Corona-rapporten Leidse regio en Duin- en Bollenstreek

Zowel de Leidse regio als de Duin en Bollenstreek vroegen Blaauwberg om een analyse te maken van de economische gevolgen van de coronacrisis. De inzet was om informatie te delen en het constructieve gesprek op gang te krijgen, voorbij de machteloosheid van de eerste paar weken van de lockdown. Het zijn twee verhalende rapporten geworden. Ze krijgen allebei over enkele weken een vervolg.

Het gebrek aan kennis maakt voorspellingen lastig. Maar door te kijken naar de historie van pandemieën en crisissen en de opbouw van de lokale economie valt wel degelijk iets te zeggen. Alleen al het voorbeeld van de laatste grote pandemie – de Spaanse Griep – dwingt om over een lange termijn na te denken: het virus was actief van maart 1918 tot juni 1920. Bijna niemand zal de dans ontspringen maar niet elke sector en niet elk beroep is even kwetsbaar. Sectoren die het moeten hebben van ontmoetingen – toerisme, cultuur, evenementen, sport – worden direct hard getroffen. Het beperken van massaliteit en mobiliteit zijn de sleutelwoorden. Het evenement met de grootste massaliteit en mobiliteit denkbaar – de Olympische Spelen – is voorlopig uit het gezichtsveld verdwenen. In het eerdere artikel ‘’De hamer en de dans: economie ondanks virologie’’ wordt dieper ingegaan op de dynamiek van een samenleving onder een pandemie.

De sectoren die in de hamerfase hard getroffen worden maken 34,3% van de totale werkgelegenheid in de Duin- en Bollenstreek uit. Voor de Leidse Regio is dit 17,2%. Niet alle sectoren worden direct door de hamerfase getroffen maar zullen de gevolgen pas merken in de dansfase. Sectoren die tijdens de dansfase de gevolgen van de crisis voelen zijn onder andere logistiek, industrie, zakelijke dienstverlening en de bouw. Voor de Duin- en Bollenstreek geldt dat hier ook flinke klappen vallen met een aandeel van 36.9% van de totale werkgelegenheid.

Tot slot zijn er sectoren die op het eerste gezicht met weinig schade de crisis zullen doorstaan en waar zelfs sprak kan zijn van een toenemende vraag. Het gaat dat om sectoren in de zorg, onderwijs, overheid en kennisinstellingen. De Leidse regio lijkt deels de dans te ontspringen doordat 55,9% van de werkgelegenheid zich bevindt in een van deze sectoren. De life sciences bedrijven worden voorlopig beperkt geraakt.

Naast het kijken op sectorniveau zijn er nog vier andere parameters waarlangs we de effecten op de regionale economie kunnen bekijken.

  • De factor tijd. Wat gebeurt er in die om en nabij twee jaren?
  • De factor regio. Sommige regio’s zullen harder geraakt worden door de economische effecten dan andere.
  • De factor arbeid. De crisis arriveert in een regio met een over de hele linie gespannen arbeidsmarkt. Gaan we herschikkingen zien?
  • De factor ‘structuur’. Veel economische activiteiten zullen na de crisis doorgaan als ‘business as usual’, andere activiteiten verminderen of verdwijnen of komen juist sterk op. De crisis zal structuurveranderingen versnellen.

Wilt u de volledige rapporten lezen? Klik dan rechts op de links voor beide rapporten.

Contact

  • 071-524 7500
  • info@blaauwberg.nl

  • 06- 1217 2126 (Rob)

  • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden

Downloads

Download rapport Leidse regio

Download rapport Duin- en Bollenstreek

Andere recente projecten

De Leidse Limes

Uitgelicht: De Leidse Limes Door Ute Jansen Op 17 mei hadden we bij Blaauwberg leuk bezoek: de klassen 4 en 5 van het Zuyderzee Lyceum in Emmeloord en hun begeleiders. Ze [...]

Indringend gesprek over huiselijk geweld

Bekijk hier de livestream van de opening van de tentoonstelling "Wij Doorbreken de Cirkel van Geweld" van 12 mei. Een buitenexpositie met portretten van 29 slachtoffers en voormalig plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Met Jeroen in de rol als gespreksleider.

Mooi staaltje toegepaste sociologie: isotypen

In dit bericht treft u alle informatie over 'onze' tentoonstelling over isotypen aan. gepresenteerd in het ACEC gebouw te Apeldoorn. Met een link naar de vrij toegankelijke online tentoonstelling, een compacte video met betoog en een fraai vormgegeven boekje.

Leergang Toekomstperspectief Niet-stedelijke Regio’s

We presenteren een interactief kennisprogramma van vier dagen met analyse, cijfers, vergelijking en duiding.  Voor iedereen die bezig is met Omgevingsvisies, regionale strategieën en gebiedsontwikkeling buiten de steden. U kunt zich nu aanmelden.

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens. Wij komen spoedig met een reactie.