Achter BBB doemt een heel andere verkiezingswinnaar op

De opmars van BBB bij de statenverkiezingen van maart dit jaar, wordt alom gezien als een mijlpaal in de Nederlandse politiek. Voorlopig is dat zeker zo, vooral provinciaal en landelijk. Maar plaatselijk is er een andere beweging gaande. Misschien wel ingrijpender en duurzamer dan de – incidentele? – BBB-winst.

We kunnen die beweging zichtbaar maken door de resultaten van Groen Links, de PvdA, D66, Volt en de PvdD bij elkaar op te tellen, tot één links-liberaal blok. We maken twee lijstjes: een lijstje van ‘kennissteden’ en een lijstje met ‘andere’ steden. ‘Kennisstad’ noemen we hier steden die al ruimschoots voorbij de nationale doelstelling zijn om meer dan 50% hoogopgeleiden in de beroepsbevolking te hebben, met het daarbij horende type werkgelegenheid.  

Electorale scores linksliberaal en BBB in geselecteerde kennissteden

We kijken eerst naar de kennissteden.

Bij de kop van het peloton is BBB niet verder gekomen dan een kleine minderheidspositie. Linksliberaal is daar op weg naar een tweederde meerderheid. Voor die steden is dat goed nieuws, om economische redenen. We leven in politiek heftige tijden. Politieke stabiliteit is in dit soort tijden een eigenstandige vestigingsfactor. Private en publieke investeerders willen niet investeren in gebieden waar bij elke verkiezing de inhoudelijke wind weer kan draaien. Nu al gaat de groei aan inwoners, werkgelegenheid en waardetoevoeging onevenredig veel naar juist die kennissteden. Dat zal zo blijven.
Alleen in Groningen heeft BBB net iets meer dan een deuk in een pakje boter kunnen slaan. Een nogal bescheiden deuk, voor de hoofdstad van onze geplaagde aardbevingsprovincie. Ook Groningen kiest voor stabiliteit en niet voor avonturisme.

Wie de politieke inhoud een beetje kent, heeft weinig reden om bang te zijn voor dat etiket ‘linksliberaal’. Het hele gedachtengoed van wat 25 jaar geleden het politieke midden was met het CDA als symbool, is dat links-liberale blok in geschoven: publiek-private samenwerking, klassentegenstellingen overbruggen, polarisatie tegengaan, iedereen meenemen, balans tussen natuur en economie, partnerschap en civil society. Inhoudelijk gezien is niet BBB, maar linksliberaal het nieuwe CDA.  

Dan de andere steden.

In Den Haag en Eindhoven is BBB weliswaar present, maar het electoraat is een andere afslag aan het nemen. Het gaat de kennissteden achterna. Over nog eens twee verkiezingscycli sluiten Den Haag en Eindhoven zich bij het peloton aan.

Electorale scores linksliberaal en BBB in geselecteerde andere steden

Ronduit indrukwekkend is wat er in Rotterdam gebeurt. Er waren de laatste tijd meer signalen dat Rotterdam aan het veranderen is: hoogopgeleiden die in de stad blijven, veel start-ups, trekpleister voor jonge vrouwen, steeds gemakkelijker omgang met diversiteit. Rotterdam wordt al de eerste post-multiculturele stad van Nederland genoemd. Dat is nu electoraal verzilverd. Er zijn analisten die Rotterdam de proeftuin voor politieke innovatie noemen. Zou dat kloppen? Rotterdam was de eerste stad waar het populisme in de persoon van Pim Fortuyn voet aan de grond kreeg. Gaat Rotterdam nu de eerste stad worden die er weer afscheid van neemt? Het is geen gelopen race. Het nieuwrechtse blok van FvD, PVV, JA21 en BvNL scoort in Rotterdam nog steeds 17% (niet in de tabel), dat is dubbel zoveel als in Amsterdam, Utrecht of Leiden. Maar de stad is in beweging. 

Dan Almere, Zoetermeer en Emmen. Of Enschede, Assen en Alkmaar. Politiek gefragmenteerd, weinig samenhang, instabiel ecosysteem voor investeringen, lastig om talent vast te houden. Er is veel gezegd over de kloof in Nederland tussen Randstad en niet-Randstad, tussen stad en platteland, tussen de “witte wijndrinkers” uit de grachtengordel en de “hardwerkende Nederlanders” daarbuiten. De echte tegenstelling is die tussen twee handenvol kennissteden met groeiende bevolkingen en groeiende economieën verspreid door het land, met Eindhoven, Rotterdam, Den Haag, Arnhem en nog een paar steden die een snelle evolutie doormaken aan de ene kant; en de boze rest van het land aan de andere kant. Voor die kennissteden goed nieuws, voor het land als geheel een Amerikaans, Engels of Italiaans  schrikbeeld. Een cultuuroorlog tussen internationaliserende en innoverende steden die de jongeren en talenten aanzuigen en een verongelijkt achterland dat wegzakt in polarisatie.

En dan is er nog de optie van een generatiewisseling. BBB is sterk in de vestingen van de babyboomers, zoals de ‘new towns’ als Alphen en Zoetermeer. De kennissteden zijn al door de prop van die dominante generatie heen en hebben demografisch meer gemixte opbouw. Moeten de babyboomers eerst weg zijn voordat we weer tegenstellingen kunnen overbruggen?  

Gerelateerde artikelen

Opinie: een Nederlandse ‘Treuhand’ voor de stikstofwende?

De stikstofcrisis houdt het land in zijn greep. Het dossier lijkt muurvast te zitten. En dat terwijl het gaat om uiteindelijk slechts een deelbelang van de economie. Kunnen we iets leren van de Duitsers die de Oost-Duitse economie in vier jaar tijd klaar heeft gestoomd voor de westerse markteconomie?

Column over authentiek leiderschap

Column: Authentiek leiderschap? Moet je dat echt willen? Daar was er weer één. In de krant van vanochtend. Een advertentie voor een meerdaagse cursus over leiderschap. “Jouw authentiek leiderschap & impactvol gedrag”, om [...]

Meer artikelen

Terugblik: Leidenkunde voor Beheer en SO

Leidenkunde voor Clusters Beheer en Stedelijke Ontwikkeling Gemeente Leiden Door Ute Jansen In het voorjaar van 2023 hadden 65 medewerkers van de clusters Beheer en Stedelijke Ontwikkeling van de Gemeente Leiden de [...]

Een Blaauwberg rapport en het LBSP

Regionaal inzicht en snel schakelen – wat een Blaauwberg rapport kon betekenen voor de ontwikkeling van het Leiden Bio Science Park Door Ute Jansen en Aart van Bochove Het Leidse Science Park [...]

Middenklasse, bubbel of basis?

Middenklasse, bubbel of basis? Ik zit in de kappersstoel. De kapper introduceert een jonge knul, die stage bij hem loopt. De knul wil iets met bitcoins doen en wil mij een cijferopstelling [...]

Korte film over Turkije

Korte film over Turkije Aart van Bochove maakte onlangs een bijzondere reis naar Turkije, die raakt aan de manier waarop we als bureau naar de wereld kijken. Samen met onze [...]

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens. Wij komen spoedig met een reactie.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief: