• ,,Toegevoegde waarde, arbeidsproductiviteit en concurrentievermogen worden voor een belangrijk deel bepaald door het opleidingsniveau.”

  • ,,De opgave voor steden is niet zozeer het koesteren van een identiteit, maar vooral het delen van die identiteit met een snel veranderende bevolking.''

  • ,,Elke regio moet een samenwerkingsvorm ontwikkelen die past bij het karakter en de opgaven van de streek."

 

In ons werk streven wij een zo groot mogelijke gebruikswaarde voor de opdrachtgever na. Integriteit en goede methodische verantwoording zijn echter minstens zo belangrijk. We laten ons daarin inspireren door een aantal tradities binnen de klassieke sociologie.

Blaauwberg werkt met een vast team van allround professionals met verschillende achtergronden. Het Blaauwberg-team bestaat uit:

 

Aart van Bochove

Meer informatie

Rob Manders

Meer informatie

Marijke Vogelpohl

Meer informatie
 

Meer Blaauwberg?

Meld u nu aan voor de (gratis) Blaauwberg nieuwsbrief. U ontvangt driemaal per jaar een afwisselend aanbod aan thematische diepgang, analyse en good-practice. Enkele onderwerpen; regionale economische structuurversterking, werken met het clustermodel, de Lissabon doelstelling en uw regio, bestuurlijke samenwerking in de praktijk, ondernemerschap als drager van het voorzieningenniveau en economische dynamiek als sleutelbegrip voor bestrijding jeugdwerkloosheid.