Zorg en veiligheid

Blaauwberg ondersteunt de ontwikkeling en uitvoering van samenwerkingsverbanden zoals Veiligheid Voorop: de vroegtijdige samenwerking op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling door Veilig Thuis, de politie, het Openbaar Ministerie, de reclassering (3RO) en de Raad voor de Kinderbescherming. 

Een overzicht van wat we doen op het gebied van zorg en veiligheid:

  • Opzetten en faciliteren van lerende netwerken

  • Advies

  • Ontwikkelen van handreikingen voor professionals

  • Impact- en kwaliteitsmonitoring

De Aanpak Veiligheid Voorop richt zich op verbeterslagen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling waar het de samenloop zorg-straf betreft. Dit gebeurt in de vorm van een lerend netwerk: focussen op wat in de praktijk nodig blijkt om beter werk te leveren, ondersteunen van het oplossend vermogen van de professionals, en stap voor stap met elkaar ontwikkelen. Het streven is de resultaten daarvan vervolgens breed uit te dragen.

Blaauwberg  heeft voor Veiligheid Voorop o.a. het opzetten van lerende netwerken ondersteund, handreikingen voor professionals ontwikkeld, procesbeschrijvingen en rapportages gemaakt en – in samenwerking met Spiechelbeeld – een werkset indicatoren ontwikkeld om de kwaliteit en impact van het programma Veiligheid Voorop te meten.

Het idee van het opzetten en faciliteren van lerende netwerken in de samenwerking tussen zorg- en strafinstellingen rondom complexe onderwerpen wordt ook gebruikt in andere programma’s. In 2022 heeft de Commissie Zorg en Veiligheid (Cie Z&V) Zuid-Limburg het Borgingsvoorstel Project Aanpak kwetsbare personen met verward gedrag en veiligheidsrisico’s aangenomen. Onderdeel daarvan is het monitoren van successen en knelpunten via een lerend netwerk. In 2022 en 2023 heeft Blaauwberg dit netwerk ondersteund en gefaciliteerd.

Contact

  • 071-524 7500
  • info@blaauwberg.nl

  • 06- 1217 2126 (Rob)

  • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden

Recent werk

2023-10-17T16:23:05+02:00

Veiligheid Voorop

Begeleiding van Veiligheid Voorop, een landelijke samenwerking op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens. Wij komen spoedig met een reactie.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief: