Leergang Arbeidsmarkt van de Toekomst

In het voorjaar van 2020 verzorgt Blaauwberg voor de tweede maal een Leergang Arbeidsmarkt van de Toekomst. Een driedaags, interactief kennisprogramma gericht op de uitdagingen van de regionale en lokale arbeidsmarkt. Met veel vergelijkingen, cijfers en analyses. En een duiding van belangrijke trends zoals de opkomst van soft skills en het ‘mensgerichte’ werk. U kunt zich nu inschrijven voor de leergang.

De arbeidsmarkt vertoont een grote spanning: op tal van fronten tekent zich een tekort aan arbeid af. De vacatures stapelen zich op. Bedrijven investeren weer in personeel. In de techniek, de zorg en het onderwijs krijgen de tekorten aan personeel een structureel karakter. En toch is de verwachting dat de werkloosheid niet verder gaat dalen. Achter die spanning liggen megatrends – globalisering, digitalisering en robotisering – die mogelijk voor een heel ander beroepenveld gaan zorgen. Tegelijk zijn de meest bestendige functies die waarin menselijk contact een grote rol spelen: het mensgerichte werk, met een toenemende nadruk op soft skills. Niet iedereen kan daarin mee. En dat betekent een blijvend beroep op sociale werkplaatsen en beschermd werk.

Wat is hier aan de hand? Hoe zit het met de mensen die niet meekunnen? Hoe vernieuwen en financieren we sociale werkplaatsen of ander beschut werk? Welke regionale verschillen zijn er zichtbaar? Wat houdt effectief arbeidsmarktbeleid anno 2019 in?

In de Leergang De Arbeidsmarkt van de Toekomst verkennen we deze en andere vragen.

Folder

Raadpleeg hier de folder met alle informatie over deze Leergang op een rij.

Bekijk folder

Aanmelden / contact

U kunt zich nu aanmelden voor deze driedaagse leergang, door een mail te verzenden naar jeroenbos@blaauwberg.nl . We zijn ook telefonisch bereikbaar voor  aanmeldingen en eventuele vragen.

  • 071-524 7500
  • jeroenbos@blaauwberg.nl

  • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden

Ervaringen UWV

Arbeidsmarktadviseur Frank Verduijn (UWV) heeft deelgenomen aan de eerste editie van de Leergang Arbeidsmarkt van de Toekomst. Zijn ervaringen worden beschreven in bijgaand artikel (auteur: Julliette Verhaegen), verspreid onder zijn UWV collega’s.

Lees het artikel

Ter inspiratie

Blaauwberg houdt zich als kennisbedrijf sinds 1997 bezig met de regionale economie en arbeidsmarkt. We werken veelvuldig in opdracht van gemeenten, onderwijs, ondernemers en regionale samenwerkingsverbanden op deze thema’s.

Onderstaande treft u twee documenten die u ter inspiratie en/of voorbereiding op deze driedaagse leergang kunt doornemen.

  • een Quickscan Arbeidsmarkt uitgevoerd voor de Leidse regio, met veel analyse en inhoud die relevant zijn voor andere regio’s
  • het rapport Typisch Mokum, een scan van de Amsterdamse arbeidsmarkt
  • een compacte syllabus voor de masterclasses ‘arbeidsmarkt van de toekomst’ – een vervolg op de voornoemde Quickscan – uitgevoerd in de Leidse regio

N.b. lezing van deze rapporten is optioneel en beslist niet noodzakelijk als voorbereiding op de leergang (maar het mag uiteraard wel)

Download Arbeidsmarkt Quickscan 071

Download ‘Typisch Mokum’

Download syllabus masterclasses

Andere recente projecten

De Leidse Limes

Uitgelicht: De Leidse Limes Door Ute Jansen Op 17 mei hadden we bij Blaauwberg leuk bezoek: de klassen 4 en 5 van het Zuyderzee Lyceum in Emmeloord en hun begeleiders. Ze [...]

Indringend gesprek over huiselijk geweld

Bekijk hier de livestream van de opening van de tentoonstelling "Wij Doorbreken de Cirkel van Geweld" van 12 mei. Een buitenexpositie met portretten van 29 slachtoffers en voormalig plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Met Jeroen in de rol als gespreksleider.

Mooi staaltje toegepaste sociologie: isotypen

In dit bericht treft u alle informatie over 'onze' tentoonstelling over isotypen aan. gepresenteerd in het ACEC gebouw te Apeldoorn. Met een link naar de vrij toegankelijke online tentoonstelling, een compacte video met betoog en een fraai vormgegeven boekje.

Leergang Toekomstperspectief Niet-stedelijke Regio’s

We presenteren een interactief kennisprogramma van vier dagen met analyse, cijfers, vergelijking en duiding.  Voor iedereen die bezig is met Omgevingsvisies, regionale strategieën en gebiedsontwikkeling buiten de steden. U kunt zich nu aanmelden.

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens. Wij komen spoedig met een reactie.