Mooi staaltje toegepaste sociologie: isotypen

Lang geleden begon Aart van Bochove, oprichter van Blaauwberg, isotypen te verzamelen. Isotypen zijn vroege infographics. Toen na de Eerste Wereldoorlog overal in Europa het algemeen kiesrecht werd ingevoerd, was er behoefte aan het beschikbaar stellen van goede informatie aan de nieuwe, vaak laaggeletterde kiezers. Dat zijn de isotypen geworden: prachtig vormgegeven verbeeldingen van cijfers en sociologische samenhangen.

Officieel kwam er in 1971 een einde aan de isotypen. Maar onze moderne beeldcultuur bouwt er volkomen op voort. Dat verklaart waarom de aandacht voor deze fraaie voetnoot in de Europese geschiedenis steeds aanhoudt.

Het Apeldoorns Centrum voor Eigentijdse Cultuur (ACEC) vroeg Aart om een tentoonstelling te ontwikkelen over dit culturele erfgoed. Corona heet flink roet in het eten gegooid: de fysieke tentoonstelling met foto’s en boeken is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Maar corona maakt creatief.

Samen met ACEC hebben we een mooi alternatief ontwikkeld;

1 De online tentoonstelling
Op www.acec.nl vindt u een on line tentoonstelling, die nauwkeurig laat zien waartoe digitaal presenteren in staat is

2 Korte video
Hieronder kunt u de lezing van Aart volgen waarin hij in 13 minuten en met een ‘slideshow’ ondersteund door de twintigste eeuw wandelt en vertelt waarom die mensen van kort na de Eerste Wereldoorlog nog steeds inspirerend zijn.

3 Fraai vormgegeven boekje
ACEC heeft een mooi boekje gemaakt, dat we u hier aanbieden: De Moderne Mensch ontstaat [PDF]

In onze projecten gaat het natuurlijk om de vragen die onze opdrachtgevers ons voorleggen. Het gaat om het resultaat, niet om wat er onder de motorkap zit. Daarom waarderen we het enorm dat Gerrit Steenbergen en Jasper van der Graaf van ACEC, Max Dammers en Marion Bekker van Internetbureau
Max en Wouter Klaaysen van Dive Creative ons vroegen om een oud verhaal opnieuw te vertellen.

Een mooie ‘cross-over’ van historische inspiratie, allround sociologie, digitalisering en vormgeving. Zo veelzijdig en kleurrijk kan kennis zijn.

Meer artikelen

Analyse: hoe veerkrachtig is uw regio?

We hebben in eerdere nieuwsberichten stil gestaan bij de crisisimpact per regio. Ditmaal kijken we naar de toekomst. In hoeverre zijn regio's in staat om na tegenspoed zich te herpakken? Hoe groot is het regionale herstelvermogen? We presenteren een regionale veerkrachtindex om de verschillen tussen regio’s in kaart te brengen.

Gebruik NOW hoogste in Randstad en zuiden

Het gebruik van de belangrijke steunmaatregel NOW is het hoogste in de Randstad en het zuiden van het land. In het noorden van het land is het beroep op de NOW opvallend lager.  We komen tot deze conclusies aan de hand van een eigen cijferanalyse waarbij we UWV data koppelen aan de CBS statistiek.

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens. Wij komen spoedig met een reactie.