De arbeidsmarkt: 33 ‘evidence-based’ interventies

Onder de vlag van Economie071 heeft Blaauwberg vier masterclasses ‘Arbeidsmarkt van de Toekomst’ geleid, voor ruim dertig deelnemers.

Een belangrijke. terugkomende vraag; wat zijn succesvolle arbeidsmarkt-interventies? Wat werkt en waarom?

We zijn gekomen tot een overzicht van 33 ‘evidence-based’ interventies, met een onderverdeling in de volgende vijf blokken:

  • effectief onderwijs
  • aanpak moeilijk vervulbare vacatures
  • uitstroom uit bijstand
  • armoedebestrijding
  • plaatsing arbeidsgehandicapten
Bekijk de volledige lijst
Blaauwberg sociologisch adviesbureau

De kabelbanen en roltrappen van Medellin, Colombia. Een onverwachte, maar zeer succesvolle arbeidsmarktinterventie. Het letterlijk verkleinen van de afstand tussen de wijken (barrio’s) en het economisch centrum heeft de stad van nieuwe dynamiek voorzien. En bijgedragen aan de veiligheid, ondernemerschap en de toegang tot werk.

Downloads

De reeks van vier masterclasses zijn gestart na oplevering van de Arbeidsmarkt Quickscan. In deze Quickscan besteden we aandacht aan een reeks van andere onderwerpen zoals: robotisering en effect op de arbeidsmarkt, de ontwikkeling naar ‘mensgericht’ werk, de opmars van zzp’ers en micro-ondernemingen, de kwetsbare populatie en het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt en het tekort aan bètakennis en techniek.

Download Arbeidsmarkt Quickscan

Andere projecten

2023-09-25T15:37:58+02:00

CID en het sociaal domein

Het Haagse Central Innovation District en de ‘roltrapfunctie’ van de stad: gebiedsbeschrijving, leereffecten en aanbevelingen.

2023-09-25T15:36:20+02:00

Dorpsprofiel Voorschoten

Een cijfermatig en analytisch gebiedsprofiel voor het dorp Voorschoten en de sociaalmaatschappelijke uitdagingen daar.

2023-09-25T15:34:39+02:00

Index071, versie 2022-2023

Ieder jaar maken we voor de triple-helix Economie071 een index, een monitor van de regionale economie. Ook dit jaar is de index score er weer op vooruit gegaan, dit is vooral te danken aan groei in de parameters die te maken hebben met de kenniseconomie.

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens, of vul het formulier in. Wij komen spoedig met een reactie!

Contactgegevens

  • 071-524 7500
  • info@

  • 06- 1217 2126 (Rob)

  • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden