Project omschrijving

Themareeks: wat kan niet-stedelijk Nederland doen om vitaal te blijven?

Economische Satelliet: complete gemeenschap worden

Een belangrijk deel van het sub-urbane landschap in ons land is getekend door stedenbouwkundige functiescheiding. Het idee dat wonen en werken strikt uit elkaar moeten worden gehaald. Wonen doet men in woonwijken. En werken op bedrijventerreinen en in kantorenparken.

In de periferie van de steden zijn zo een serie economische satellieten gepland en ontwikkeld. Een kleine gemeenschap met daaromheen veelal een fors werkterrein. Wat gaat er met deze plekken gebeuren in het licht van de ‘trek naar de stad’ van zowel banen, bedrijven als jonge mensen?

Karakteristieken van de economische satelliet:

 • Groot – al dan niet verspreid – economisch complex in de periferie van de stad, met een zekere toeleverende functie voor het stedelijk systeem (bouw, maak- en procesindustrie, administratief werk, logistiek, et cetera)
 • Dat economisch complex heeft regionale betekenis, stevige pendelrelaties met omliggende gemeenten en nabije steden, bepekte interactie met lokale omgeving, bedreiging van ‘footloose’ bedrijvigheid, kleine resterende dorpseconomie om op terug te vallen
 • Grote impact van de crisis, bedrijven en sectoren staan onder druk door automatisering, robotisering en tekort aan (hoog)geschoold personeel, leegstand en verwaarlozing dreigt, of groot ruimtebeslag (logistieke ‘dozen’) met beperkte economische betekenis
 • Relatief stille woonwijken rondom economisch complex, populatie met hoge arbeidsmoraliteit (tweeverdieners, lagere middenklasse), gestage vergrijzing, vertrek jongeren en kenniswerkers

Voorbeeldgemeenten

Barendrecht | Duiven | Vianen | Diemen | Best
Beek (L.) | Deurne | Bladel| Rijswijk | Zoeterwoude

Uitdagingen en valkuilen

We komen tot de volgende uitdagingen voor de voorstad:

 • Complete gemeenschap worden: meer diversiteit aan woonmilieus, integratie van ‘stadse’ voorzieningen (cultuur, kennis, start-ups), omarmen van suburbaan of ‘groot dorps’ karakter
 • Opheffen barrière tussen wonen en werken. ‘Urban living’, studentenhuisvesting en andere woonvormen op werkterreinen, ateliers, broedplaatsen en bedrijvigheid in woonwijken
 • Toewerken naar verdichting op werkterrein, zowel ruimtelijk als in termen van banendichtheid en kennisintensiteit, lokken innovatieve bedrijvigheid door bieden experimenteerruimte
 • Afwenden van groot ruimtebeslag opgelegd door externe partijen met beperkte lokaal economische betekenis, ontwikkeling eigen visie op toekomst economisch complex

Een typologie van middelgrote gemeenten

De typologie middelgrote gemeente is een themareeks over de gevolgen van urbanisering voor niet-stedelijk Nederland. De kennis die we daarvoor gebruiken hebben we opgebouwd aan de hand van diverse leergangen die Blaauwberg heeft ontwikkeld. In het bijzonder de twee bestuurlijke leergangen voor de Colleges van B&W van Voorschoten en Wassenaar, waar we gekomen zijn tot een typologie met 11 onderscheidende typen.

We hebben deze typologie zelf geconstrueerd aan de hand van statistische gegevens, bekende historie en actuele omgevingskennis. En met plaatsing van Nederlandse en lokale ontwikkelingen, in het bredere internationale perspectief van de ‘urban studies’.

Economische satelliet

Meer informatie/contact

Blaauwberg verzorgt strategische leergangen op maat in diverse regio’s/gemeenten (o.a. Apeldoorn, Leiden, Amsterdam en Den Haag). In een themareeks nieuwsbrieven delen we bovenstaande inhoud, een kleine voorproef van de kennis en vragen die in deze sessies aan de orde komen.

Belangstelling voor een leergang/masterclass in uw omgeving? Behoefte aan strategische ondersteuning? Neem vrijblijvend contact op.

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens, of vul het formulier in. Wij komen spoedig met een reactie!


Contactgegevens

 • 071-524 7500
 • info@

 • 06- 1217 2126 (Rob)

 • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden