Project omschrijving

Dorpsprofiel Wassenaar

Wassenaar wil een start maken met nieuwe vormen van burgerparticipatie. De basisingrediënten daarvoor zijn ruimschoots aanwezig. Het dorp is traditioneel stevig georganiseerd, en de gemeente treedt in overleg met diverse bewoners- en vrijwilligersorganisaties. Om het gesprek tussen overheid en ‘civil society’ hierover te kanaliseren is de vraag gekomen naar een ‘dorpsprofiel’. Onder regie van een uiterst nieuwsgierige regiegroep zijn we gekomen tot het Dorpsprofiel Wassenaar. Een handzaam, goed leesbaar verhaal dat een indruk geeft van de sociale karakteristieken van het dorp en de uitdagingen waar zij voor staat.  

We zijn als onderzoekers uitgedaagd om met verschillende kennisvragen aan de slag te gaan:

 • Wat betekent de status van een vergrijzend, niet-groeiend dorp voor onze toekomst?
 • Hoe kijken jullie aan tegen de bestuurlijke toekomst van het dorp?
 • Wat is de toekomst van het vrijwilligersbeleid?
 • Hoe kunnen we expats meer betrekken bij hun directe omgeving?
 • Op welke wijze kunnen we jongeren binden aan het dorp?
 • Hoe kunnen we op lokale schaal aan de slag gaan met klimaatneutraliteit?

En vooral:

 • Hoe komen we tot nieuwe vormen van burgerparticipatie?
 • En welke rol nemen overheid en burgers hierin?

De diversiteit en reikwijdte van vragen maken dat het profiel hier en daar een kleine cursus ‘regio-sociologie’ is geworden. Een kennisdocument dat de komende periode veelvuldig ter hand zal worden genomen door iedereen die meer vat wil krijgen op uitdagingen en ambities van Wassenaar.

Contact

 • 071-524 7500
 • 06- 1217 2126
 • info@

Downloads

Download Dorpsprofiel Wassenaar

Gerelateerde projecten

2023-09-25T15:37:58+02:00

CID en het sociaal domein

Het Haagse Central Innovation District en de ‘roltrapfunctie’ van de stad: gebiedsbeschrijving, leereffecten en aanbevelingen.

2018-09-10T10:36:13+02:00

Buurthuis Vlietwijk – businesscase

Voor Elkaar Voorschoten neemt het beheer van buurthuis Vlietwijk over. Wij staan hen bij in de gespreksvoering over intensiever gebruik van het pand door buurtbewoners.

2018-09-10T10:49:31+02:00

Buurtprofielen

Voor een lokale welzijnsorganisatie heeft Blaauwberg een reeks van negen buurtprofielen opgesteld. Sociale gebiedsanalyses die in samenspraak met diverse buurtprofessionals en bewoners zijn opgesteld. Een combinatie van cijfers met levende 'straatinformatie' in een handzaam document.

2018-09-10T10:52:13+02:00

Waarom geen VVE?

Voor de stad Leiden hebben we onderzocht in hoeverre kinderen met een taal- en/of onderwijsachterstand gebruik maken van voor- en vroegschoolse educatie (vve) voorzieningen.

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens, of vul het formulier in. Wij komen spoedig met een reactie!


Contactgegevens

 • 071-524 7500
 • info@

 • 06- 1217 2126 (Rob)

 • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden