Project omschrijving

Nieuwsbrieven Blaauwberg

Op periodieke basis versturen wij een nieuwsbrief naar onze contacten. U kunt zich onderaan deze pagina aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Hieronder treft u de meest recente nieuwsbrieven:

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Juni 2023: wat het Landbouwakkoord had kunnen worden ; Behind the Numbers #1: internationals ; Een andere verkiezingswinnaar dan BBB
Mei 2023: portrait between Chile and NL ; nieuwe Leidenkunde najaar 2023 ; mini serie samenwerken deel 2 ; column waarom al die leergangen?
December 2022: column draden over de planeet ; opinie politici over de arbeidsmarkt ; miniserie drie gouden regels van samenwerken
September 2022: masterclass ‘Leiden and its sisters’ online, opinieartikel over demografie en arbeidsmarkt, ‘anders verantwoorden’ in de praktijk
Juni 2022: uitnodiging voor gratis Engelstalige masterclass i.v.m. 25 jarig jubileum Blaauwberg, column over ‘authentiek leiderschap’
Januari 2022: coalitieakkoord Rutte IV door de bril van de kennissteden, column over aankomende ontspanning op de woningmarkt
September 2021: nieuwe Leidenkunde, column over Kaag, Rutte en topambtenaar, ondernemersfonds nieuws
Mei 2021: aankondiging leergang niet-stedelijk Nederland, video en boekje over ACEC tentoonstelling
April 2021: uitnodiging tentoonstelling over isotypen i.s.m. ACEC Apeldoorn (digitaal)
Februari 2021: hoe veerkrachtig is uw regio?, de nieuwe Hanzesteden, succesvolle terugkomdag Leidenkunde
Juni 2020: ruimtelijk-economische corona-effecten, Max Weber, NOW gebruik per regio, ondersteuning ABG-gemeenten
April 2020 (2); regionale verschillen impact crisis ; corona regiorapporten ; mkb twee jaar crisisdynamiek
April 2020; de hamer en de dans, economie ondanks virologie ; webinar effecten coronacrisis
Maart 2020: corona, wat komt hierna? ; ondersteuning kadernota Laren ; Index 2019-2020
December 2019: de opmerkelijke opmars van vrouwen ; toekomstperspectief niet-stedelijk Zuid-Holland
Mei 2019: waarom blijft de criminaliteit maar dalen? ; Ondernemersfonds, de Heerlen-route
Januari 2019: hoe groot is het tekort aan technici?, aankondiging leergang arbeidsmarkt, gemeentebrede fondsen in kaart
December 2018: aankondiging laatste Leergang Leiden-kunde, overzicht masterclasses en leergangen
September 2018: ‘de geheime winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen’ (analyse coalitieakkoorden)
Juli 2018: Arbeidsmarkt, 33 evidence-based interventies, studiemiddag participatie en omgevingswet, aankondiging 4e en 5e editie Leidenkunde
Februari 2018: ‘Werk trekt naar de overvolle steden, hoe kan dat?’, aankondiging Leidenkunde 3e editie
Oktober 2017: ‘Participeren moet je leren’, Ondernemersfonds Texel, aankondiging Leidenkunde 2e editie
Augustus 2017: Ondernemersfonds ‘de oerknal, nieuwe toekomst voor de bloemkoolwijk, aankondiging 1e Leergang Leidenkunde
Juli 2017: Een sluipende revolutie, zes trends die gemeentelijk Nederland veranderen, arbeidsmarktsafari

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens. Wij komen spoedig met een reactie.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief:

Contactgegevens

  • 071-524 7500
  • info@blaauwberg.nl

  • 06- 1217 2126 (Rob)

  • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden