Ondernemersfondsen in crisistijd

2020-09-04T11:42:21+02:00

Ondernemersfondsen op woz-basis hebben zich bewezen als stabiele basis voor de gezamenlijke belangen van ondernemers. Maar daarmee is het in deze crisistijd geen ‘business as usual’. De fondsen moeten nu laten zien dat ze er zijn en dat ze kunnen bijdragen aan perspectief voor de lokale ondernemers.

Ondernemersfondsen in crisistijd2020-09-04T11:42:21+02:00

Een Ondernemersfonds voor onbepaalde tijd

2020-09-04T15:28:02+02:00

Het Ondernemersfonds in Alblasserdam is voor onbepaalde tijd gecontinueerd. Het OFA is een klein maar zeer succesvol fonds. Zo oordeelde ook de gemeenteraad op basis van een door Blaauwberg uitgevoerde evaluatie. Met een besluit tot een ondernemersfonds voor onbepaalde tijd heeft Alblasserdam het voorbeeld gevolgd van onder meer de fondsen in Assen, Utrecht, Delft, Culemborg en Leiden.

Een Ondernemersfonds voor onbepaalde tijd2020-09-04T15:28:02+02:00

Ondernemersfonds in Nieuwkoop

2020-09-04T15:30:53+02:00

De ondernemers in Nieuwkoop beschikken per 1 januari 2020 over een Ondernemersfonds. Dat besluit heeft de gemeenteraad op 14 november genomen. Blaauwberg is betrokken geweest als adviseur van het College van B&W, die een initiatief van ondernemers had ontvangen.

Ondernemersfonds in Nieuwkoop2020-09-04T15:30:53+02:00

Evaluatie Ondernemersfonds Westerveld

2020-09-04T15:33:35+02:00

Het Drentse Westerveld beschikt sinds 1 januari 2017 over een Ondernemersfonds. Gemeente en fondsbestuur hebben Blaauwberg gevraagd het fonds te evalueren. Inmiddels ligt er een voorstel om het fonds voor een periode van 5 jaar te continueren. Ook is een aanzet gegeven tot een doorontwikkeling van de agenda van het Ondernemersfonds.

Evaluatie Ondernemersfonds Westerveld2020-09-04T15:33:35+02:00
Ga naar de bovenkant