Last call: join our festive masterclass next thursday!

(NL: onder dit bericht)

On Thursday, August 25th, 2022, Blaauwberg will celebrate its 25th anniversary! We invite you to join us in a celebration of what we have been doing all those years: producing, disseminating and having fun with knowledge. Sound empirical and analytical knowledge. About the economy, about urban and regional development, about entrepreneurship, about education and healthcare. About empowerment and democracy.

We offer you an entertaining afternoon full of facts, figures and fun around the Masterclass “Leiden and its seven sisters” free of charge and fully in English. We will look at the amazing transformation of Leiden from one of the poorest cities in The Netherlands into a thriving knowledge hub.  And we will place this in an international context while comparing Leiden with some comparable European sister cities. What did Leiden well, what can be learned from sister cities elsewhere? The participants of the event will receive a.o. a Blaauwberg syllabus on the topic. This masterclass is part of the greater festival ‘Leiden 2022: European City of Science’.

You will meet people from very different professions and perspectives. Following the masterclass, we will have some drinks and bites.  Surely an event that should not be missed!

We have already a lot of registrations but there are still seats available. So do not wait too long and let us know if you want to be part of the celebration! (mail to: robmanders@blaauwberg.nl)

We hope to see you Thursday, August 25th, from 13.00 till 17.00 at the Centre for Innovation and Entrepreneurship in Leiden, PLNT (Langegracht 70).  

The Blaauwberg Team

Masterclass ‘Leiden and its seven sisters’

  • August 25th, 13.00 – 17.00

  • PLNT Leiden, Langegracht 70, Leiden

  • Free of charge, fully in English

  • Drinks and bites afterwards

  • Sign up by sending the message “Yes, I will be there” to robmanders@blaauwberg.nl

Laatste kans: aanmelden voor feestelijke masterclass a.s. donderdag!

Op donderdag 25 augustus 2022 viert Blaauwberg haar 25-jarig bestaan! We nodigen u uit om samen met ons te vieren wat we al die jaren al doen: kennis produceren, verspreiden en er plezier aan beleven. Gedegen empirische en analytische kennis. Over economie, over stedelijke en regionale ontwikkeling, over ondernemerschap, over onderwijs en gezondheidszorg. Over empowerment en democratie.

Wij bieden u een onderhoudende middag vol feiten, cijfers en plezier rond de Masterclass “Leiden and its seven sisters” gratis en volledig in het Engels. We zullen kijken naar de verbazingwekkende transformatie van Leiden van een van de armste steden van Nederland tot een bloeiend kenniscentrum.  En we zullen dit in een internationale context plaatsen door Leiden te vergelijken met enkele vergelijkbare Europese zustersteden. Wat heeft Leiden goed gedaan, wat kan worden geleerd van zustersteden elders? De deelnemers aan het evenement ontvangen o.a. een Blaauwberg syllabus over het onderwerp. Deze masterclass is opgenomen in de agenda van het wetenschapsjaar ‘Leiden 2022: European City of Science’.

U ontmoet mensen met zeer verschillende beroepen en perspectieven. Na de masterclass is er een borrel met hapjes. Zeker een evenement dat je niet mag missen!

We hebben al veel inschrijvingen maar er zijn nog plaatsen beschikbaar. Dus wacht niet te lang en laat ons weten of u deel wilt uitmaken van het feest! (mail naar: robmanders@blaauwberg.nl)

We hopen u te zien donderdag 25 augustus, van 13.00 tot 17.00 uur in het Centrum voor Innovatie en Ondernemerschap in Leiden, PLNT (Langegracht 70).

Het Blaauwberg Team

Masterclass ‘Leiden and its seven sisters’

  • 25 augustus, 13.00 – 17.00

  • PLNT Leiden, Langegracht 70, Leiden

  • Gratis, volledig in het Engels

  • Borrel met hapjes na afloop

  • Meld je aan door het bericht ‘Ja, ik kom’ te sturen naar robmanders@blaauwberg.nl

Andere recente projecten

De Leidse Limes

Uitgelicht: De Leidse Limes Door Ute Jansen Op 17 mei hadden we bij Blaauwberg leuk bezoek: de klassen 4 en 5 van het Zuyderzee Lyceum in Emmeloord en hun begeleiders. Ze [...]

Indringend gesprek over huiselijk geweld

Bekijk hier de livestream van de opening van de tentoonstelling "Wij Doorbreken de Cirkel van Geweld" van 12 mei. Een buitenexpositie met portretten van 29 slachtoffers en voormalig plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Met Jeroen in de rol als gespreksleider.

Mooi staaltje toegepaste sociologie: isotypen

In dit bericht treft u alle informatie over 'onze' tentoonstelling over isotypen aan. gepresenteerd in het ACEC gebouw te Apeldoorn. Met een link naar de vrij toegankelijke online tentoonstelling, een compacte video met betoog en een fraai vormgegeven boekje.

Leergang Toekomstperspectief Niet-stedelijke Regio’s

We presenteren een interactief kennisprogramma van vier dagen met analyse, cijfers, vergelijking en duiding.  Voor iedereen die bezig is met Omgevingsvisies, regionale strategieën en gebiedsontwikkeling buiten de steden. U kunt zich nu aanmelden.

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens. Wij komen spoedig met een reactie.