Project omschrijving

Masterclass arbeidsmarkt Amsterdam

Wat is er typisch aan de Amsterdamse arbeidsmarkt? We namen de staf van WSP University mee op arbeidsmarktsafari om deze vraag te beantwoorden. Aansluitend bij het rapport ‘Typisch Mokum’ organiseerden we een éénmalige masterclass arbeidsmarkt voor de klantmanagers, accounthouders en andere medewerkers van het Werkgever Servicepunt. We namen een groep van ruim 80 personen mee langs de belangrijkste kenmerken en opgaven van de Amsterdamse arbeidsmarkt.

Na enthousiaste reacties van de eerste groep, en melding van een aantal absenten is er een tweede editie van de masterclass georganiseerd.

Een aantal analyses die tijdens de masterclass aan de orde zijn gekomen:

 • Er vormt zich een kopgroep van kennissteden in ons land: Amsterdam, Utrecht, Leiden, Nijmegen en Groningen. De combinatie van een hoogopgeleide populatie en veel kennisgerelateerde bedrijvigheid maakt dat het economisch goed gaat met dit rijtje steden. ‘Second tier’ steden als Eindhoven, Amersfoort en Zwolle volgen op enige afstand.
 • Opvallend: het aantal laagopgeleiden in de kennissteden daalt, maar de traditionele stedelijke armoede is er nog steeds. De kloof tussen ‘kwetsbaar’ en de rest van de stad wordt groter.
 • Er zit vrijwel geen samenhang tussen de drie grote inkomensregelingen: de ww, de wao/wia/wajong en de bijstand. Bijvoorbeeld: Amsterdam heeft een grote bijstandspopulatie, een gemiddeld aantal ww’ers en een uitgesproken laag gebruik van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.
 • MBO niveau 2 geldt officieel nog als een startkwalificatie op de arbeidsmarkt maar in de kennissteden is dat een te laag scholingsniveau voor een duurzame loopbaan. Het begint met niveau 3, of zelfs 4. De beste baankansen voor de kwetsbare populatie liggen buiten de steden.
 • De wending van materie- en informatiegericht werk naar steeds meer mensgericht werk stelt hoge eisen aan taalvaardigheid en zogenaamde ‘soft skills’ van werkzoekenden

Contact

Een analyse van de arbeidsmarkt in uw stad / regio?

Voor een aantrekkelijk tarief helpen wij u op weg. Neem vrijblijvend contact op.

 • 071-524 7500
 • info@

 • 06- 1217 2126 (Rob)

 • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden

Downloads

In de masterclass presenteerden we een belangrijk deel van de inhoud uit het rapport Typisch Mokum.

Download rapport

Gerelateerde projecten

2023-09-25T15:39:19+02:00

Leergang Apeldoornse binnenstad

Voor het Centrummanagement Apeldoorn heeft Blaauwberg een Leergang Apeldoornse binnenstad ontworpen. In twee avondsessies nemen we een geselecteerde groep van centrumondernemers en ambtenaren mee in een plaatsbepaling van Apeldoorn en haar binnenstad.

2019-01-24T18:47:41+01:00

Bestuurlijke leergangen Wassenaar en Voorschoten

Blaauwberg ontwerpt leergangen/masterclasses over regio's en lokale uitdagingen. Voor de Colleges van B&W van Voorschoten en Wassenaar hebben we een specifiek bestuurlijke leergang ontworpen. Met veel ruimte voor interactie en het onderlinge gesprek.

2023-08-22T10:18:48+02:00

Quickscan Arbeidsmarkt 071

We maken een scan van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de Leidse regio. In deze Quickscan besteden we aandacht aan een reeks van onderwerpen die raken aan de arbeidsmarkt. Het rapport is in een kennisreeks van vier masterclasses.

2023-09-25T10:00:22+02:00

Typisch Mokum

Wat is er typisch aan de Amsterdamse arbeidsmarkt? We namen de staf van WSP University mee op arbeidsmarktsafari om deze vraag te beantwoorden.

2023-09-25T10:11:26+02:00

Welkom, aan het werk

Onderzoek naar de blijfkans van internationale studenten in Nederland, en de binding aan de - regionale en lokale - arbeidsmarkt.

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens, of vul het formulier in. Wij komen spoedig met een reactie!


Contactgegevens

 • 071-524 7500
 • info@

 • 06- 1217 2126 (Rob)

 • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden