Een economische visie voor Midden-Holland

Voor de regio Midden-Holland ontwerpt Blaauwberg een economische visie. Met de visie wil de regio een update geven van haar economisch DNA en de strategische positionering van de regio herijken. Midden-Holland bestaat uit de gemeenten Gouda, Waddinxveen, Krimpenerwaard, Zuidplas en Bodegraven-Reeuwijk.

Het gaat economisch niet slecht met Midden-Holland. De werkloosheid is laag, de diversiteit van het midden- en kleinbedrijf is groot, “Holland in het klein” is een adequate bijnaam voor het gebied. De grootste bonus voor de economie is de bevolking: een hoge arbeidsmoraal, een lage afhankelijkheid van sociale uitkeringen.

Maar de beroepsbevolking is voor Randstedelijke begrippen laag opgeleid. Voor jonge en ondernemende mensen zijn de nabije steden vaak aantrekkelijker, in de hand gewerkt door het (bijna) ontbreken van hoger onderwijs. Er zijn geen beeldbepalende clusters van economische activiteiten. De regio speelt slechts beperkt een rol in het Randstedelijk debat over innovatie en investeringen.

Met een economische visie krijgt de regio in de eerste plaats een koersbepaling. Met inzicht in waar de regio op kan inzetten, en waar profileringsruimte is. Het is een ‘invitational document’, een uitnodiging om te werken aan de toekomst. Zowel binnen de regio, als richting stakeholders daarbuiten.

Contact

  • 071-524 7500
  • info@blaauwberg.nl

  • 06- 1217 2126 (Rob)

  • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden

Andere recente projecten

De Leidse Limes

Uitgelicht: De Leidse Limes Door Ute Jansen Op 17 mei hadden we bij Blaauwberg leuk bezoek: de klassen 4 en 5 van het Zuyderzee Lyceum in Emmeloord en hun begeleiders. Ze [...]

Indringend gesprek over huiselijk geweld

Bekijk hier de livestream van de opening van de tentoonstelling "Wij Doorbreken de Cirkel van Geweld" van 12 mei. Een buitenexpositie met portretten van 29 slachtoffers en voormalig plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Met Jeroen in de rol als gespreksleider.

Mooi staaltje toegepaste sociologie: isotypen

In dit bericht treft u alle informatie over 'onze' tentoonstelling over isotypen aan. gepresenteerd in het ACEC gebouw te Apeldoorn. Met een link naar de vrij toegankelijke online tentoonstelling, een compacte video met betoog en een fraai vormgegeven boekje.

Leergang Toekomstperspectief Niet-stedelijke Regio’s

We presenteren een interactief kennisprogramma van vier dagen met analyse, cijfers, vergelijking en duiding.  Voor iedereen die bezig is met Omgevingsvisies, regionale strategieën en gebiedsontwikkeling buiten de steden. U kunt zich nu aanmelden.

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens. Wij komen spoedig met een reactie.