Vakantie game

Het onderling vergelijken van regio’s, steden en gemeenten maakt een belangrijk deel uit van ons werk. Dat doen we vaak op speelse wijze aan de hand van een ‘game’. In dit geval een vakantiegame, waarbij we zes vakantiebestemmingen scoren op een aantal relevante parameters. De landen gaan schuil onder de letters A t/m F. Reageer onderaan deze pagina, en zet het juiste land bij de juiste letter.

In de tabel staan zes boven de tabel genoemde ‘vakantielanden’ in willekeurige volgorde onder de letters A t/m F. Gescoord op een aantal belangrijke economische en sociale parameters. Links treft u de parameters aan. Rechts telkens de score van de 10 landen. Leesvoorbeeld: land C is een jong land met slechts 8 % 65+’ers, land F is juist sterk vergrijsd met 25% ouderen . 

Zet het juiste vakantieland onder de juiste letter. 

Italië ~ Turkije ~ Nederland ~ België ~ Verenigde Staten ~ Japan

Zonder de antwoorden weg te geven alvast drie bijzondere conclusies die we kunnen opmaken uit deze korte cijferopstelling:

  • De zorgkosten staan in deze tabel nauwelijks in verhouding tot de levensverwachting, en ook de vergrijzing heeft er betrekkelijk weinig invloed op. Kijk naar land F: zeer hoge levensverwachting, veel ouderen ook, en toch betrekkelijk lage zorgkosten. Het is bijzonder om na te gaan hoe land F hierin slaagt.
  • Het aantal hoogopgeleiden – personen met een hbo- of wo diploma – zegt erg veel over het verdienvermogen van een land. Er wordt steeds meer gehandeld in kennis en technische know-how, en steeds minder in grondstoffen. Landen met een goed geschoolde populatie hebben een aanmerkelijk concurrentievoordeel. Voor landen C en D is het oppassen geblazen.
  • De arbeidsparticipatie van vrouwen en 55 – 64 jarigen is in vrijwel alle landen van vergelijkbaar niveau. Veel werkende vrouwen, betekent ook veel werkende 55+’ers. De jongerenparticipatie zit niet in deze cijfertabel, maar laat een volkomen vergelijkbaar patroon zien. Er zijn ‘hoge participatie landen’ (A, B heel duidelijk, F een beetje) en ‘lage participatie landen’ (C, D en eigenlijk ook E). Het tekent het functioneren van de arbeidsmarkt: baanopeningen voor de ene groep gaan niet ten koste  van de kansen voor andere groepen op de arbeidsmarkt. In metaforen: het gaat niet om het ‘verdelen’ van de koek, maar over het groter maken van de koek.

Over

De ‘region game’ is een beproefde methodiek van Blaauwberg om het gesprek over een stad, regio of thema op gang te brengen. We gebruiken het onder meer als werkmateriaal voor leergangen en masterclasses. We hanteren de game doorgaans als onderlegger voor een gesprek in plaats van een individuele oefening.

De cijfers in bijgaande tabel zijn allen afkomstig van de OECD.

Contact

  • 071-524 7500
  • info@

  • 06- 1217 2126 (Rob)

  • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden