

EP-Nuffic is de organisatie die werkt voor de internationalisering van het onderwijs. De vraag was wat Nederland kan doen om buitenlanders die hier studeren, te verleiden om hier ook een baan te zoeken. Het gaat dan met name om het schaarse talent in betavakken en techniek, maar ook om de ondernemersvaardigheden, de durf en de ‘cross culturele competenties’ die buitenlanders meenemen. EP Nuffic had al het vermoeden dat de bijdrage van het Haagse beleid aan ‘binding’ van de internationals beperkt was. De slag moet in de regio’s gewonnen worden, met name in de regio’s waar het hoger onderwijs zit. Dat bracht EP-Nuffic op het spoor van Blaauwberg, een bureau goed in ‘region building’. In januari 2016 is het rapport ‘Welkom, aan het werk!’ verschenen.

Een belangrijke conclusie is dat ‘binding’ van internationals in dezelfde hoek zit als clustervorming, innovatie, triple helix aansturing en andere grensverleggende delen van het regionaal economisch beleid. Een tweede conclusie is dat bij de entree van buitenlanders niet of nauwelijks sprake is van verdringing van Nederlanders op de op de markt. De vrees voor verdringing wordt ingeven door het idee dat er een beperkte hoeveelheid arbeid te verdelen valt. Maar internationalisering jaagt de economische groei aan. De koek wordt niet herverdeeld, de koek wordt groter. Het rapport sluit af met een handelingsagenda voor gemeentebesturen, instellingen voor hoger onderwijs en ondernemersverenigingen. U vindt het rapport hieronder.

Contact

  • 071-524 7500
  • info@blaauwberg.nl

  • 06- 1217 2126 (Rob)

  • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden

Downloads

Download rapport

Gerelateerde projecten

2023-08-22T10:18:48+02:00

Quickscan Arbeidsmarkt 071

We maken een scan van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de Leidse regio. In deze Quickscan besteden we aandacht aan een reeks van onderwerpen die raken aan de arbeidsmarkt. Het rapport is in een kennisreeks van vier masterclasses.

2023-09-25T10:00:22+02:00

Typisch Mokum

Wat is er typisch aan de Amsterdamse arbeidsmarkt? We namen de staf van WSP University mee op arbeidsmarktsafari om deze vraag te beantwoorden.

2023-09-25T10:11:26+02:00

Welkom, aan het werk

Onderzoek naar de blijfkans van internationale studenten in Nederland, en de binding aan de - regionale en lokale - arbeidsmarkt.

2018-09-10T10:52:13+02:00

Waarom geen VVE?

Voor de stad Leiden hebben we onderzocht in hoeverre kinderen met een taal- en/of onderwijsachterstand gebruik maken van voor- en vroegschoolse educatie (vve) voorzieningen.

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens. Wij komen spoedig met een reactie.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief: