De arbeidsmarkt: 33 ‘evidence-based’ interventies

Onder de vlag van Economie071 heeft Blaauwberg vier masterclasses ‘Arbeidsmarkt van de Toekomst’ geleid, voor ruim dertig deelnemers.

Een belangrijke. terugkomende vraag; wat zijn succesvolle arbeidsmarkt-interventies? Wat werkt en waarom?

We zijn gekomen tot een overzicht van 33 ‘evidence-based’ interventies, met een onderverdeling in de volgende vijf blokken:

  • effectief onderwijs
  • aanpak moeilijk vervulbare vacatures
  • uitstroom uit bijstand
  • armoedebestrijding
  • plaatsing arbeidsgehandicapten
Bekijk de volledige lijst
Blaauwberg sociologisch adviesbureau

De kabelbanen en roltrappen van Medellin, Colombia. Een onverwachte, maar zeer succesvolle arbeidsmarktinterventie. Het letterlijk verkleinen van de afstand tussen de wijken (barrio’s) en het economisch centrum heeft de stad van nieuwe dynamiek voorzien. En bijgedragen aan de veiligheid, ondernemerschap en de toegang tot werk.

Downloads

De reeks van vier masterclasses zijn gestart na oplevering van de Arbeidsmarkt Quickscan. In deze Quickscan besteden we aandacht aan een reeks van andere onderwerpen zoals: robotisering en effect op de arbeidsmarkt, de ontwikkeling naar ‘mensgericht’ werk, de opmars van zzp’ers en micro-ondernemingen, de kwetsbare populatie en het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt en het tekort aan bètakennis en techniek.

Download Arbeidsmarkt Quickscan

Andere projecten

2018-09-10T10:41:07+02:00

Evaluatie Pijnacker-Nootdorp

Blaauwberg heeft het bestuur van Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp bijgestaan in de evaluatie van het fonds. Het fonds is inmiddels met vijf jaar verlengd.

2018-09-10T10:41:58+02:00

Centrumfonds Texel

We ondersteunden de winkeliers in het Texelse dorp Den Burg bij de realisatie van een centrumfonds op basis van de reclamebelasting. De gemeenteraad is inmiddels akkoord. Het fonds start per 1 januari 2018.

2018-09-10T10:44:09+02:00

Ondernemersfonds Westerveld

Ondernemersfonds Westerveld is per 1 januari 2017 actief. Met actieve begeleiding van Blaauwberg, van de start tot de inrichting van het fonds.

2018-09-10T10:47:40+02:00

Toeristisch Platform Apeldoorn

Van een informele denktank wordt het Toeristisch Platform Apeldoorn een professionele werkorganisatie met een eigen budget. Blaauwberg ondersteunt de ondernemers in dit proces.

2018-09-10T10:49:31+02:00

Buurtprofielen

Voor een lokale welzijnsorganisatie heeft Blaauwberg een reeks van negen buurtprofielen opgesteld. Sociale gebiedsanalyses die in samenspraak met diverse buurtprofessionals en bewoners zijn opgesteld. Een combinatie van cijfers met levende 'straatinformatie' in een handzaam document.

2019-01-24T18:51:06+01:00

Welkom, aan het werk

Onderzoek naar de blijfkans van internationale studenten in Nederland, en de binding aan de - regionale en lokale - arbeidsmarkt.

2018-09-10T10:52:13+02:00

Waarom geen VVE?

Voor de stad Leiden hebben we onderzocht in hoeverre kinderen met een taal- en/of onderwijsachterstand gebruik maken van voor- en vroegschoolse educatie (vve) voorzieningen.

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens, of vul het formulier in. Wij komen spoedig met een reactie!

Contactgegevens

  • 071-524 7500
  • info@

  • 06- 1217 2126 (Rob)

  • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden