Project omschrijving

Themareeks: wat kan niet-stedelijk Nederland doen om vitaal te blijven?

Verlengde suburbanisering: identiteit ontwikkelen en zorgen voor samenhang

Het is een veelbesproken onderwerp, het contrast tussen stad en platteland. Maar die scherpe tegenstelling ontneemt het zicht op de tussenvorm van ‘verstedelijkte dorpen’. Deze verlengde suburbanisering zien we vooral in de Randstad en heeft wat onbestemds. Er wordt met plezier gewoond, maar een belangrijk deel van het leven van de bewoners speelt zich af in de stad. Daar gaat de jeugd naar het voorgezet onderwijs, daar is het werk, daar is de cultuur, daar zijn de voorzieningen.

Deze ‘suburbia’ staan voor de lastige vraagstelling: hoe binden we de mensen aan de plek waar ze wonen? Hoe zorgen we ervoor dat we meer zijn dan alleen een verre buitenwijk van de stad?

Karakteristieken

 • Voortgekomen uit sinds de jaren zestig verrommeld platteland met oude dorpskernen, in de vinex-tijd aangevuld met vaak grote nieuwbouwijken. Van oudsher met de nodige gemengde bedrijvigheid, vaak van agrarische of klein-industriële origine.
 • Weinig interne samenhang en steeds weer discussie over ‘waar we bij horen’.
 • Door de tragere bouw- en bewoningsgeschiedenis (meer naar leeftijd en cultuur gemengde bevolking) en de meegegroeide economische functies beter gepositioneerd dan de monofunctionele ‘one generation new towns’. 
 • Overgrote deel van de woningbouw van na 1960, vaak meer dan tachtig procent tot zelfs 92 procent (Langsingerland).
 • Relatief weinig werkgelegenheid, economische afhankelijheid van centrumstad

Voorbeeldgemeenten

Waddinxveen | Uithoorn | Ridderkerk | Wierden
Maassluis | Nuenen | Best | Wijchen | Hendrik-Ido-Ambacht
Langsingerland | Pijnacker-Nootdorp | Etten-Leur | Lingewaard | Hoeksche Waard

Uitdagingen en valkuilen

We komen tot de volgende uitdagingen voor deze gemeenten:

 • Identiteit ontwikkelen, zonder je af te zetten tegen centrumsteden. Zoek naar een eigen verhaal. maak goede afspraken in de regio.
 • Valkuil is om in die zoektocht naar identiteit en ‘smoel’ bestuurlijk eigen dingen te willen en die niet in samenwerking met de regio te ontwikkelen.
 • Ruimtelijke en sociale samenhang versterken. Grijp de kansen van de Omgevingswet, zowel als het gaat om samenhang in de ruimtelijk opzicht als om burgerparticipatie en welzijn. Zie burgerparticipatie als een kans om tot meer eigenaarschap te komen bij inwoners. Bewoners die niet alleen wonen, maar ook participeren, zorgen voor levendigheid en een verenigingsleven. Investeer, met andere woorden, in verbindingen.
 • Doe dat laatste ook fysiek: bereikbaarheid, verbinding en connectivity zijn belangrijk om aantrekkelijk te blijven voor mensen die wel in de steden werken, maar er vanwege druk op de woningmarkt of andere woonwensen (ruimte, meer groen) niet willen wonen.
 • Complete stad worden zonder functies van de centrumstad te gaan verdubbelen.
 • Kwaliteit van groen en openbare ruimte bewaken. Valkuil om steeds weer nieuwe woonwijken te bouwen. Dus zorgvuldige structuurplanning om samenhang te bewaken. Voorkom geleidelijke verromeling.

Een typologie van middelgrote gemeenten

De typologie middelgrote gemeente is een themareeks over de gevolgen van urbanisering voor niet-stedelijk Nederland. De kennis die we daarvoor gebruiken hebben we opgebouwd aan de hand van diverse leergangen die Blaauwberg heeft ontwikkeld. In het bijzonder de twee bestuurlijke leergangen voor de Colleges van B&W van Voorschoten en Wassenaar, waar we gekomen zijn tot een typologie met 11 onderscheidende typen.

We hebben deze typologie zelf geconstrueerd aan de hand van statistische gegevens, bekende historie en actuele omgevingskennis. En met plaatsing van Nederlandse en lokale ontwikkelingen, in het bredere internationale perspectief van de ‘urban studies’.

Verlengde suburbanisering

Meer informatie/contact

Blaauwberg verzorgt strategische leergangen op maat in diverse regio’s/gemeenten (o.a. Apeldoorn, Leiden, Amsterdam en Den Haag). In een themareeks nieuwsbrieven delen we bovenstaande inhoud, een kleine voorproef van de kennis en vragen die in deze sessies aan de orde komen.

Belangstelling voor een leergang/masterclass in uw omgeving? Behoefte aan strategische ondersteuning? Neem vrijblijvend contact op.

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens, of vul het formulier in. Wij komen spoedig met een reactie!


Contactgegevens

 • 071-524 7500
 • info@blaauwberg.nl

 • 06- 1217 2126 (Rob)

 • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden