Project omschrijving

Themareeks: wat kan niet-stedelijk Nederland doen om vitaal te blijven?

Frozen towns: sluipende teloorgang tegengaan

Grote delen van ons land gaan een periode tegemoet van krimp en toenemende vergrijzing. Dat is een lastige boodschap. Zeker voor de suburbane gebieden.

In Groot-Brittannië – waar deze trend al langer zichtbaar is – wordt wel de term frozen towns gebruikt voor al die villages en hamlets die dreigen te bevriezen in de tijd. Dorpen waar het op zich nog goed gaat, maar waar de dynamiek langzaam wegsijpelt. Jong talent trekt naar de steden, een vergrijsde populatie blijft achter.

Karakteristieken van de Frozen Town

  • staat onder directe invloed van het stedelijk systeem, een nabije grootschalige agglomeratie
  • huisvest een hoogopgeleide, vergrijsde en relatief well-to-do populatie
  • stabiliserende of krimpende populatie
  • goed geconserveerde (historische) dorpskern, omringd met groene wijken
  • een kleine economie en een woonklimaat passend bij voorkeuren van de babyboomgeneratie
  • beperkte ontwikkelruimte en/of politiek draagvlak om grootschalige nieuwbouw te plegen

Voorbeeldgemeenten

Heemstede | Wassenaar | Rheden | Haren | Waalre | Meerssen |
Lochem | Renkum | Bloemendaal | Bergen (NH)

Uitdagingen en valkuilen

We komen tot de volgende uitdagingen om de dreiging af te wenden een frozen town te worden:

  • Surplus aan stedelijke dynamiek op gecontroleerde wijze naar binnen halen
  • Completeren regionaal aanbod, uniek ’tafelzilver’ manifest maken
  • Ontwikkelen expliciete visie op actieve bevolkingsparticipatie, inclusief bestrijding ‘participatie-populisme’
  • Veelzijdig antwoord formuleren op reason to vraag (wat zijn reasons to stay, return, visit, travel, invest, et cetera)

Een typologie van middelgrote gemeenten

De typologie middelgrote gemeente is een themareeks over de gevolgen van urbanisering voor niet-stedelijk Nederland. De kennis die we daarvoor gebruiken hebben we opgebouwd aan de hand van diverse leergangen die Blaauwberg heeft ontwikkeld. In het bijzonder de twee bestuurlijke leergangen voor de Colleges van B&W van Voorschoten en Wassenaar, waar we gekomen zijn tot een typologie met 11 onderscheidende typen.

We hebben deze typologie zelf geconstrueerd aan de hand van statistische gegevens, bekende historie en actuele omgevingskennis. En met plaatsing van Nederlandse en lokale ontwikkelingen, in het bredere internationale perspectief van de ‘urban studies’.

Frozen Towns

Meer informatie/contact

Blaauwberg verzorgt strategische leergangen op maat in diverse regio’s/gemeenten (o.a. Apeldoorn, Leiden, Amsterdam en Den Haag). In een themareeks nieuwsbrieven delen we bovenstaande inhoud, een kleine voorproef van de kennis en vragen die in deze sessies aan de orde komen.

Belangstelling voor een leergang/masterclass in uw omgeving? Behoefte aan strategische ondersteuning? Neem vrijblijvend contact op.

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens. Wij komen spoedig met een reactie.