Project omschrijving

Ondernemersfonds Westerveld

Sinds 1 januari 2017 beschikken de ondernemers in Westerveld over een gemeentebreed fonds. Blaauwberg is betrokken geweest als onderzoeker, spreker, penvoerder en aan het slot kwartiermaker annex interim-fondsmanager.

Westerveld is een uitgestrekte plattelandsgemeente in Drenthe met veel kleine kernen een sterk toeristisch profiel. De economie in de streek staat stevig onder druk door een afnemend inwonertal en toenemende vergrijzing. En ook de toerist komt niet meer vanzelf. Het vergt van ondernemers veel creativiteit, innovatief vermogen en onderlinge samenwerking om zowel bewoners als bezoekers aan de streek te blijven binden. Het Ondernemersfonds Westerveld is voor het georganiseerde ondernemerschap in de gemeente een middel om zich teweer te stellen tegen de demografische en economische trends. Een instrument om praktische zaken zoals glasvezel, parkmanagement en sfeervolle dorpsactiviteiten van de grond te krijgen. En om de streek nog nadrukkelijker op de ‘toeristische’ kaart te zetten.

Blaauwberg heeft het onderzoek naar de mogelijkheden van een Ondernemersfonds onder regie van een selecte groep ondernemers, en met ondersteuning van de gemeente, uitgevoerd. Na het positieve raadsbesluit is er een interim-bestuur gevormd van lokale ondernemers. Blaauwberg heeft het interim-bestuur in Westerveld bijgestaan in de feitelijke oprichting en inrichting van het fonds.

Er moest veel gebeuren bij de start van het fonds, zoals:

 • Oprichting van een onafhankelijke stichting ondernemersfonds inclusief statuten
 • Opmaak van een convenant met de gemeente waarin afspraken worden gemaakt over non-interventie en non-substitutie
 • Ontwerp van een private retributieregeling voor de landbouw
 • Vullen van een website met informatieve teksten toegankelijk voor alle ondernemers
 • Afspraken vastleggen met de lokale fiscus over terugvordering van de btw
 • Inrichten van de ‘governance’ van het fonds in een publiekelijk Werkplan
 • Financiële inrichting van het fonds inclusief boekhouding
 • Aanjagen van de eerste bestedingen uit het fonds

Inmiddels is het Ondernemersfonds in Westerveld ‘up and running’, beschikt het over een professioneel fondsmanagement en worden er al diverse activiteiten en voorzieningen georganiseerd.

In de media

Contact

Nodig ons uit voor een oriënterend gesprek of presentatie voor uw bestuur / collega’s.

 • 071-524 7500
 • info@

 • 06- 1217 2126 (Rob)

 • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden

Meer informatie

Download gratis het Kennisdocument Ondernemersfonds.

  Gerelateerde projecten

  2023-09-25T15:36:20+02:00

  Dorpsprofiel Voorschoten

  Een cijfermatig en analytisch gebiedsprofiel voor het dorp Voorschoten en de sociaalmaatschappelijke uitdagingen daar.

  2023-09-25T15:34:39+02:00

  Index071, versie 2022-2023

  Ieder jaar maken we voor de triple-helix Economie071 een index, een monitor van de regionale economie. Ook dit jaar is de index score er weer op vooruit gegaan, dit is vooral te danken aan groei in de parameters die te maken hebben met de kenniseconomie.

  2023-09-25T15:39:19+02:00

  Leergang Apeldoornse binnenstad

  Voor het Centrummanagement Apeldoorn heeft Blaauwberg een Leergang Apeldoornse binnenstad ontworpen. In twee avondsessies nemen we een geselecteerde groep van centrumondernemers en ambtenaren mee in een plaatsbepaling van Apeldoorn en haar binnenstad.

  2018-09-10T10:40:05+02:00

  Index071

  De Index071 is de economische monitor van de Leidse regio. We meten de economische prestaties van de regio op verschillende thema's. De 'harde' indexcijfers gaan gepaard met overzichtelijke, heldere analyses.

  2018-09-10T10:41:07+02:00

  Evaluatie Pijnacker-Nootdorp

  Blaauwberg heeft het bestuur van Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp bijgestaan in de evaluatie van het fonds. Het fonds is inmiddels met vijf jaar verlengd.

  2018-09-10T10:41:58+02:00

  Centrumfonds Texel

  We ondersteunden de winkeliers in het Texelse dorp Den Burg bij de realisatie van een centrumfonds op basis van de reclamebelasting. De gemeenteraad is inmiddels akkoord. Het fonds start per 1 januari 2018.

  2018-09-10T10:44:09+02:00

  Ondernemersfonds Westerveld

  Ondernemersfonds Westerveld is per 1 januari 2017 actief. Met actieve begeleiding van Blaauwberg, van de start tot de inrichting van het fonds.

  Neem contact op

  Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens, of vul het formulier in. Wij komen spoedig met een reactie!

  Contactgegevens

  • 071-524 7500
  • info@

  • 06- 1217 2126 (Rob)

  • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden