Project omschrijving

Nieuwsbrieven Blaauwberg

Op periodieke basis versturen wij een nieuwsbrief naar onze contacten. U kunt zich hieronder aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Hieronder treft u de meest recente nieuwsbrieven.

September 2022: masterclass ‘Leiden and its sisters’ online, opinieartikel over demografie en arbeidsmarkt, ‘anders verantwoorden’ in de praktijk
Juni 2022: uitnodiging voor gratis Engelstalige masterclass i.v.m. 25 jarig jubileum Blaauwberg, column over ‘authentiek leiderschap’
Januari 2022: coalitieakkoord Rutte IV door de bril van de kennissteden, column over aankomende ontspanning op de woningmarkt
September 2021: nieuwe Leidenkunde, column over Kaag, Rutte en topambtenaar, ondernemersfonds nieuws
Mei 2021: aankondiging leergang niet-stedelijk Nederland, video en boekje over ACEC tentoonstelling
April 2021: uitnodiging tentoonstelling over isotypen i.s.m. ACEC Apeldoorn (digitaal)
Februari 2021: hoe veerkrachtig is uw regio?, de nieuwe Hanzesteden, succesvolle terugkomdag Leidenkunde
Juni 2020: ruimtelijk-economische corona-effecten, Max Weber, NOW gebruik per regio, ondersteuning ABG-gemeenten
April 2020 (2); regionale verschillen impact crisis ; corona regiorapporten ; mkb twee jaar crisisdynamiek
April 2020; de hamer en de dans, economie ondanks virologie ; webinar effecten coronacrisis
Maart 2020: corona, wat komt hierna? ; ondersteuning kadernota Laren ; Index 2019-2020
December 2019: de opmerkelijke opmars van vrouwen ; toekomstperspectief niet-stedelijk Zuid-Holland
Mei 2019: waarom blijft de criminaliteit maar dalen? ; Ondernemersfonds, de Heerlen-route
Januari 2019: hoe groot is het tekort aan technici?, aankondiging leergang arbeidsmarkt, gemeentebrede fondsen in kaart
December 2018: aankondiging laatste Leergang Leiden-kunde, overzicht masterclasses en leergangen
September 2018: ‘de geheime winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen’ (analyse coalitieakkoorden)
Juli 2018: Arbeidsmarkt, 33 evidence-based interventies, studiemiddag participatie en omgevingswet, aankondiging 4e en 5e editie Leidenkunde
Februari 2018: ‘Werk trekt naar de overvolle steden, hoe kan dat?’, aankondiging Leidenkunde 3e editie
Oktober 2017: ‘Participeren moet je leren’, Ondernemersfonds Texel, aankondiging Leidenkunde 2e editie
Augustus 2017: Ondernemersfonds ‘de oerknal, nieuwe toekomst voor de bloemkoolwijk, aankondiging 1e Leergang Leidenkunde
Juli 2017: Een sluipende revolutie, zes trends die gemeentelijk Nederland veranderen, arbeidsmarktsafari

In 2019 brengen we daarnaast een thematische reeks van nieuwsbrieven uit met als thema ‘Hoe houden we niet-stedelijk Nederland vitaal?’

Bekijk hieronder de uitgebrachte thema-nieuwsbrieven.

Themanummer 1: ‘Frozen towns’; sluipende teloorgang tegengaan
Themanummer 2: ‘Groen dorpencluster’; nieuwe generatie bewoners in aantocht
Themanummer 3: ‘De voorstad’; bouwen aan eigen identiteit, binnenhalen waardedragende functies
Themanummer 4: ‘Economische satelliet’; complete gemeenschap worden, opheffen functiescheiding
Themanummer 5: ‘New towns’; anticiperen op vergrijzing, differentiatie stadsprofiel
Themanummer 6: ‘Verlengde suburbanisering’; identiteit ontwikkelen en zorgen voor samenhang
Themanummer 7: ‘De landstad’; ontwikkelen van een onderscheidend stedelijk woonmilieu
Themanummer 8: ‘Satelliet Tuinstad’; nieuw elan of isolement?


Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens, of vul het formulier in. Wij komen spoedig met een reactie!


Contactgegevens

  • 071-524 7500
  • info@blaauwberg.nl

  • 06- 1217 2126 (Rob)

  • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden