Sociaal domein

We dragen nieuwe perspectieven aan in een domein dat barst van de formats. We halen de geschiedenis en de economie erbij om ‘urban myths’ te bestrijden, tot nieuwe inzichten te komen en kennis terug te brengen naar de werkvloer.

Het sociaal domein kent een enorme ‘informatiedichtheid’. Er worden in zorg, welzijn en participatiebeleid grote hoeveelheden data verzameld. Het gaat heel vaak om verantwoordingsinformatie: de overheid, de verzekeraar of de toezichthouder wil weten wat er gebeurt. De werkenden in de sector kreunen er vaak onder: ze zien weinig terug van de datastroom. Het probleem is dat die datastroom ‘regel-geleid’ is: er wordt gestuurd op wetten en procedures, niet op concrete situaties.

Een socioloog kijkt minder naar de wetten en procedures en meer naar de context: een patiënt heeft werk, een gezin en woont in een buurt. Of juist niet. Maar die context bepaalt mede zijn gedrag als patiënt. En een werkloze kan precies het re-integratieplan krijgen met alle regels waar hij aan moet voldoen; maar als zijn omgeving niet mee werkt, wordt het niks. In het sociaal domein werkt Blaauwberg voor organisaties die door hebben dat verantwoordingsinformatie een verplichting is, maar amper een inspiratiebron. Wij ondersteunen hen met activerende en verrassende kennis over hun werkomgeving: wat voor wijk is het, waar zitten de ‘support systems’, met welke ondernemers moet je praten, hoe zit het met de sociale mobiliteit, op welke waarden zijn  de bewoners aanspreekbaar, welke trends kun je gebruiken?

Een overzicht van we doen.

 • Strategische visie op sociale domein

 • Buurt- en wijkprofielen

 • Doelgroepenbeleid

 • Monitoring en evaluatie

Contact

 • 071-524 7500
 • info@blaauwberg.nl

 • 06- 1217 2126 (Rob)

 • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden

Recent werk

2023-09-25T15:37:58+02:00

CID en het sociaal domein

Het Haagse Central Innovation District en de ‘roltrapfunctie’ van de stad: gebiedsbeschrijving, leereffecten en aanbevelingen.

2018-09-10T10:36:13+02:00

Buurthuis Vlietwijk – businesscase

Voor Elkaar Voorschoten neemt het beheer van buurthuis Vlietwijk over. Wij staan hen bij in de gespreksvoering over intensiever gebruik van het pand door buurtbewoners.

2018-09-10T10:49:31+02:00

Buurtprofielen

Voor een lokale welzijnsorganisatie heeft Blaauwberg een reeks van negen buurtprofielen opgesteld. Sociale gebiedsanalyses die in samenspraak met diverse buurtprofessionals en bewoners zijn opgesteld. Een combinatie van cijfers met levende 'straatinformatie' in een handzaam document.

2018-09-10T10:52:13+02:00

Waarom geen VVE?

Voor de stad Leiden hebben we onderzocht in hoeverre kinderen met een taal- en/of onderwijsachterstand gebruik maken van voor- en vroegschoolse educatie (vve) voorzieningen.

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens. Wij komen spoedig met een reactie.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief:

 • 071-524 7500
 • info@blaauwberg.nl

 • 06- 1217 2126 (Rob)

 • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden