• ,,Toegevoegde waarde, arbeidsproductiviteit en concurrentievermogen worden voor een belangrijk deel bepaald door het opleidingsniveau.”

  • ,,De opgave voor steden is niet zozeer het koesteren van een identiteit, maar vooral het delen van die identiteit met een snel veranderende bevolking.''

  • ,,Elke regio moet een samenwerkingsvorm ontwikkelen die past bij het karakter en de opgaven van de streek."

 

In de afgelopen tien jaar is het aantal ondernemersfondsen in ons land fors toegenomen. Wij staan aan de kiem van deze ontwikkeling. Aart is bedenker, oprichter en voorzitter van het Ondernemersfonds Leiden in 2005. Het eerste gemeentebrede fonds van het land.Er zijn nu bijna 40 gemeentebrede ondernemersfondsen in het land. Een meerderheid daarvan is in de startfase door Aart en Rob ondersteund. We worden ook gevraagd voor oriënterend onderzoek, oprichting van gebiedsgerichte fondsen, interim-fondsmanagement en evaluatie van bestaande fondsen.

Lees in dit korte kennisdocument wat een Ondernemersfondsinhoudt. We beantwoorden vragen als:

  • Wat is een Ondernemersfonds?
  • Wat kunnen we ermee?
  • Hoe organiseer je het?
  • Wat is het verschil tussen de verschillende modellen (Gemeentebreed, Reclamefonds en BIZ)?
  • Wat heb je nodig om een start te maken?
 

Ondernemersfonds Texel

Meer informatie

Ondernemersfonds Westerveld

Meer informatie

Evaluatie Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp

Meer informatie

Centrumfonds Apeldoorn

Meer informatie

Ondernemersfonds Terschelling

Meer informatie

Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân

Meer informatie

Centrumfonds De Bilt

Meer informatie

Andere Ondernemersfondsen

Meer informatie
 

Meer Blaauwberg?

Meld u nu aan voor de (gratis) Blaauwberg nieuwsbrief. U ontvangt driemaal per jaar een afwisselend aanbod aan thematische diepgang, analyse en good-practice. Enkele onderwerpen; regionale economische structuurversterking, werken met het clustermodel, de Lissabon doelstelling en uw regio, bestuurlijke samenwerking in de praktijk, ondernemerschap als drager van het voorzieningenniveau en economische dynamiek als sleutelbegrip voor bestrijding jeugdwerkloosheid.