Orange the world, stop geweld tegen vrouwen

Door Jeroen Bos

Op 25 november start Orange the World, een wereldwijde campagne om aandacht te vragen voor het grootste geweldsprobleem ter wereld: geweld tegen vrouwen. Ook Leiden doet mee.

Bewustwording is hard nodig, zodat vrouwen eerder hulp durven vragen en politie en hulpverleners sneller signalen herkennen en oppakken. Boeken we ook vooruitgang in de strijd tegen geweld tegen vrouwen?

Ja, gelukkig wel, zoals ook blijkt uit de nieuwe studie van het Verwey-Jonker Instituut: Huiselijk geweld: een complex en hardnekkig probleem. Ook in onze nieuwsbrieven schrijven we regelmatig over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, zie bijvoorbeeld hier.

Ik vind deze toenemende aandacht een belangrijke vooruitgang. We accepteren steeds minder dat vrouwen of kinderen te maken krijgen met fysiek of psychisch geweld. Het is nog niet lang geleden dat Minister van Justitie Piet Hein Donner een maatschappelijk debat moest voeren over de ‘pedagogische tik’. Het verbod daarop kwam in 2006 in het Burgerlijk Wetboek terecht, zodat ouders zich niet meer konden beroepen op het ‘ouderlijk tuchtrecht’ als ze hun kind sloegen. En sinds 2006 noemen we dat slaan ook gewoon wat het echt is, namelijk kindermishandeling.

In 2018 werd Hümeyra in Rotterdam een schokkend slachtoffer van ex-partnergeweld. In dezelfde tijd kwam de Me Too-beweging op. Het zorgde voor een vliegwiel in de aandacht voor huiselijk geweld, zowel als het gaat om de aanpak door overheid en hulpverleners, als om de maatschappelijke normen.

Er zijn veel slachtoffers voor nodig geweest om deze maatschappelijke beweging op gang te krijgen, maar die is onomkeerbaar en onstuitbaar. De overheid volgt, met beleidsprogramma’s zoals Veiligheid Voorop, Geweld Hoort Nergens Thuis en het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming.

Er komt een volgende belangrijke stap aan, die nu nog niet vaak benoemd wordt: de hulp aan de plegers. Sadisten of psychopaten daargelaten, zijn plegers van huiselijk geweld vaak gewone mensen, zonder persoonlijkheidsstoornis. Het geweld komt voor uit onmacht of stress en kent een jarenlange aanloop. Daar is iets aan te doen. En we zullen wel meer aandacht voor de plegeraanpak moeten hebben, als we huiselijk geweld verder willen terugdringen. Het zal maatschappelijke misschien niet altijd makkelijk zijn om veroordeelde en daders publiek gefinancierde hulpprogramma’s te gaan bieden, maar het is een belangrijke aanvulling op de huidige aanpak.

Het gaat langzaam en we zijn er nog lang niet als het gaat om het uitbannen van geweld tegen vrouwen, maar elke stap telt.

Gerelateerde artikelen

Orange the world

Orange the world, stop geweld tegen vrouwen Door Jeroen Bos Op 25 november start Orange the World, een wereldwijde campagne om aandacht te vragen voor het grootste geweldsprobleem ter wereld: geweld [...]

Meer artikelen

Verbeeldingskracht in Deurne

Verbeeldingskracht in Deurne Deurne start per 1 januari met een Ondernemersfonds. In een eerdere nieuwsbrief deelden we al de toegift die Rob op persoonlijke titel schreef over ‘zijn dorp’. Het ambitieniveau in Deurne [...]

Leidse verkiezingsweetjes

Leidse verkiezingsweetjes Elders geven we een analytisch commentaar bij de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen, vanuit stedelijke perspectief. In dit korte artikel sommen we enkele bevindingen op over onze stad van vestiging, Leiden. [...]

De Republiek der Verdeelde Nederlanden

De Republiek der Verdeelde Nederlanden De verkiezingsuitslag vanuit de steden bekeken De analyses over wat er op 22 november 2023 bij de kamerverkiezingen gebeurd is buitelen over elkaar heen. We doen in [...]

Behind the numbers #3: hoogopgeleiden

Behind the numbers #3: hoogopgeleiden in de beroepsbevolking met 27,8% gestegen Door Fianne de Boer Veel media, bestuurders, beleidsmedewerkers en anderen zijn dol op cijfers. Bij Blaauwberg zijn we dat ook, [...]

Voorkom armoede, school arbeidsmigranten

Voorkom nieuwe armoede: scholing arbeidsmigranten Deze column verscheen eerder in "Regio in Beeld - Holland Rijnland" van UWV. Bijna kamerbreed hebben politieke partijen armoede op de politieke agenda gezet. Daar is veel [...]

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens. Wij komen spoedig met een reactie.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief: