Verkenning voor ABG-gemeenten

Sinds 1 januari 2016 is er één ambtelijke samenwerkingsorganisatie voor de Noord-Brabantse gemeenten Alphen-Chaam, Baarle Nassau en Gilze en Rijen. De drie werken goed samen. Maar zij participeren in verschillende regionale samenwerkingsverbanden. Een historisch gegroeide situatie. De vraag is opgeworpen of de ambtelijke capaciteit niet effectiever en efficiënter kan worden ingezet door te streven naar samenwerken in één regio. Samen met I&O Research verkent Blaauwberg voor de ‘ABG-gemeenten’ hoe zij zich tot elkaar verhouden, en tot de regio.

In deze verkenning gaan we de volgende vragen beantwoorden:

  • In welke regio(’s) kunnen de drie gemeenten hun ambities het beste realiseren?
  • Welke consequenties heeft uittreding uit huidige regio’s en/of toetreding in andere regio’s voor de gemeentelijk begrotingen?
  • In welke regio(‘s) ontplooien inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners hun activiteiten (‘daily urban system’)?
  • In welke bestuurlijke netwerken en strategische partnerschappen opereren de drie gemeenten?
  • Welke relaties bestaan er met andere samenwerkingsverbanden?
  • Hoe is de regionale samenwerking in deze netwerken en verbanden te karakteriseren? (o.a. wat betreft loyaliteit jegens partners, vs ‘cherry-picking’)

Contact

  • 071-524 7500
  • info@blaauwberg.nl

  • 06- 5020 1788 (Jeroen)

  • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden

Andere recente projecten

Gemeentelijke samenwerking: casus ABG

Samen met I&O Research staat Blaauwberg de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen (ABG-gemeenten) bij in keuzes rondom bestuurlijke samenwerking. Relevant en uitdagend werk, maar niet altijd even eenvoudig.

Economische visie Midden-Holland

Voor de regio Midden-Holland hebben we een economische visie opgesteld. Inclusief speerpunten, een handelingsagenda en programmalijnen. De coronacrisis stelt de nieuwe agenda in een ander daglicht dan bij de start van het traject in 2019 beoogd was. En toch ook weer niet. Regio's die zich goed organiseren en goed samenwerken zullen sterker staan in de crisis.

Regionaal netwerk Straf en Zorg

Collega Jeroen Bos is sinds begin dit jaar actief als tijdelijk projectleider voor het Netwerk Straf en Zorg in Limburg. Doel van het netwerk is beter samen te werken in het voorkomen van en vroeg ingrijpen bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

Index071: een nul-meting in crisistijd

De Index071 is de economische monitor van de Leidse regio. Jaarlijks brengen we de monitor uit namens het regionale netwerk Economie071. Onbedoeld is de huidige editie een nul-meting in crisistijd geworden. De Index geeft een goed beeld van de economie tot eind 2019. Met Economie071 werken we inmiddels aan een Quickscan. Een inventarisatie die zich gaat bieden op de impact van de crisis.

Onderwijskansen in een snel veranderende stad

In 2019 hebben we onderzoek gedaan naar de samenstelling van de populatie van de ‘voorschool’ in Leiden. Aanleiding voor het onderzoek waren signalen dat de stad en zijn bevolking sterk in beweging zijn, met alle mogelijke gevolgen voor de allerjongste generatie Leidenaren.

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens. Wij komen spoedig met een reactie.