Dorpsprofiel Wassenaar

Wassenaar wil een start maken met nieuwe vormen van burgerparticipatie. De basisingrediënten daarvoor zijn ruimschoots aanwezig. Het dorp is traditioneel stevig georganiseerd, en de gemeente treedt in overleg met diverse bewoners- en vrijwilligersorganisaties. Om het gesprek tussen overheid en ‘civil society’ hierover te kanaliseren is de vraag gekomen naar een ‘dorpsprofiel’. Onder regie van een uiterst nieuwsgierige regiegroep zijn we gekomen tot het Dorpsprofiel Wassenaar. Een handzaam, goed leesbaar verhaal dat een indruk geeft van de sociale karakteristieken van het dorp en de uitdagingen waar zij voor staat.  

We zijn als onderzoekers uitgedaagd om met verschillende kennisvragen aan de slag te gaan:

  • Wat betekent de status van een vergrijzend, niet-groeiend dorp voor onze toekomst?
  • Hoe kijken jullie aan tegen de bestuurlijke toekomst van het dorp?
  • Wat is de toekomst van het vrijwilligersbeleid?
  • Hoe kunnen we expats meer betrekken bij hun directe omgeving?
  • Op welke wijze kunnen we jongeren binden aan het dorp?
  • Hoe kunnen we op lokale schaal aan de slag gaan met klimaatneutraliteit?

En vooral:

  • Hoe komen we tot nieuwe vormen van burgerparticipatie?
  • En welke rol nemen overheid en burgers hierin?

De diversiteit en reikwijdte van vragen maken dat het profiel hier en daar een kleine cursus ‘regio-sociologie’ is geworden. Een kennisdocument dat de komende periode veelvuldig ter hand zal worden genomen door iedereen die meer vat wil krijgen op uitdagingen en ambities van Wassenaar.

Contact

Downloads

Download Dorpsprofiel Wassenaar

Recent werk

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens. Wij komen spoedig met een reactie.