Project omschrijving

Een bloeiende economie en dynamische arbeidsmarkt

We beschikken over een uitdagende dubbelopdracht uit de regio Midden-Holland. Dat is het gebied rondom Gouda. Een gevarieerde streek in de schaduw van de steden Rotterdam en Utrecht. Een streek die moeite heeft om zichzelf te definiëren in het geheel van de Randstad.

De vraag aan Blaauwberg was om te helpen bij het formuleren van een economische visie.

In die visie gaat het natuurlijk om de trends en de opties, maar nog meer om het op gang krijgen van ‘het goede gesprek’ binnen de regio. Het gebied moet meer gezicht krijgen.

Bijna tegelijk kwam ook de vraag om bij te dragen aan nieuwe dynamiek voor het werkgeverservicepunt. Het werkgeverservicepunt is de plek waar de personeelsbehoefte van bedrijven en de werkzoekenden elkaar ontmoeten.

Beide projecten gezamenlijk worden een oefening in ‘region building’. Benutten van de economische dynamiek plus meer kansen voor het kwetsbare deel van het arbeidsaanbod plus meer regionale samenhang.

Gerelateerde projecten

2019-05-08T10:52:09+02:00

Leergang Apeldoornse binnenstad

Voor het Centrummanagement Apeldoorn heeft Blaauwberg een Leergang Apeldoornse binnenstad ontworpen. In twee avondsessies nemen we een geselecteerde groep van centrumondernemers en ambtenaren mee in een plaatsbepaling van Apeldoorn en haar binnenstad.

2019-01-24T18:49:56+01:00

Quickscan Arbeidsmarkt 071

We maken een scan van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de Leidse regio. In deze Quickscan besteden we aandacht aan een reeks van onderwerpen die raken aan de arbeidsmarkt. Het rapport is in een kennisreeks van vier masterclasses.

2018-09-10T10:40:05+02:00

Index071

De Index071 is de economische monitor van de Leidse regio. We meten de economische prestaties van de regio op verschillende thema's. De 'harde' indexcijfers gaan gepaard met overzichtelijke, heldere analyses.

2018-09-10T10:47:40+02:00

Toeristisch Platform Apeldoorn

Van een informele denktank wordt het Toeristisch Platform Apeldoorn een professionele werkorganisatie met een eigen budget. Blaauwberg ondersteunt de ondernemers in dit proces.

2019-01-24T18:51:06+01:00

Welkom, aan het werk

Onderzoek naar de blijfkans van internationale studenten in Nederland, en de binding aan de - regionale en lokale - arbeidsmarkt.