Project omschrijving

Evaluatie Ondernemersfonds

De ondernemers in Pijnacker-Nootdorp beschikken sinds 2012 over een gemeentebreed ondernemersfonds. Blaauwberg heeft het fondsbestuur bijgestaan in de evaluatie van het fonds. Het fonds is inmiddels met vijf jaar verlengd.

Ondanks het al vijfjarige bestaan van het Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp (het OFPN) heeft de evaluatie in 2016 plaatsgevonden onder een rumoerig politiek klimaat. Het klassieke conflict tussen georganiseerde ondernemers en de ‘freeriders’ (ondernemers die niet meebetalen maar wel profiteren van collectieve voorzieningen) stak er de kop op.

Blaauwberg heeft als onafhankelijk onderzoeker gewerkt met een dubbelopdracht.

  • Uitvoering van een enquête onder alle betalende ondernemers in Pijnacker-Nootdorp inclusief een vergelijking tussen gemeentebreed fonds en BIZ (opdracht van de gemeenteraad aan het fonds).
  • Een kwalitatieve analyse maken over het functioneren van het fonds door alle gebruikers (verenigingen) te spreken, een vergelijking te bieden met de landelijke praktijk en aanbevelingen te formuleren om de organisatie van het fonds ondernemersvriendelijker in te richten.

Het gebundelde evaluatierapport is namens het fonds aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming. In de navolgende politieke beraadslagingen heeft Blaauwberg het fonds bijgestaan in woord en daad. Na een kritisch debat heeft de gemeenteraad ingestemd met de verlenging van het fonds voor een periode van vijf jaar.

Contact

Evaluatie van het fonds in uw gemeente?

Voor een aantrekkelijk tarief helpen wij u op weg. Neem vrijblijvend contact op.

  • 071-524 7500
  • info@

  • 06- 1217 2126 (Rob)

  • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden

Gerelateerde projecten

2023-09-25T15:36:20+02:00

Dorpsprofiel Voorschoten

Een cijfermatig en analytisch gebiedsprofiel voor het dorp Voorschoten en de sociaalmaatschappelijke uitdagingen daar.

2023-09-25T15:34:39+02:00

Index071, versie 2022-2023

Ieder jaar maken we voor de triple-helix Economie071 een index, een monitor van de regionale economie. Ook dit jaar is de index score er weer op vooruit gegaan, dit is vooral te danken aan groei in de parameters die te maken hebben met de kenniseconomie.

2023-09-25T15:39:19+02:00

Leergang Apeldoornse binnenstad

Voor het Centrummanagement Apeldoorn heeft Blaauwberg een Leergang Apeldoornse binnenstad ontworpen. In twee avondsessies nemen we een geselecteerde groep van centrumondernemers en ambtenaren mee in een plaatsbepaling van Apeldoorn en haar binnenstad.

2018-09-10T10:40:05+02:00

Index071

De Index071 is de economische monitor van de Leidse regio. We meten de economische prestaties van de regio op verschillende thema's. De 'harde' indexcijfers gaan gepaard met overzichtelijke, heldere analyses.

2018-09-10T10:41:07+02:00

Evaluatie Pijnacker-Nootdorp

Blaauwberg heeft het bestuur van Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp bijgestaan in de evaluatie van het fonds. Het fonds is inmiddels met vijf jaar verlengd.

2018-09-10T10:41:58+02:00

Centrumfonds Texel

We ondersteunden de winkeliers in het Texelse dorp Den Burg bij de realisatie van een centrumfonds op basis van de reclamebelasting. De gemeenteraad is inmiddels akkoord. Het fonds start per 1 januari 2018.

2018-09-10T10:44:09+02:00

Ondernemersfonds Westerveld

Ondernemersfonds Westerveld is per 1 januari 2017 actief. Met actieve begeleiding van Blaauwberg, van de start tot de inrichting van het fonds.

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens, of vul het formulier in. Wij komen spoedig met een reactie!


Contactgegevens

  • 071-524 7500
  • info@

  • 06- 1217 2126 (Rob)

  • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden