Evaluatie Ondernemersfonds Westerveld

Het Drentse Westerveld beschikt sinds 1 januari 2017 over een Ondernemersfonds. Het fonds is een instrument in handen van bedrijven en instellingen ter versterking van het lokale werk- en verblijfsklimaat. Het is in 2017 gestart met steun van de gemeente. Sindsdien is hard gewerkt en er is veel gebeurd. Blaauwberg is gevraagd het fonds te evalueren. In de evaluatie kijken we terug naar wat er is bereikt, en vooruit om nieuwe ambities een plek te bieden

Het fondsbestuur en de Gemeente Westerveld hebben gezamenlijk de regie gevoerd over deze evaluatie. De resultaten zijn ronduit positief te noemen. De hoeveelheid aan activiteiten geïnitieerd uit het fonds, en de veelzijdigheid ervan is na drie jaar indrukwekkend te noemen. Westerveld heeft bovendien een interessante keuze gemaakt. Zestig tot tachtig procent van het fonds wordt gemeentebreed ingezet. Er is een Koepel waar de zes ondernemersverenigingen plannen gezamenlijk afstemmen. In de meeste fondsen wordt het grootste deel van het budget gebiedsgewijs besteed. Ieder winkelcentrum, bedrijventerrein en sector heeft een eigen ‘potje geld’. Juist de keuze om gezamenlijk op te trekken heeft veel dynamiek in het Westerveldse fonds gebracht. Kleine plannen worden opgeschaald en van kwaliteit voorzien. Praktische investeringen wisselen zich af met meer strategische inzetten.

Het fonds heeft zich in korte tijd bewezen als een belangrijk middel om de lokale economie en leefbaarheid van de kernen te versterken. Inmiddels is het fonds toe aan een doorontwikkeling. In de evaluatie zijn een aantal nieuwe thema’s naar boven gekomen die het fonds ter hand kan nemen:

 • Regiomarketing
 • vergrijzing- en krimpstrategie
 • (ov-)bereikbaarheid
 • duurzaamheid en energie
 • economische clustering en cross-overs

Het College van B&W heeft op basis van de evaluatie het voorstel gedaan om het fonds voor een periode van 5 jaar te continueren. De gemeenteraad gaat op korte termijn een besluit hierover nemen.

Contact

 • 071-524 7500
 • info@blaauwberg.nl

 • 06- 1217 2126 (Rob)

 • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden

Meer informatie

Download gratis het Kennisdocument Ondernemersfonds.

  Andere recente projecten

  Verbeeldingskracht in Deurne

  Verbeeldingskracht in Deurne Deurne start per 1 januari met een Ondernemersfonds. In een eerdere nieuwsbrief deelden we al de toegift die Rob op persoonlijke titel schreef over ‘zijn dorp’. Het ambitieniveau in Deurne [...]

  Ondernemersfondsen in crisistijd

  Ondernemersfondsen op woz-basis hebben zich bewezen als stabiele basis voor de gezamenlijke belangen van ondernemers. Maar daarmee is het in deze crisistijd geen ‘business as usual’. De fondsen moeten nu laten zien dat ze er zijn en dat ze kunnen bijdragen aan perspectief voor de lokale ondernemers.

  Een Ondernemersfonds voor onbepaalde tijd

  Het Ondernemersfonds in Alblasserdam is voor onbepaalde tijd gecontinueerd. Het OFA is een klein maar zeer succesvol fonds. Zo oordeelde ook de gemeenteraad op basis van een door Blaauwberg uitgevoerde evaluatie. Met een besluit tot een ondernemersfonds voor onbepaalde tijd heeft Alblasserdam het voorbeeld gevolgd van onder meer de fondsen in Assen, Utrecht, Delft, Culemborg en Leiden.

  Neem contact op

  Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens. Wij komen spoedig met een reactie.