Project omschrijving

Themareeks: wat kan niet-stedelijk Nederland doen om vitaal te blijven? Een typologie van middelgrote gemeenten.

Type 2: Groen dorpencluster, nieuwe generaties bewoners in aantocht

Een handvol steden weet in toenemende mate jonge mensen, bedrijven en werkgelegenheid naar zich toe te trekken. Vergrijzing en verschraling van voorzieningen dreigt daarbuiten.

Een aantal dorpen rondom de steden heeft dat tot nu toe weten te voorkomen. Door hechte samenwerking en gemeentelijke fusies. We kijken in deze tweede themanieuwsbrief naar deze ‘groene dorpenclusters’.

Het gaat deze dorpen nog goed, maar de toegang voor nieuwe generaties is beperkt. Kunnen de dorpen zichzelf van het slot halen, met behoud van haar groene waarden?

Karakteristieken van groene dorpenclusters

 • forensische woonfunctie ten opzichte van nabije steden, maar wel eigen centrumvoorzieningen en gemengde bedrijvigheid
 • groot buitengebied met natuur en landschapswaarden
 • landschappelijke en monumentale status dorpen beperkt ontwikkelmogelijkheden
 • dorpen gebouwd naar waardepatronen babyboom-generatie
 • entree nieuwe generaties bemoeilijkt door hoge huizenprijzen en eenzijdig woonaanbod

Voorbeeldgemeenten

De Ronde Venen | Nieuwkoop | Heeze-Leende | Stichtse Vecht |
Utrechtse Heuvelrug | Teylingen | Oirschot | Zaltbommel

Uitdagingen en valkuilen

We komen tot de volgende uitdagingen voor de groene dorpenclusters:

 • Voorkomen verpaupering en verrommeling buitengebied
 • Nieuwe grondslag vinden voor behoud voorzieningen, opsporen nieuwe ‘dragers’ dorpseconomie
 • Diversificeren van woningaanbod, appartementen/studio’s, woon-werkcombinaties, tiny houses
 • Positie verwerven in mobiliteitsdebat, hoogwaardig en snel openbaar vervoer tussen stad en dorpen

Een typologie van middelgrote gemeenten

De typologie middelgrote gemeente is een themareeks over de gevolgen van urbanisering voor niet-stedelijk Nederland. De kennis die we daarvoor gebruiken hebben we opgebouwd aan de hand van diverse leergangen die Blaauwberg heeft ontwikkeld. In het bijzonder de twee bestuurlijke leergangen voor de Colleges van B&W van Voorschoten en Wassenaar, waar we gekomen zijn tot een typologie met 11 onderscheidende typen.

We hebben deze typologie zelf geconstrueerd aan de hand van statistische gegevens, bekende historie en actuele omgevingskennis. En met plaatsing van Nederlandse en lokale ontwikkelingen, in het bredere internationale perspectief van de ‘urban studies’.

Groen dorpencluster

Meer informatie/contact

Blaauwberg verzorgt strategische leergangen op maat in diverse regio’s/gemeenten (o.a. Apeldoorn, Leiden, Amsterdam en Den Haag). In een themareeks nieuwsbrieven delen we bovenstaande inhoud, een kleine voorproef van de kennis en vragen die in deze sessies aan de orde komen.

Belangstelling voor een leergang/masterclass in uw omgeving? Behoefte aan strategische ondersteuning? Neem vrijblijvend contact op.

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens, of vul het formulier in. Wij komen spoedig met een reactie!


Contactgegevens

 • 071-524 7500
 • info@

 • 06- 1217 2126 (Rob)

 • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden