Project omschrijving

Voetballen in een stad van vele kleuren

De Leidse voetbalbalvereniging Roodenburg staat in de wijk Leiden-Noord. Het ledenbestand van de voetbalclub is de afgelopen decennia door de komst van vooral jongeren van Marokkaanse afkomst flink van samenstelling veranderd. De achtergrond van deze jongeren is een hele andere dan die van de klassieke Roodenburger, wat de nodige uitdagingen met zich meebrengt voor bestuur en het kader van de club. Het bestuur van de voetbalvereniging heeft Blaauwberg gevraagd om een toekomstvisie te ontwikkelen voor 2027, als Roodenburg 100 jaar bestaat.

Roodenburg vervult een belangrijke sociale functie in Leiden Noord, de club is veel meer dan een aanbieder van spel en competitie. Het is ook een plek voor opvoeding en vorming, voor democratische ontwikkeling en ‘community building’. De vereniging is de ‘vindplaats’ van een ingewikkelde populatie, een populatie die hoort bij de stad. Met plezier vervult de club de functie om bewoners uit sociaaleconomisch zwakkere milieus te organiseren en te emanciperen. Maar de emancipatiemachine hapert. Het bestuur van Roodenburg constateert onder andere een lage mate van betrokkenheid van de leden en ouders van jeugdleden bij de club. Het idee dat een lidmaatschap niet alleen rechten maar tevens plichten (contributie, vrijwilligerswerk, discipline, sociaal aangepast gedrag, etc.) met zich meebrengt is geen algemeen gedeelde notie bij de leden van de club. Er valt een grote mate van consumentisme te signaleren bij een substantieel deel van de leden van de club: er als individu uit halen wat je nodig hebt zonder zelf in de vereniging te investeren. Met deze harde maar eerlijke analyse wil de voetbalvereniging open het gesprek aangaan, niet alleen intern met de leden maar tevens met de buitenwereld.

Het onderzoeksrapport geeft vanuit deze analyse een aantal praktische aanbevelingen om de komende jaren samen met partners uit de buurt en de gemeente, te werken aan de versterking van de vereniging.

Contact

  • 071-524 7500
  • info@

  • 06- 1217 2126 (Rob)

  • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden

Downloads

Download Visie Roodenburg