Hoe groot is het tekort aan technici?

Het tekort aan technisch personeel leidt in Nederland nog net niet tot paniek – zoals dat in de zorg al wel het geval is – maar het scheelt niet veel. Het tekort is een rem op de welvaart: talrijke waardescheppende functies blijven vacant. Het is ook een rem op het welzijn: de kwaliteit van de zorg loopt gevaar en grote nationale doelen als de energietransitie komen niet uit de verf. De formele arbeidsmarkt – werkgevers melden vacatures en recruiters gaan zoeken – is bijna tot stilstand gekomen. Werkgevers zoeken het in outsourcing, automatisering, migranten en andere strategieën.

Daarmee is ook een ‘objectieve’ becijfering van het tekort onmogelijk.

Om toch een indicatie te geven, kan de volgende rekensom behulpzaam zijn. Nederland  krijgt vanuit het omringende buitenland vaak het verwijt vooral te handelen met andersmans’ spullen en zelf weinig te maken. Als we kijken naar de beroepsbevolking, klopt dat wel een beetje. In landen als Duitsland, Vlaanderen, Oostenrijk en Zweden heeft omstreeks 24% van de werkenden een technisch of beta-beroep. In Nederland is dat 19%. We komen dus 5% ‘te kort’. Bij 8.5 miljoen werkende Nederlanders komt dat neer op 425.000 mensen. Met deze vuistregel – 5% van de werkende beroepsbevolking – kan elke regio z’n eigen tekort uitrekenen.

Nu lijkt 5% nog overzichtelijk. Maar helaas:

  • We hebben het over arbeid op mbo, hbo- en wo-niveau. En mbo het liefst op het niveau ‘vakman’, mbo niveau 4. Aan de dringend gewenste nieuwe instroom gaat dus een langdurig opleidingstraject vooraf.
  • 5% erbij is genoeg om in de Europese pas te lopen. Maar ook bij onze buren is het tekort enorm. 5% is pas het begin.

En zelfs die 5%. Die zouden we halen als morgen…

  • …alle ingeschrevenen in de werkloosheidwet, of…
  • …alle personeel in de horeca, of…
  • …alle ambtenaren bij de overheid…

… zich op de arbeidsmarkt zouden melden met een diploma mbo 4, hbo of wo in een technisch of bèta-beroep.

Er is voor generaties werk in beroepskeuzebeinvloeding en opleidingen. En wie zorgt er tot die tijd voor de leidingen, de filters, de software, de schakelaars, de verspaning, de warmepompen, de processors, de…?

Het is in het zicht van de Europese verkiezingen geen populaire boodschap. Maar zonder arbeidsmigranten blijft dit land niet leefbaar.

Contact

  • 071-524 7500
  • info@blaauwberg.nl

  • 06- 1217 2126 (Rob)

  • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden

Downloads

We analyseren de grootte van het technisch tekort in de recent gepubliceerde Arbeidsmarkt Quickscan. In deze Quickscan meer aandacht voor een reeks aan andere onderwerpen zoals: robotisering en effect op de arbeidsmarkt, de ontwikkeling naar ‘mensgericht’ werk, de opmars van zzp’ers en micro-ondernemingen, de kwetsbare populatie en het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt, en ‘de trek naar de steden’.

Download Arbeidsmarkt Quickscan

Gerelateerde projecten

2023-08-22T10:18:48+02:00

Quickscan Arbeidsmarkt 071

We maken een scan van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de Leidse regio. In deze Quickscan besteden we aandacht aan een reeks van onderwerpen die raken aan de arbeidsmarkt. Het rapport is in een kennisreeks van vier masterclasses.

2023-09-25T10:00:22+02:00

Typisch Mokum

Wat is er typisch aan de Amsterdamse arbeidsmarkt? We namen de staf van WSP University mee op arbeidsmarktsafari om deze vraag te beantwoorden.

2023-09-25T10:11:26+02:00

Welkom, aan het werk

Onderzoek naar de blijfkans van internationale studenten in Nederland, en de binding aan de - regionale en lokale - arbeidsmarkt.

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens. Wij komen spoedig met een reactie.