Ondernemersfonds Alblasserdam gaat door

Het Ondernemersfonds in Alblasserdam is voor onbepaalde tijd gecontinueerd. Het OFA is een klein maar zeer succesvol fonds. Zo oordeelde ook de gemeenteraad op basis van een door Blaauwberg uitgevoerde evaluatie. De raad heeft haar unanieme steun voor het fonds op 26 november uitgesproken. Met een besluit tot een ondernemersfonds voor onbepaalde tijd heeft Alblasserdam het voorbeeld gevolgd van onder meer de fondsen in Assen, Utrecht, Delft, Culemborg en Leiden.

Met dit besluit staat het bestaansrecht van het fonds niet periodiek meer ter discussie. Naast een vertrouwenssignaal betekent dit besluit ook in praktische zin veel voor het fonds en de bij het fonds betrokken partijen. De investeringshorizon wordt groter, en daarmee heeft het meer zin om grote investeringen en lange termijn ambities bij het fonds neer te leggen.

Om het fonds toe te rusten die ambities waar te maken heeft Blaauwberg een aantal aanbevelingen geformuleerd. Zo kan nogmaals kritisch worden gekeken naar de opzet van de trekkingsrechten. Het Ondernemersfonds Alblasserdam heeft veel trekkingsgerechtigden, dertien in totaal. Daar komt nog bij dat in Alblasserdam één trekkingsrecht – de bedrijventerreinen – meer dan de helft van de fondsomvang uitmaakt. Maar niet in alle gebieden gebeurt evenveel. Tegelijk komen meer gebiedsoverstijgende en gemeentebrede initiatieven op. Het fondsbestuur kan het komende jaar gebruiken om te bezien of op sommige punten aanpassingen van trekkingsgebieden en de verhouding tussen geografische trekkingsrechten en een gemeentebreed budget nuttig is.

Contact

 • 071-524 7500
 • info@blaauwberg.nl

 • 06- 1217 2126 (Rob)

 • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden

Meer informatie

Download gratis het Kennisdocument Ondernemersfonds.

  Andere recente projecten

  Verbeeldingskracht in Deurne

  Verbeeldingskracht in Deurne Deurne start per 1 januari met een Ondernemersfonds. In een eerdere nieuwsbrief deelden we al de toegift die Rob op persoonlijke titel schreef over ‘zijn dorp’. Het ambitieniveau in Deurne [...]

  Ondernemersfondsen in crisistijd

  Ondernemersfondsen op woz-basis hebben zich bewezen als stabiele basis voor de gezamenlijke belangen van ondernemers. Maar daarmee is het in deze crisistijd geen ‘business as usual’. De fondsen moeten nu laten zien dat ze er zijn en dat ze kunnen bijdragen aan perspectief voor de lokale ondernemers.

  Een Ondernemersfonds voor onbepaalde tijd

  Het Ondernemersfonds in Alblasserdam is voor onbepaalde tijd gecontinueerd. Het OFA is een klein maar zeer succesvol fonds. Zo oordeelde ook de gemeenteraad op basis van een door Blaauwberg uitgevoerde evaluatie. Met een besluit tot een ondernemersfonds voor onbepaalde tijd heeft Alblasserdam het voorbeeld gevolgd van onder meer de fondsen in Assen, Utrecht, Delft, Culemborg en Leiden.

  Neem contact op

  Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens. Wij komen spoedig met een reactie.