Een Ondernemersfonds voor Nieuwkoop

De ondernemers in Nieuwkoop beschikken per 1 januari 2020 over een Ondernemersfonds. Dat besluit heeft de gemeenteraad op 14 november genomen. Blaauwberg is betrokken geweest als adviseur van het College van B&W, die een initiatief van ondernemers had ontvangen.

Een nadrukkelijke vraag in Nieuwkoop was om inzicht te geven in de publiekrechtelijke rol van de gemeente bij de komst van een fonds. Kan de gemeente de ozb verhogen om een fonds in te richten? Hoe houdt de gemeente toezicht op het fonds zonder afbreuk te doen aan het principe ‘voor en door ondernemers’? Hoe zit het met uitzonderingen? Kan de gemeente daar een rol in spelen? En moet je dat überhaupt willen? Wat is de rol van draagvlak in het gemeentelijke afwegingskader? Op welke andere punten kan een initiatief tot fondsvorming beoordeeld worden?

Deze en andere vragen heeft Blaauwberg voor College en gemeenteraad beantwoord en in een bredere context geplaatst. Onder meer gesteund door onze praktijkervaring op ruim twintig andere plekken in het land.

Het fonds krijgt een periode van vier jaar om zichzelf te bewijzen. Na twee jaar volgt een compacte tussenevaluatie.

Contact

 • 071-524 7500
 • info@blaauwberg.nl

 • 06- 1217 2126 (Rob)

 • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden

Meer informatie

Download gratis het Kennisdocument Ondernemersfonds.

  Andere recente projecten

  Ondernemersfondsen in crisistijd

  Ondernemersfondsen op woz-basis hebben zich bewezen als stabiele basis voor de gezamenlijke belangen van ondernemers. Maar daarmee is het in deze crisistijd geen ‘business as usual’. De fondsen moeten nu laten zien dat ze er zijn en dat ze kunnen bijdragen aan perspectief voor de lokale ondernemers.

  Een Ondernemersfonds voor onbepaalde tijd

  Het Ondernemersfonds in Alblasserdam is voor onbepaalde tijd gecontinueerd. Het OFA is een klein maar zeer succesvol fonds. Zo oordeelde ook de gemeenteraad op basis van een door Blaauwberg uitgevoerde evaluatie. Met een besluit tot een ondernemersfonds voor onbepaalde tijd heeft Alblasserdam het voorbeeld gevolgd van onder meer de fondsen in Assen, Utrecht, Delft, Culemborg en Leiden.

  Ondernemersfonds in Nieuwkoop

  De ondernemers in Nieuwkoop beschikken per 1 januari 2020 over een Ondernemersfonds. Dat besluit heeft de gemeenteraad op 14 november genomen. Blaauwberg is betrokken geweest als adviseur van het College van B&W, die een initiatief van ondernemers had ontvangen.

  Evaluatie Ondernemersfonds Westerveld

  Het Drentse Westerveld beschikt sinds 1 januari 2017 over een Ondernemersfonds. Gemeente en fondsbestuur hebben Blaauwberg gevraagd het fonds te evalueren. Inmiddels ligt er een voorstel om het fonds voor een periode van 5 jaar te continueren. Ook is een aanzet gegeven tot een doorontwikkeling van de agenda van het Ondernemersfonds.

  Neem contact op

  Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens. Wij komen spoedig met een reactie.