Value for money? De resultaten van beleid verbeeld.

2022-09-21T10:09:12+02:00

Value for money? De resultaten van beleid verbeeld.

Anders verantwoorden op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling

Hoe bepaal je of beleid gewerkt heeft? Nog een stap verder: hoe bepaal je of in beleid toegekend budget ook echt effect heeft gehad? En hoeveel effect dan? Oftewel: hoe […]

Value for money? De resultaten van beleid verbeeld.2022-09-21T10:09:12+02:00

Straf & Zorg: samenwerken aan veiligheid

2022-03-10T17:48:49+01:00

Straf & Zorg: samenwerken aan veiligheid

In het Regionaal Netwerk Zorg Straf Limburg werken justitiepartners (OM, Politie, Raad voor de Kinderbescherming, 3RO), Veilig Thuis, Zorg- en Veiligheidshuizen en gemeenten samen aan hetzelfde doel: een betere vroegtijdige samenwerking om sneller en beter te kunnen ingrijpen bij huiselijk geweld en […]

Straf & Zorg: samenwerken aan veiligheid2022-03-10T17:48:49+01:00

Het waarom van een leergang: stenen stapelen of aan de kathedraal bouwen

2021-09-13T14:23:54+02:00

Het waarom van een leergang: ‘stenen stapelen’ of ‘aan de kathedraal bouwen’

Leidenkunde is het ‘vlaggenschip’ van het programma voor kennisdeling van Blaauwberg. Het programma van vier dagdelen plus ’terugkomdagen’ is een in volkomen vrijheid geprogrammeerde visie op de stad. We zijn blij met het vertrouwen van de […]

Het waarom van een leergang: stenen stapelen of aan de kathedraal bouwen2021-09-13T14:23:54+02:00

Indringend gesprek over huiselijk geweld

2021-05-19T13:37:07+02:00

Bekijk hier de livestream van de opening van de tentoonstelling "Wij Doorbreken de Cirkel van Geweld" van 12 mei. Een buitenexpositie met portretten van 29 slachtoffers en voormalig plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Met Jeroen in de rol als gespreksleider.

Indringend gesprek over huiselijk geweld2021-05-19T13:37:07+02:00

Leergang Toekomstperspectief Niet-stedelijke Regio’s

2021-09-13T14:22:20+02:00

We presenteren een interactief kennisprogramma van vier dagen met analyse, cijfers, vergelijking en duiding.  Voor iedereen die bezig is met Omgevingsvisies, regionale strategieën en gebiedsontwikkeling buiten de steden. U kunt zich nu aanmelden.

Leergang Toekomstperspectief Niet-stedelijke Regio’s2021-09-13T14:22:20+02:00

Gemeentelijke samenwerking: casus ABG

2020-09-04T10:31:49+02:00

Samen met I&O Research staat Blaauwberg de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen (ABG-gemeenten) bij in keuzes rondom bestuurlijke samenwerking. Relevant en uitdagend werk, maar niet altijd even eenvoudig.

Gemeentelijke samenwerking: casus ABG2020-09-04T10:31:49+02:00

Economische visie Midden-Holland

2020-10-19T10:54:22+02:00

Voor de regio Midden-Holland hebben we een economische visie opgesteld. Inclusief speerpunten, een handelingsagenda en programmalijnen. De coronacrisis stelt de nieuwe agenda in een ander daglicht dan bij de start van het traject in 2019 beoogd was. En toch ook weer niet. Regio's die zich goed organiseren en goed samenwerken zullen sterker staan in de crisis.

Economische visie Midden-Holland2020-10-19T10:54:22+02:00

Regionaal netwerk Straf en Zorg

2020-09-04T14:57:18+02:00

Collega Jeroen Bos is sinds begin dit jaar actief als tijdelijk projectleider voor het Netwerk Straf en Zorg in Limburg. Doel van het netwerk is beter samen te werken in het voorkomen van en vroeg ingrijpen bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

Regionaal netwerk Straf en Zorg2020-09-04T14:57:18+02:00

Index071: een nul-meting in crisistijd

2020-09-04T14:58:48+02:00

De Index071 is de economische monitor van de Leidse regio. Jaarlijks brengen we de monitor uit namens het regionale netwerk Economie071. Onbedoeld is de huidige editie een nul-meting in crisistijd geworden. De Index geeft een goed beeld van de economie tot eind 2019. Met Economie071 werken we inmiddels aan een Quickscan. Een inventarisatie die zich gaat bieden op de impact van de crisis.

Index071: een nul-meting in crisistijd2020-09-04T14:58:48+02:00
Ga naar de bovenkant