Het jonge kind in een snel veranderende stad

Afgelopen voorjaar hebben we onderzoek gedaan naar de samenstelling van de populatie van de ‘voorschool’ in Leiden. Aanleiding voor het onderzoek waren signalen dat de stad en zijn bevolking sterk in beweging zijn, met alle mogelijke gevolgen voor de allerjongste generatie Leidenaren.

De opdracht voor het onderzoek was gegeven door de GGD, de Stichting Peuterspeelzalen Leiden en JES Rijnland. Financiële steun werd verleend door de Gemeente Leiden. Voor het onderzoek zijn enkele tientallen professionals geïnterviewd, van zorgprofessional en logopedist tot peuterspeelzaal leidsters. Het resultaat is een rapport dat leest als een boek, met veel context en achtergrondinformatie. Het hart van het rapport wordt gevormd door een ‘typologie’ van voorschoolgebruikers. In het rapport onderscheiden we 16 verschillende ‘typen’ van opvoedingsrisico’s. Dat aantal en de lijst zelf maken duidelijk hoe snel Leiden een diverse en internationale stad wordt. Elke groep heeft een eigen problematiek en heeft een eigen aanpak nodig.

Het rapport is voor de drie betrokken partijen aanleiding geweest om te investeren in sectorvorming. In de zin van afstemming, start van netwerkactiviteiten en een vorm van gezamenlijke woordvoering. U treft rechts op deze pagina zowel het rapport aan als de reactie op het rapport inclusief verwerking van de drie opdrachtgevers.

Contact

  • 071-524 7500
  • info@blaauwberg.nl

  • 06- 1217 2126 (Rob)

  • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden

Downloads

Download het rapport

Download aanbiedingsbrief GGD, SPL en JES Rijnland

Andere recente projecten

Gemeentelijke samenwerking: casus ABG

Samen met I&O Research staat Blaauwberg de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen (ABG-gemeenten) bij in keuzes rondom bestuurlijke samenwerking. Relevant en uitdagend werk, maar niet altijd even eenvoudig.

Economische visie Midden-Holland

Voor de regio Midden-Holland hebben we een economische visie opgesteld. Inclusief speerpunten, een handelingsagenda en programmalijnen. De coronacrisis stelt de nieuwe agenda in een ander daglicht dan bij de start van het traject in 2019 beoogd was. En toch ook weer niet. Regio's die zich goed organiseren en goed samenwerken zullen sterker staan in de crisis.

Regionaal netwerk Straf en Zorg

Collega Jeroen Bos is sinds begin dit jaar actief als tijdelijk projectleider voor het Netwerk Straf en Zorg in Limburg. Doel van het netwerk is beter samen te werken in het voorkomen van en vroeg ingrijpen bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

Index071: een nul-meting in crisistijd

De Index071 is de economische monitor van de Leidse regio. Jaarlijks brengen we de monitor uit namens het regionale netwerk Economie071. Onbedoeld is de huidige editie een nul-meting in crisistijd geworden. De Index geeft een goed beeld van de economie tot eind 2019. Met Economie071 werken we inmiddels aan een Quickscan. Een inventarisatie die zich gaat bieden op de impact van de crisis.

Onderwijskansen in een snel veranderende stad

In 2019 hebben we onderzoek gedaan naar de samenstelling van de populatie van de ‘voorschool’ in Leiden. Aanleiding voor het onderzoek waren signalen dat de stad en zijn bevolking sterk in beweging zijn, met alle mogelijke gevolgen voor de allerjongste generatie Leidenaren.

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens. Wij komen spoedig met een reactie.