Verkenning voor ABG-gemeenten

Sinds 1 januari 2016 is er één ambtelijke samenwerkingsorganisatie voor de Noord-Brabantse gemeenten Alphen-Chaam, Baarle Nassau en Gilze en Rijen. De drie werken goed samen. Maar zij participeren in verschillende regionale samenwerkingsverbanden. Een historisch gegroeide situatie. De vraag is opgeworpen of de ambtelijke capaciteit niet effectiever en efficiënter kan worden ingezet door te streven naar samenwerken in één regio. Samen met I&O Research verkent Blaauwberg voor de ‘ABG-gemeenten’ hoe zij zich tot elkaar verhouden, en tot de regio.

In deze verkenning gaan we de volgende vragen beantwoorden:

  • In welke regio(’s) kunnen de drie gemeenten hun ambities het beste realiseren?
  • Welke consequenties heeft uittreding uit huidige regio’s en/of toetreding in andere regio’s voor de gemeentelijk begrotingen?
  • In welke regio(‘s) ontplooien inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners hun activiteiten (‘daily urban system’)?
  • In welke bestuurlijke netwerken en strategische partnerschappen opereren de drie gemeenten?
  • Welke relaties bestaan er met andere samenwerkingsverbanden?
  • Hoe is de regionale samenwerking in deze netwerken en verbanden te karakteriseren? (o.a. wat betreft loyaliteit jegens partners, vs ‘cherry-picking’)

Contact

  • 071-524 7500
  • info@blaauwberg.nl

  • 06- 5020 1788 (Jeroen)

  • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden

Andere recente projecten

Straf & Zorg: samenwerken aan veiligheid

Straf & Zorg: samenwerken aan veiligheid In het Regionaal Netwerk Zorg Straf Limburg werken justitiepartners (OM, Politie, Raad voor de Kinderbescherming, 3RO), Veilig Thuis, Zorg- en Veiligheidshuizen en gemeenten samen aan hetzelfde doel: een betere [...]

Indringend gesprek over huiselijk geweld

Bekijk hier de livestream van de opening van de tentoonstelling "Wij Doorbreken de Cirkel van Geweld" van 12 mei. Een buitenexpositie met portretten van 29 slachtoffers en voormalig plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Met Jeroen in de rol als gespreksleider.

Leergang Toekomstperspectief Niet-stedelijke Regio’s

We presenteren een interactief kennisprogramma van vier dagen met analyse, cijfers, vergelijking en duiding.  Voor iedereen die bezig is met Omgevingsvisies, regionale strategieën en gebiedsontwikkeling buiten de steden. U kunt zich nu aanmelden.

Gemeentelijke samenwerking: casus ABG

Samen met I&O Research staat Blaauwberg de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen (ABG-gemeenten) bij in keuzes rondom bestuurlijke samenwerking. Relevant en uitdagend werk, maar niet altijd even eenvoudig.

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens. Wij komen spoedig met een reactie.