Onderwijs

Op zoek naar een frisse kijk op een oud of nieuw probleem? Wij bieden u het overzicht in een onrustige, politiek gevoelige omgeving. Schakel ons in als ‘experts van buiten’ om meer inhoud en context toe te voegen aan uw werkomgeving.

Het onderwijsstelsel in Nederland staat onder grote druk. De werklast is hoog, de maatschappelijke en politieke verwachtingen zijn bijna grenzeloos, de leerlingenpopulatie is vaak kwetsbaar. En er moet permanent gevochten worden om de steun van de ouders. Toch zijn er nog scholen in po, vo en mbo die boven de druk van alle dag uitkomen en goed rondkijken in hun omgeving. Daar wordt het ‘onderwijs-ondernemerschap’ beoefend, dat zijn de echte ‘community schools’. Blaauwberg kan ze bijstaan, met het bouwen van coalities, met het analyseren van de markt en de stad en de streek, met het helder krijgen van de verwachtingen van de omgeving, met goede voorbeelden uit binnen- en buitenland, met sterke ‘position papers’ voor de partners van het onderwijs. We werken ook voor regionale overheden die op zoek zijn naar meer context om lokale onderwijsinstellingen in positie te krijgen.

Een overzicht van wat we doen.

  • Strategische visie op lokale en regionaal onderwijsbeleid

  • Doelgroepenonderzoek – van peuters tot internationale studenten

  • Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

  • Monitoring en evaluatie

Contact

  • 071-524 7500
  • info@blaauwberg.nl

  • 06- 1217 2126 (Rob)

  • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden

Recent werk

2023-09-25T10:11:26+02:00

Welkom, aan het werk

Onderzoek naar de blijfkans van internationale studenten in Nederland, en de binding aan de - regionale en lokale - arbeidsmarkt.

2018-09-10T10:52:13+02:00

Waarom geen VVE?

Voor de stad Leiden hebben we onderzocht in hoeverre kinderen met een taal- en/of onderwijsachterstand gebruik maken van voor- en vroegschoolse educatie (vve) voorzieningen.

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens. Wij komen spoedig met een reactie.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief: